עו"ד נירה בן דוד
אבהות | גניבת זרע
עו"ד דוד רבי
מנהלי, רשויות ובג"צ
עו"ד ליבנה קציר
התפטרות
עו"ד אפרת חורי הרוש
גירושין
משרד עו"ד רנרט-סלומון
ביטוח ותאונות ילדים
עו"ד ג'ני חבשי
תביעה אזרחית
עו"ד ונוטריון עידו לשם
אפוטרופסות וקשישים
רונן שיין ושות' - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | רישיון עסק
עו"ד ומגשרת גילה עיני
גישור משפחתי
משרד עו"ד דוניץ ושות'
נישואים אזרחיים | התרת נישואין
עו"ד גילת אבידן
התנגדות לביצוע שטר

הערכת שווי חברות - מדע או מדויק?

הערכת שווי חברה מתבצעת למטרות שונות: לצורך מכירה או רכישה של החברה, לצורך מכירה או רכישה של חלק ממניות החברה בידי אחד מבעלי המניות בה או גורם חיצוני, לשם מיזוג חברה עם חברה אחרת, לצורך דיווח לרשות המיסים ועוד

יוסי דקל, חוות דעת כלכליות ואקטואריות, 15/08/2019
 

נשאלת השאלה: האם שווי חברה הינו סכום אחד שכל מעריך שווי יגיע אליו בהעריכו את שוויה? או שמא קיים מרווח שווי או אולי אין שווי מוסכם וחד משמעי כלל?


כשמדובר בחברה ציבורית, ניתן למצוא את שווי השוק שלה בכל יום מסחר נתון, באתר הבורסה, אך מה הדין לגבי חברות פרטיות שאינן נסחרות בשוק ההון?. לשם כך קיימות מתודולוגיות סדורות המאפשרות להגיע לשווי החברה תחת הנחות מסוימות המביאות בחשבון את הציפיה לפעילותה העתידית של החברה ותוך התבססות על פעילותה בעבר.


השיטות המקובלות להערכת שווי חברה


שיטת הערכת שווי מקובלת הינה "שיטת ההשוואה", לפיה בוחנים עסקאות מכירה שבוצעו בסמוך למועד ההערכה, בחברות "דומות" לחברה המוערכת ומסיקים מכך על שווי החברה, לאחר ביצוע התאמות. חסרונה של שיטה זו בהיעדר עסקאות שנתוניהן מפורסמים בשוק הפרטי, אשר ניתן להשוותן.


שיטה נוספת המקובלת להערכת שווי חברה, ידועה כ"שיטת המכפיל". בהתאם לשיטה זו מכפילים פרמטר חשבונאי של החברה בגורם קבוע ומכפלה זו משקפת את שווי החברה. לכל פרמטר חשבונאי קיים גורם מכפיל שונה.


לדוגמא, חברה שמחזור הכנסותיה השנתי 10 מיליון שקלים ומכפיל ההכנסות שנקבע לה - 3, שוויה יוערך ב-30 מיליון שקלים. אם נבחר להעריך את שווי החברה לפי מכפיל הרווח התפעולי (EBIT), נניח שמכפיל הרווח התפעולי שנקבע לה - 5 והרווח התפעולי הנו 6 מיליון שקלים, גם במקרה זה, המכפלה תצביע על שווי חברה של 30 מיליון שקלים.


שיטה זו קלה ליישום אך אינה מדויקת ואינה מביאה בחשבון את ההתפתחות העתידית של החברה, את נכסיה והתחייבויותיה והיא מסתמכת על מכפילים כלליים שאינם משקפים את הפעילות הספציפית של החברה הנבחנת.


השיטה שבה נעשה שימוש בהערכת שווי כ"עסק חי", זאת אומרת, כעסק פעיל, אשר צפוי להמשיך ולפעול לאורך שנים, נקראת שיטת "היוון תזרים המזומנים". שיטה זו אף קבלה את אישור בתי המשפט בישראל ובעולם, כשיטה הראויה להערכות שווי חברות ויתרונה בכך שהיא מתייחסת לפעילותה הספציפית של החברה המוערכת, היא חוזה ומעריכה את פעילותה בשנים הבאות ומתחשבת בנכסים וההתחייבויות שלה.


בשיטה זו, מעריך השווי לומד את פעילות החברה המוערכת, חוקר את הסביבה העסקית בה היא פועלת, את מתחריה, את הרגולציה החלה עליה והשינויים הצפויים להתרחש, בוחן את יתרונותיה וחסרונותיה מול השוק, ומעריך את ההזדמנויות והאיומים על קיומה, בוחן את התחזית הכלכלית לשנים הקרובות ולאחר תהליך המחקר, בונה תחזית לפעילותה העתידית של החברה למספר השנים הקרובות.


תחזית זו מניחה את שיעור הצמיחה בהכנסות (חיובית או שלילית), שיעור הרווח הגולמי, שיעור ההוצאות, שיעור הרווח הנקי וכן את ההון החוזר הנדרש לשם תמיכה בפעילות החזויה, את ההשקעות הצפויות בחברה וסכומי הפחת החשבונאי. לאחר ביצוע החישובים הנדרשים, מגיע מעריך השווי לסכום המכונה "תזרים מזומנים חופשי" שהחברה צפויה להציג בכל שנה משנות פעילותה, בהתאם לתחזית. זהו למעשה תזרים המזומנים שיעמוד לרשות החברה, המשקף את הרווח לבעלי המניות ובעלי החוב של החברה (בעלי החוב: בנקים, בעלי מניות, ספקים וכדומה).


לאחר שמגיעים לסכום מסוים בכל אחת משנות התחזית ומכיוון שלסכום שיתקבל בעוד שנה יש ערך שונה מאותו סכום שיתקבל בעוד שלוש שנים, יש להביא את הסכומים השונים על פני שנות התחזית לערכם ליום ההערכה. פעולה זו מכונה "היוון".


שיעור ההיוון מחושב בהתאם לאופי החברה, רמת המינוף, רמת הסיכון שלה וגורמים נוספים. ככל ששיעור ההיוון יהיה גבוה יותר, שווי החברה יהיה נמוך וההיפך. לאחר חישוב תזרים המזומנים החופשי של החברה לתקופת התחזית, יש להעריך את שיעור צמיחת החברה לתקופה שלאחר תקופת התחזית ולאורך כל תקופת פעילותה ולהוון סכומים אלו.


שווי פעילות החברה יהיה סיכום של סכום תזרימי המזומנים החופשיים המהוונים הן לתקופת התחזית והן לתקופה שלאחר מכן. שוויה של החברה הוא סיכום של התזרים שהחברה המוערכת תוכל ליצר לבעלי המניות מיום ההערכה ולמשך כל שנות פעילותה, בניכוי התחייבויותיה הפיננסיות.


כיצד לבחור מעריך שווי לחברה?


הערכת שווי חברה היא מלאכה מורכבת הדורשת ניסיון רב וידע פורמאלי רחב בתחום. כפי שכבר הובן, מעבר לעבודת החישובים והשימוש בנוסחאות השונות, לביצוע ההערכה נדרשת מערכת הנחות יסוד המשמשת בבסיס הערכת תחזית הפעילות של החברה.


לשם כך, נדרשת מיומנות רבה המחייבת בדיקות מעמיקות שניתן לתקף אותן והבנה עסקית משמעותית. לפיכך, מומלץ לבחור מעריך שווי בעל ניסיון, המכיר את תחום פעילות החברה המוערכת והנו בעל ניסיון לא רק בפן החישובי אלא בתחום העסקי הן בייזום, בהקמה ובניהול חברות.


יוסי דקל, מעריך שווי - M.B.A, C.L.U (Isr.) CFV, PRA, LRA

 

פניה ישירה אל: יוסי דקל, חוות דעת כלכליות ואקטואריות

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים מסחרי, חברות ועסקים

הפרת קניין רוחני בעסק: עובד לשעבר שפתח עסק מתחרה יפצה ב-260 אלף שקלים

LawGuide, 18/09/2019

חברה המעניקה שירותי נופש תבעה עובד לשעבר אשר הקים עסק זהה עוד בזמן העסקתו, תוך העתקת תכנים ותמונות מאתר האינטרנט שלה. העובד חויב בפיצויים עקב הפרת זכויות יוצרים, גניבת עין והתערבות לא הוגנת, והוצא כנגדו צו מניעה האוסר עליו להמשיך בהפרת הזכויות

הודעות ספאם ללא הסכמה: חברה ששלחה מסרונים תשלם פיצויים של 28,600 שקלים

LawGuide, 31/07/2019

עשרה אנשים שקיבלו הודעות פרסומת מחברה גדולה המוכרת מיצי בריאות בכל רחבי הארץ, הגישו נגדה תביעה בטענה שההודעות נשלחו אליהם ללא הסכמה. החברה תשלם פיצוי של 650 עבור כל הודעה ששלחה בניגוד לחוק הספאם, ובסך הכול עבור 44 הודעות

פיצוי על הפרת פטנט ישראלי: בעל עסק חיקה פטנט בתחום התריסים וישלם 100 אלף שקל

LawGuide, 07/07/2019

בעלי פטנט המקבע שלבים בתריסי אלומיניום באמצעות קפיץ, הגיש תביעה כנגד בעל עסק אשר יצר חיקוי של המוצר ומכר אותו. בית המשפט הוציא כנגד בעל העסק צו מניעה, וחייב אותו בפיצויים עקב הפרת הפטנט

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

רונן לפיד משרד עורכי דין
053-9368608
נזקי גוף תאונות, משרד הביטחון
ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד
053-8007701
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן
אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דין
053-6130164
נזקי גוף תאונות, דיני משפחה
מעודה יוסף - עו"ד ומגשר
053-9428951
דיני משפחה, דיני עבודה
עו"ד ינון ברקאי
053-6112867
נזקי גוף תאונות, דיני משפחה
עו"ד שרון בירון מרקוביץ
053-9428863
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית

הודעות אחרונות מהפורום

הפסקת הביטוח מבלי ליידע את המבוטח

יאיר | לפני 1 ימים, 9 שעות, 56 דקות | תביעת ביטוח

תשלום חוב לרשות מקומית

מורי | לפני 1 ימים, 10 שעות, 57 דקות | מנהלי, רשויות ובג"צ

ידועה בציבור עובדת זרה

גיורא | לפני 1 ימים, 11 שעות, 22 דקות | ידועים בציבור

רשלנות רפואית של בית חולים

זיו | לפני 1 ימים, 11 שעות, 25 דקות | רשלנות רפואית באבחון

בקשה לחישוב ימי פסילה

דורון | לפני 1 ימים, 11 שעות, 28 דקות | פסילת רישיון | שלילת רישיון

תביעת חברה שנמצאת בפשיטת רגל

משה | לפני 1 ימים, 11 שעות, 30 דקות | פירוק חברות | הקפאת הליכים

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

עו"ד אוריאל זעירא בהכרעת הדין לענבל אור במוסף עם גאולה אבן אנליסט עם עו"ד אוריאל זעירא על רישיון מעוקל בעקבות חוב

פייסבוק

עו"ד שרון בירון מרקוביץ

עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון

053-9428863

מעודה יוסף - עו"ד ומגשר

דיני נזיקין, דיני משפחה, עבודה ומקרקעין

053-9428951

משה רבי משרד עורכי דין

מהמשרדים המובילים בתחום דיני התעבורה, בעל ותק של 20 שנה בתחום.

053-6112860

אולניק לינוי משרד עו"ד

ניסיון עשיר במימוש זכויות רפואיות. ביטוח לאומי, מס` הכנסה וחברות הביטוח

053-9386726

עו"ד ומגשרת עופרית צור-דרזנר

עוסקת בדיני משפחה, ניכור הורי, גירושין, משמורת משותפת והפחתת מזונות

053-6112884

עו"ד ורו"ח אביסרור-שמעוני חיה

כ-25 שנות ניסיון בייעוץ ותכנוני מס המשלבים פתרונות מיסוי ייחודיים

053-9368604

יובל ניב, משרד עורכי דין

עוסק בתחום האזרחי לרבות דיני עבודה, נזיקין ודיני משפחה, צוואות וירושות

053-9377914

עו"ד עדי מלאכי

עוסקת בתחומים מקרקעין נדל"ן, חוזים, מסחרי ועסקים, צוואות וירושות.

053-7293465

גימפוביץ - זמיר משרד עורכי דין

עוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו, תעבורה, תכנון ובנייה ומקרקעין

053-7101883

אריק שלו ושות`, עורכי דין

דיני עבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי ונזקי גוף.

053-9377919

גל גורודיסקי, עו"ד

ניסיון של 22 שנים בדיני עבודה, נזיקין וביטוח לאומי, רשלנות רפואית ומסחרי.

053-9428496

דמרי - בן שחר משרד עו"ד

משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.

053-7298477