עו"ד אירית ינקוביץ
מיסוי מקרקעין
עו"ד יוסי גנון
דיני מכרזים
עו"ד יוחאי ניר (נאוי)
בתים משותפים
עו"ד איריס גרבר ועו"ד מוטי גרטל
מזונות
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
עריכת צוואה | רישום צוואה
רונן-מעוז, משרד עורכי דין
מחלת מקצוע
עו"ד שי שקד
נפגעי עבירה
קובי צרפתי ורון צרפתי - עו"ד ורו"ח
ביטקוין
עו"ד גיל באיער
רישום פלילי
עו"ד דור לוי
השבת רכוש ונכסים
עו"ד דותן לינדנברג
רשלנות רפואית באבחון
עו"ד אופיר בן משה
רשלנות ברפואת משפחה וילדים
עו"ד יעקב האודייק
אזרחות הולנדית

רגולציה בתחום החיסכון הפנסיוני וכניסתם של מסמכי ההנמקה לחוק

תחום החיסכון הפנסיוני עורר תמיד חוסר מודעות בקרב הציבור מאחר והציבור אינו מצוי בתחום זה. מאחר ומדובר בהחלטה קשה עבור הציבור (היכן לחסוך, כמה לחסוך ובאיזה מוצר פנסיוני) משרד האוצר ראה את החשיבות שבעניין ונקט אמצעים על מנת שהציבור יהיה שותף להליך החיסכון וידע מהן אפשרויותיו

פרופסור זיו רייך, רו"ח, 14/07/2019
 

מטרת החוק הינה לפשט לציבור את המידע שאינם מצויים בו. החובה העיקרית שמוטלת על אנשי המקצוע העוסקים בייעוץ ושיווק פנסיוני היא להתאים את המוצר הפנסיוני ללקוח בהתאם לצרכיו האישיים.


מהפכת הייעוץ הפנסיוני


בשנת 2005, ועדת בכר הציגה את המלצותיה לגבי החשיבות שבהפרדה בין משווקי וסוכני פנסיה וביטוח ולבין יועץ אובייקטיבי לביטוח פנסיוני.


החל משנת 2006, בכירים במשרד האוצר עשו ככל יכולתם על מנת לעלות את המודעות של החברה לחשיבות הדבר.


משרד האוצר העצים את החשיבות בניהול כספי הפנסיה והביטוח עבור הפרט מאחר ומטרת כספים אלו היא לדאוג לנו לעתיד כלכלי מובטח, לדוגמא: מוות של מפרנס עיקרי, יציאה לגמלאות, אי כושר בעקבות מחלה, פציעה וכדומה.


עיקר המלצותיה של ועדת בכר הייתה כי יש למנות יועץ פנסיוני אובייקטיבי ועליו להיות חסר זיקה לגופים אליהם הוא מייעץ.


אך עם זאת, ישנם חוקי הבנקים שהם אכן רשאים להעניק ייעוץ לאחר מכירת קופות הגמל וקרנות הנאמנות שהיו בבעלותם (כאשר נכנס החוק לתוקף קופות הגמל וקרנות הנאמנות נמכרו במהירות הבזק והיועצים הפיננסיים מטעם הבנק החלו לייעץ ללקוחות בנוגע להשקעות משתלמות).


החוק קבע שעל איש המקצוע המעניק את הייעוץ יש להיקרא בשם יועץ ולא משווק, על מנת שהציבור יוכל לבצע הבחנה בין משווק לבין יועץ.


ההבדל בין יועץ פנסיוני למשווק פנסיוני


יועץ פנסיוני - אדם בעל אישור חוקי לייעץ ללקוחותיו בנוגע לעתידם הכלכלי הפנסיוני, ואינו פועל מטעם גוף מסחרי ואינו בעל חוזה הפצה.
לפיכך, הוא יכול לדון עם לקוחותיו באופן האובייקטיבי ביותר תוך בחינה רחבה מאוד של כל האפשרויות העומדות בפניהם.


היועץ מספק תמונת מבט רחבה, בוחן את האפשרות של הפסד כספים בגין תשלום דמי ניהול גבוהים ומתאים לכל לקוח את המסלול הטוב ביותר עבורו לפי הפרמטרים האישיים שלו.


משווק פנסיוני - הוא מושג שנועד להבדיל בין אלו שפועלים מטעם חברת ביטוח או בבנק אשר נמצא בקשרים עסקיים עם גוף פנסיוני ובי אלו שמעניקים ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.


החוק שהוביל את המהפכה קבע כי העובדים יכולים לשנות בכל עת את ההחלטה שלהם לפי ההמלצות האובייקטיביות שיינתנו להם.


כיום כל אדם יכול בהתאם להמלצות היועץ שלו לשנות את הגוף הפנסיוני שלו, לשנות את מסלול הביטוח, לבחור מחדש את מסלול ההשקעה וכדומה.


בנוסף לכך בתיקון השלישי לחוק שנכנס לתוקפו בשנת 2008 נקבע כי כל אחד יוכל לקבוע את הדרך שבה הוא מעוניין לקבל את הכספים המגיעים לו בבוא העת, אם באופן הוני וחד פעמי ואם באופן חודשי.


כניסתם של מסמכי ההנמקה בעקבות החוק


כפי שראינו, החוק קבע שעל היועץ הפנסיוני להעניק ללקוח ייעוץ אובייקטיבי לחלוטין ונטול אינטרסים אישיים.


בעקבות כך, על מנת שהייעוץ של בעל הרישיון (משווק פנסיוני) יהווה ייעוץ אובייקטיבי עליו להגיש בסיום הפגישה מסמך הנמקה ללקוח, זהו מסמך הניתן באופן אחיד לכלל הלקוחות שבו יופיעו ההנמקות עבור האפשרויות שהציע ללקוח, על המסמך להיות מנוסח באופן ברור על מנת שהלקוח יוכל לבצע את בחירתו באופן שקול.


מטרת הגשת מסמך ההנמקה היא להבטיח תוצר המונע מתוך שקיפות ואמינות.


תוכנו של מסמך הנמקה:


מסמך ההנמקה מחולק לחמישה חלקים:


1. חלק א'1 - טבלת ההמלצה וההשוואה (הרכב חיסכון פנסיוני):


יכלול בתוכו את הקטגוריות הבאות:


המלצה, שם המוצר הפנסיוני ומספרו, השם המסחרי של מסלול ההשקעה ומספרו, הבטחת תשואה, תשואה ברוטו, דמי ניהול מהפקדה, דמי ניהול מחיסכון מצטבר, רמת הסיכון של מסלול ההשקעה, סכום צפוי.


חלק א'2 - טבלת כיסויים ביטוחיים:


יכלול בתוכו את הקטגוריות הבאות:


המלצה, שם המוצר, סוג הכיסוי ומסלולו, סכום הכיסוי הביטוחי, עלות חודשית, כיסוי כלול במוצר פנסיוני קיים, שיקולים עיקריים.


2. חלק ב' - פרטי הלקוח ומאפייניו:


יכלול בתוכו את הפרטים הבאים:


מאפייני הלקוח הרלוונטיים לצורך התאמת מוצר פנסיוני בהתאם למאפייניו האישיים (גיל, מצב משפחתי, מצב תעסוקתי, הכנסות).
מידת הסיכון המועדפת על הלקוח, מטרות החיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני, מטרת ביטוח.


הצהרת בעל הרישיון על שמירת סודיות.


הצהרת לקוח על אי מסירת מידע - במידה והלקוח מסרב לתת מידע לגבי אחד ממאפייניו ובעל הרישיון סבור שאין בכך השלכות לגבי אפשרויות הייעוץ, יחתום הלקוח על סעיף זה.


3. חלק ג' - פרטי בעל הרישיון:


יועץ פנסיוני - ימלא באיזה אופן הוא מקבל את השכר (עמלת הפצה אחידה מכל הגופים המוסדיים / סכום חד פעמי שמשולם ע"י הלקוח).


משווק פנסיוני - סוכן ביטוח פנסיוני יציג טבלה מדורגת עבור סוגי מוצרים אותם הוא משווק(ביטוח, גמל, פנסיה, קרן השתלמות), יציג שלושה גופים מוסדיים מהגבוהה לנמוך בהתאם לעמלות אותם הוא מקבל, במידה ודמי העמלות גבוהים מ-10%, הסוכן יציין זאת לצד שמו של הגוף המוסדי.


4. חלק ד' - טבלת סיכום:


בעל הרישיון יציג מול הלקוח שתי טבלאות נוספות.


טבלה ראשונה - תציג בפניו את המוצרים הקיימים טרם הפגישה עם בעל הרישיון.


טבלה שנייה - תציג בפניו את המוצרים הקיימים שהומלצו ללקוח בסיום הפגישה.


בכל אחת מן הטבלאות יפורט סוג המוצר ושם המוצר כולל מסלול / מספר מוצר.


5. חלק ה' - הצהרת לקוח:


מסמך ההנמקה יכלול הצהרה של הלקוח המתועדת ע"י חתימתו על הטופס, שבה הוא מאשר כי מסמך ההנמקה נמסר לו על ידי בעל הרישיון.


לסיכום, עניין מסמך ההנמקה נכנס לתוקף החל מה-1.7.2017. בחוזר זה נקבעו הכללים לעניין מסמך ההנמקה, והחוזר כלל בתוכו 2 סוגים של מסמך הנמקה (מלא, ממוקד או לחילופין במקרים מסוימים סיכום פגישה).


בתום הפגישה עם בעל הרישיון הוא ימסור ללקוח את מסמך ההנמקה, על הנימוקים להיות מנוסחים בצורה ברורה ופשוטה שתעזור ללקוח לקבל החלטה מושכלת.


המומחה מחויב להסביר ולפשט מונחים הכרחיים המשפיעים על החלטת הלקוח. אין ספק שהמהפכה בתחום הייעוץ הפנסיוני הניבה פירות טובים מאוד והעלתה את המודעות לחיסכון לגיל פרישה.

 

פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

 

פניה ישירה אל: פרופסור זיו רייך, רו"ח

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני עבודה

שעות נוספות במסעדות: למה מנהלת משמרת לא קיבלה תגמול עבור שעות נוספות?

LawGuide, 19/08/2019

במשך שלוש שנות עבודה, מנהלת משמרת במסעדה בתל אביב קיבלה שכר שעתי אך לא קיבלה כספים עבור שעות נוספות, ולא הופרשו לה כספים לפנסיה במשך שנה שלמה. בית הדין לעבודה חייב את המסעדה לפצות אותה

פיטורין בעקבות חילופי מעסיקים: עובדת שפוטרה תקבל פיצויים עבור עוגמת נפש

LawGuide, 15/08/2019

עובדת ניקיון שפוטרה מעבודתה נאלצה לפנות אל החברה שהעסיקה אותה שוב ושוב כדי לקבל את זכויותיה, מבלי לקבל מענה. בית הדין לעבודה קבע שפוטרה שלא כדין ואף חייב את המעסיקה לשלם לה פיצויים

פיטורין בהריון ללא שימוע: מעסיק שפיטר עובדת באופן מיידי חויב בפיצויים

LawGuide, 30/07/2019

עובדת במספרה עזבה את מקום העבודה מבלי להודיע, וקיבלה הודעה מהמעסיק כי היא "עפה בטיל". מאחר שהמעסיק לא חזר בו ומכיוון שפיטר אותה באופן מיידי כשהיא בהריון, הוא חויב לפצות אותה בגין פיטורין בתקופה המוגנת

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד פלילי – גיל באיער
053-9428974
פלילי
עו"ד אריה כהנא
053-9428511
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
גיל בר - אורן לוי, משרד עו"ד
053-9370237
דיני עבודה, דיני משפחה
מעודה יוסף - עו"ד ומגשר
053-9428951
דיני משפחה, דיני עבודה
עו״ד קליה טאוזר ליפקין
053-7101875
הוצאה לפועל
עו"ד שרון בירון מרקוביץ
053-9428863
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית

הודעות אחרונות מהפורום

הפסקת הביטוח מבלי ליידע את המבוטח

יאיר | לפני 1 ימים, 9 שעות, 57 דקות | תביעת ביטוח

תשלום חוב לרשות מקומית

מורי | לפני 1 ימים, 10 שעות, 58 דקות | מנהלי, רשויות ובג"צ

ידועה בציבור עובדת זרה

גיורא | לפני 1 ימים, 11 שעות, 23 דקות | ידועים בציבור

רשלנות רפואית של בית חולים

זיו | לפני 1 ימים, 11 שעות, 26 דקות | רשלנות רפואית באבחון

בקשה לחישוב ימי פסילה

דורון | לפני 1 ימים, 11 שעות, 29 דקות | פסילת רישיון | שלילת רישיון

תביעת חברה שנמצאת בפשיטת רגל

משה | לפני 1 ימים, 11 שעות, 31 דקות | פירוק חברות | הקפאת הליכים

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

עו"ד אוריאל זעירא בהכרעת הדין לענבל אור במוסף עם גאולה אבן הכרה בפגיעה בשורש כף היד כפגיעת עבודה (CTS)

פייסבוק

עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון

דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים

053-9428386

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

עו"ד יונתן רבינוביץ

בעל ניסיון וידע מקצועי נרחב בתחומים: דיני תעבורה, משפט פלילי וצבאי פלילי

053-6112798

אליעד שרגא ושות` - משרד עו"ד

מהמשרדים המשפיעים לפי DUN`S 100, מחלקות: מקרקעין, מסחרי, מנהלי ועוד.

053-6130820

עו"ד שמעון האן

המשרד עוסק בתחום האזרחי-מסחרי לרבות ממקרקעין והוצאה לפועל

053-7105222

שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישור

משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ

053-7105249

עו"ד אלעד שאול

תובע פלילי בעברו, בעל משרד עו"ד פלילי מדורג מוביל bdi (פלילי צווארון לבן)

053-9386765

אהרון מלכה, עו"ד

תובע לשעבר בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) מייצג חשודים ונאשמים בכל הארץ 24/7,

053-7325962

דמרי - בן שחר משרד עו"ד

משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.

053-7298477

שחר & שחר - משרד עו"ד

ייצוג חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. שלוחות: ירושלים ותל אביב.

053-9377930

עו"ד גילה עיני

עוסקת בייפוי כח מתמשך, גירושין, ממון, משמורת, רכוש, צוואות וירושות ואבהות

053-9428406

עורך דין מוריס סידי

עוסק מזה שנים בתעבורה ופלילי ומייצג בבתי המשפט בכל הארץ.

053-9370255