עו"ד אמיר לנטון
תכנון ובניה
עו"ד ליאן קהת
משפחה וירושה לצרפתים
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
עריכת צוואה | רישום צוואה
עו"ד דורון ויינרייך
הטרדה מינית
עו"ד ומגשרת ענבל כספי גאון
גישור משפחתי
אורית לוי עו"ד ונוטריון
נוטריון
ד"ר אברהם תורגמן, עו"ד ומגשר
פינוי שוכר ומקרקעין
עו"ד מוטי גולדשטיין
פירוק חברות | הקפאת הליכים
עו"ד אורי דלאל
רשלנות בניתוח
עו"ד יהונתן גולדברג
נדל"ן בארה"ב
ליאת מנשקו עורכת דין מגשרת ונוטריון
כינוס נכסים
עו"ד בתיה אשורי
התנגדות לצוואה
עו"ד יוסי טולדנו
רשלנות רפואית אונקולוגיה
עו"ד ומגשרת מיכל זלינגר
משמורת

ביטול הפטר בפשיטת רגל, באילו מקרים?

בית המשפט רשאי להציב בפני חייב תנאים שעליו למלא כדי לקבל צו הפטר, והוא רשאי לבטל את הצו עקב אי סיוע במימוש נכסים ומחמת העברת נכסים במרמה

LawGuide, 12/08/2018
 

הליך פשיטת הרגל מאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לשלם את חובותיו לנושים לפתוח דף חדש בחייו באמצעות קבלת צו הפטר בסיום ההליך. עם זאת, סעיף 118 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו וכן לבטל או לשנות אותו, כולל ביטול צו הפטר.

 

צו הפטר פוטר את החייב מכל החובות שצבר, פרט לחובות שההפטר לא חל עליהם, כגון: קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. בנוסף משמש צו הפטר להגנת החייב מפני תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני פשיטת רגל.

 

צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט לפי בקשת החייב, הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו שיכול להיות המנהל מיוחד או הנאמן. החייב רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הפטר, ובעקבות הרפורמה החדשה בפשיטת רגל, הליכים הנפתחים לבקשת חייבים מאז ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן של ארבע שנים וחצי, כך שהחייב יכול לקבל צו הפטר תוך זמן קצר יחסית.

 

במסגרת הדיון בבקשת הפטר, רשאי בית המשפט רשאי לשמוע את עמדת הכונס הרשמי, הנאמן והנושים. בסמכות בית המשפט להציג לחייב שאלות ולקבל ראיות, על פי שיקול דעתו, והוא מביא בחשבון את תסקיר הכונס בדבר התנהגות החייב ועסקיו, לרבות התנהגותו במשך הליכי פשיטת רגל.

 

ביטול הפטר לאלתר בפשיטת רגל

 

בית המשפט רשאי לתת הפטר לאלתר לאחר הכרזת פשיטת רגל, מבלי שהחייב פרע את חובותיו או חלק מהם. הפטר לאלתר ניתן במצבים שבהם אין לחייב נכסים הניתנים למימוש והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד. וכן כאשר בית המשפט הגיע למסקנה כי אין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים.

 

על הפטר לאלתר חלים אותם תנאים שחלים על הפטר רגיל, אולם הוא ניתן באופן מידי ומבלי שהחייב שילם דיבידנד לנושים. הפטר לאלתר כפוף לאותם סייגים שאליהם כפוף הפטר רגיל ואינו פוטר את החייב מחובות שההפטר אינו חל עליהם. סעיף 118 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בהליך פשיטת רגל, לבטל או לשנות אותו, לרבות ביטול הפטר לאלתר והפטר מותנה.

 

מהם התנאים לביטול הפטר מותנה?

 

הפטר מותנה הוא צו שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, שדן בהליך פשיטת רגל של החייב. הצו קובע כי עם התקיימותם של התנאים הקבועים בו, החייב יופטר באופן סופי ומוחלט מחובותיו, כאשר התנאי הנפוץ ביותר הוא עמידה בתשלומים חודשיים שנדרש החייב לשלם לקופת הכינוס.

 

ברוב המקרים תקופת התשלומים נמשכת עד ארבע שנים מיום מתן ההפטר, ואולם בהתקיים נסיבות מיוחדות בית המשפט רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר. בית המשפט נדרש לציין בהחלטתו מהם השיקולים המיוחדים לקביעת תשלומים לתקופה ארוכה מארבע שנים ממתן הצו.

 

במצב שבו החייב לא קיים את התנאים שנקבעו, רשאי בית המשפט לבטל את צו ההפטר בכל זמן. בית המשפט יכול להשתמש בסמכותו לביטול צו ההפטר ביוזמתו, או לאחר בקשה שהוגשה על ידי הכונס הרשמי, הנאמן או נושה. כל עוד לא התקיימו התנאים שקבע בית המשפט בהפטר המותנה, החייב מצוי בהליך פשיטת הרגל וחלות עליו כל ההגבלות המוטלות במסגרת ההליך.

 

ביטול הפטר עקב אי סיוע במימוש נכסים

 

אם חלפו שנתיים מיום מתן צו הפטר, והחייב שכנע את בית המשפט כי אין סיכוי סביר שהוא יוכל למלא אחרי התנאים שנקבעו בצו, רשאי בית המשפט לשנות את האמור בו או בכל צו אחר שבא במקומו, באופן ובתנאים שימצא לנכון. בית המשפט רשאי לתת לחייב, עם מתן ההפטר, תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצדו, כדי להסיר ממנו כל פסלות מחמת פשיטת רגל הקבועה בחוק והניתנת להסרה בתעודה מבית המשפט.

 

לאחר קבלת ההפטר, נדרש החייב לסייע על פי דרישת הנאמן במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם. במקרה שהחייב לא יפעל על פי הוראות הנאמן, רשאי בית המשפט לבטל את ההפטר, אך במצב זה הביטול לא פוגע בתוקף של מכירה, העברה או תשלום וכל דבר אחר שנעשו כשורה אחרי מתן ההפטר ולפני הביטול.

 

מניעת הפטר מחמת העברת נכסים במרמה

 

בית המשפט רשאי לבטל את צו ההפטר מחמת העברת נכסים במרמה. העברת מרמה על פי פקודת פשיטת הרגל היא העברת נכסים לבן או בת הזוג עקב נישואין ולפני הנישואים כגמול, בשעה שלמעביר לא הייתה יכולת לשלם את כל חובותיו מבלי שייעזר בנכסים הכלולים בהעברה, וכן התחייבות, עקב נישואין, להעביר בעתיד לאשה או לילדים של המעביר, או לטובתם, כסף או נכס, פרט לכספים ונכסים השייכים או מגיעים לאשתו, כאשר ביום הנישואין לא הייתה לו בהם כל זכות או זיקה.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | הפטר

 

במקרה שחייב שהוכרז כפושט רגל, או הגיע לידי פשרה או הסדר עם הנושים, העביר את נכסיו במרמה, ובית המשפט סבר שהעברת הנכסים נעשתה כדי להתחמק מנושים או להשהות אותם, או שלא הייתה הצדקה במצב עסקיו של המעביר בזמן שנעשתה, רשאי בית המשפט לסרב לתת צו הפטר, או להתנות אותו בתנאים, או לסרב לאשר פשרה או הסדר, באופן שהיה רשאי לעשות אם החייב היה אשם במרמה.

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים הוצאה לפועל וחובות

ערבות לתשלום חוב, מהן ההשלכות?

שחר & שחר - משרד עורכי דין, 27/08/2019

לרוב חייבים יוצרים קשר עם משרדנו ומדברים על הסתבכותם הכלכלית ומספרים לנו את סיפור חייהם ואיך הגיעו למצבם כיום, אך פרט מאוד חשוב הם מחסירים כבר בתחילה ורק בסוף השיחה אומרים לנו כי ישנו עוד עניין שאדם קרוב אליהם חתם ערבות על החוב ואין הם יודעים את ההשלכות על כך ולכן במאמר זה נבהיר לכם את מהות חתימת ערב על חוב של אדם אחר

ייצוג חייבים בהליך חדלות פירעון

שחר & שחר - משרד עורכי דין, 20/08/2019

בשנים האחרונות אנו רואים עלייה גדולה באנשים שעוברים את הליך חדלות הפירעון, מאחר והסתבכו כלכלית, מטרת ההליך הנה איזון בין זכויות הנושים לקבל את כספם, לבין החייב שנקלע לחובות בתום לב, אשר רוצה לפתוח דף חדש בחייו

פשיטת רגל - העמוד בעיתון שכל אחד חייב להכיר

עוז צמח - משרד עורכי דין, 14/05/2019

חייבים לכם כסף? נתתם הלוואה? חשוב שתכירו את עמוד ה"רשומות" בעיתון

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דין
053-6130164
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
אוחיון-דבש, משרד עורכי דין
053-9428478
תעבורה , פלילי
עו"ד ורו"ח אביסרור-שמעוני חיה
053-9368604
דיני מיסים
עו"ד יעל בועז
053-9386035
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
עו"ד רות שטרנברג
053-9428582
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
עו"ד ארנסט גדייב
053-9428890
מקרקעין נדל"ן, דיני עבודה

הודעות אחרונות מהפורום

איחור במועד מסירת דירה ותשלום

מור שמואל | לפני 1 ימים, 19 שעות, 52 דקות | חוזה קבלן | חברה משכנת

פירעון שיק שלא במועד

ויקטור | לפני 1 ימים, 20 שעות, 35 דקות | תביעה אזרחית

פריסת מס שבח עם מכירת בית האם

אלכס | לפני 1 ימים, 20 שעות, 46 דקות | מיסוי מקרקעין

סכסוך עם שכנה שמשליכה זבל מהדירה

איריס | לפני 1 ימים, 20 שעות, 48 דקות | סכסוכי שכנים

שירות לקוי לאחר רכישת ארון

טלי | לפני 1 ימים, 21 שעות, 4 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

בית עסק לא מפקיד שיקים

דני | לפני 1 ימים, 21 שעות, 31 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

נהיגה בשכרות או תחת השפעת אלכוהול תאונת פגע וברח - מה עושים? כיצד נוהגים?

פייסבוק

אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דין

עוסקת ברשלנות רפואית, תאונות דרכים, ביטוח לאומי, פוליסות ונזקי גוף.

053-6130164

עו"ד אלעד שאול

תובע פלילי בעברו, בעל משרד עו"ד פלילי מדורג מוביל bdi (פלילי צווארון לבן)

053-9386765

מזל רבה משרד עו"ד

כל דיני העבודה, תביעות נזיקין יעוץ לפני חקירה במשטרה אזור המרכז והשפלה

053-7298217

אוחיון-דבש, משרד עורכי דין

ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום המשפט הפלילי ובדיני תעבורה.

053-9428478

עו״ד קליה טאוזר ליפקין

דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב

053-7101875

שי סבג, משרד עורכי דין

עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, תביעות ביטוח, תאונות עבודה וסיעוד בכל הארץ.

053-9428828

עו"ד פלילי – גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות

053-9428974

עו"ד ורו"ח אביסרור-שמעוני חיה

כ-25 שנות ניסיון בייעוץ ותכנוני מס המשלבים פתרונות מיסוי ייחודיים

053-9368604

שטובר & טולדנו

מעל ל-97% הצלחה בתביעות בתחום הרשלנות רפואית ונזקי גוף

053-9428385

עו"ד תמי ארליך

משפט פלילי ותעבורה. ניסיון רב ומקצועיות המובילה להצלחות רבות

053-9386728

עו"ד דותן לינדנברג

תאונות דרכים ועבודה, רשלנות רפואית, תביעות ביטוח

053-9428574

משה רבי משרד עורכי דין

מהמשרדים המובילים בתחום דיני התעבורה, בעל ותק של 20 שנה בתחום.

053-6112860