עו"ד נעם קונפינו
נהיגה ללא רישיון או ביטוח
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
עריכת צוואה | רישום צוואה
עו"ד דותן לינדנברג
רשלנות רפואית בלידה
עו"ד אריה שם טוב
פנסיה צבאית
עו"ד אפרת חורי הרוש
גירושין
רונן-מעוז, משרד עורכי דין
מחלת מקצוע
עו"ד ומגשרת מיכל זלינגר
משמורת
עו"ד יהונתן גולדברג
נדל"ן בארה"ב
עו"ד ריקי ישי
דיני צבא | משפט צבאי
עו"ד ונוטריון עידו לשם
אפוטרופסות וקשישים
עו"ד אמיר לנטון
אלימות במשפחה
עו"ד ליזה דמרי-בן שחר
הרעת תנאים
עו"ד נריה כהן מגורי
תאונת עבודה
עו"ד אורי גולדמן
הלבנת הון
עו"ד רפי רפאלי
איחוד תיקים

ביטול הפטר בפשיטת רגל, באילו מקרים?

בית המשפט רשאי להציב בפני חייב תנאים שעליו למלא כדי לקבל צו הפטר, והוא רשאי לבטל את הצו עקב אי סיוע במימוש נכסים ומחמת העברת נכסים במרמה

LawGuide, 12/08/2018
 

הליך פשיטת הרגל מאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לשלם את חובותיו לנושים לפתוח דף חדש בחייו באמצעות קבלת צו הפטר בסיום ההליך. עם זאת, סעיף 118 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו וכן לבטל או לשנות אותו, כולל ביטול צו הפטר.

 

צו הפטר פוטר את החייב מכל החובות שצבר, פרט לחובות שההפטר לא חל עליהם, כגון: קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. בנוסף משמש צו הפטר להגנת החייב מפני תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני פשיטת רגל.

 

צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט לפי בקשת החייב, הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו שיכול להיות המנהל מיוחד או הנאמן. החייב רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הפטר, ובעקבות הרפורמה החדשה בפשיטת רגל, הליכים הנפתחים לבקשת חייבים מאז ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן של ארבע שנים וחצי, כך שהחייב יכול לקבל צו הפטר תוך זמן קצר יחסית.

 

במסגרת הדיון בבקשת הפטר, רשאי בית המשפט רשאי לשמוע את עמדת הכונס הרשמי, הנאמן והנושים. בסמכות בית המשפט להציג לחייב שאלות ולקבל ראיות, על פי שיקול דעתו, והוא מביא בחשבון את תסקיר הכונס בדבר התנהגות החייב ועסקיו, לרבות התנהגותו במשך הליכי פשיטת רגל.

 

ביטול הפטר לאלתר בפשיטת רגל

 

בית המשפט רשאי לתת הפטר לאלתר לאחר הכרזת פשיטת רגל, מבלי שהחייב פרע את חובותיו או חלק מהם. הפטר לאלתר ניתן במצבים שבהם אין לחייב נכסים הניתנים למימוש והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד. וכן כאשר בית המשפט הגיע למסקנה כי אין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים.

 

על הפטר לאלתר חלים אותם תנאים שחלים על הפטר רגיל, אולם הוא ניתן באופן מידי ומבלי שהחייב שילם דיבידנד לנושים. הפטר לאלתר כפוף לאותם סייגים שאליהם כפוף הפטר רגיל ואינו פוטר את החייב מחובות שההפטר אינו חל עליהם. סעיף 118 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בהליך פשיטת רגל, לבטל או לשנות אותו, לרבות ביטול הפטר לאלתר והפטר מותנה.

 

מהם התנאים לביטול הפטר מותנה?

 

הפטר מותנה הוא צו שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, שדן בהליך פשיטת רגל של החייב. הצו קובע כי עם התקיימותם של התנאים הקבועים בו, החייב יופטר באופן סופי ומוחלט מחובותיו, כאשר התנאי הנפוץ ביותר הוא עמידה בתשלומים חודשיים שנדרש החייב לשלם לקופת הכינוס.

 

ברוב המקרים תקופת התשלומים נמשכת עד ארבע שנים מיום מתן ההפטר, ואולם בהתקיים נסיבות מיוחדות בית המשפט רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר. בית המשפט נדרש לציין בהחלטתו מהם השיקולים המיוחדים לקביעת תשלומים לתקופה ארוכה מארבע שנים ממתן הצו.

 

במצב שבו החייב לא קיים את התנאים שנקבעו, רשאי בית המשפט לבטל את צו ההפטר בכל זמן. בית המשפט יכול להשתמש בסמכותו לביטול צו ההפטר ביוזמתו, או לאחר בקשה שהוגשה על ידי הכונס הרשמי, הנאמן או נושה. כל עוד לא התקיימו התנאים שקבע בית המשפט בהפטר המותנה, החייב מצוי בהליך פשיטת הרגל וחלות עליו כל ההגבלות המוטלות במסגרת ההליך.

 

ביטול הפטר עקב אי סיוע במימוש נכסים

 

אם חלפו שנתיים מיום מתן צו הפטר, והחייב שכנע את בית המשפט כי אין סיכוי סביר שהוא יוכל למלא אחרי התנאים שנקבעו בצו, רשאי בית המשפט לשנות את האמור בו או בכל צו אחר שבא במקומו, באופן ובתנאים שימצא לנכון. בית המשפט רשאי לתת לחייב, עם מתן ההפטר, תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצדו, כדי להסיר ממנו כל פסלות מחמת פשיטת רגל הקבועה בחוק והניתנת להסרה בתעודה מבית המשפט.

 

לאחר קבלת ההפטר, נדרש החייב לסייע על פי דרישת הנאמן במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם. במקרה שהחייב לא יפעל על פי הוראות הנאמן, רשאי בית המשפט לבטל את ההפטר, אך במצב זה הביטול לא פוגע בתוקף של מכירה, העברה או תשלום וכל דבר אחר שנעשו כשורה אחרי מתן ההפטר ולפני הביטול.

 

מניעת הפטר מחמת העברת נכסים במרמה

 

בית המשפט רשאי לבטל את צו ההפטר מחמת העברת נכסים במרמה. העברת מרמה על פי פקודת פשיטת הרגל היא העברת נכסים לבן או בת הזוג עקב נישואין ולפני הנישואים כגמול, בשעה שלמעביר לא הייתה יכולת לשלם את כל חובותיו מבלי שייעזר בנכסים הכלולים בהעברה, וכן התחייבות, עקב נישואין, להעביר בעתיד לאשה או לילדים של המעביר, או לטובתם, כסף או נכס, פרט לכספים ונכסים השייכים או מגיעים לאשתו, כאשר ביום הנישואין לא הייתה לו בהם כל זכות או זיקה.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | הפטר

 

במקרה שחייב שהוכרז כפושט רגל, או הגיע לידי פשרה או הסדר עם הנושים, העביר את נכסיו במרמה, ובית המשפט סבר שהעברת הנכסים נעשתה כדי להתחמק מנושים או להשהות אותם, או שלא הייתה הצדקה במצב עסקיו של המעביר בזמן שנעשתה, רשאי בית המשפט לסרב לתת צו הפטר, או להתנות אותו בתנאים, או לסרב לאשר פשרה או הסדר, באופן שהיה רשאי לעשות אם החייב היה אשם במרמה.

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים הוצאה לפועל וחובות

פשיטת רגל - העמוד בעיתון שכל אחד חייב להכיר

עוז צמח - משרד עורכי דין, 14/05/2019

חייבים לכם כסף? נתתם הלוואה? חשוב שתכירו את עמוד ה"רשומות" בעיתון

הסכנה בתשלום שיקים ללא רישום שם המוטב בלבד

גלעד א. בֶּר, משרד עו"ד ונוטריון, 27/02/2019

נתקבלה במשרדי פנייה של אחת מקוראות הטור המשפטי של החתום מטה. להלן תיאור המקרה ושאלתה:

בקשת נושה להכריז על חייב כפושט רגל: מהם התנאים והאם זה משתלם?

LawGuide, 20/02/2019

הליך פשיטת רגל יכול להיפתח בעקבות בקשתו של פושט הרגל עצמו, או לאחר הגשת בקשה להכרזה על פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה אשר רוצה לגבות את חובו. מהם התנאים להגשת הבקשה על ידי נושה ובאילו מקרים זה כדאי?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

גיל בר - אורן לוי, משרד עו"ד
053-9370237
דיני עבודה, דיני משפחה
רונן לפיד משרד עורכי דין
053-9368608
נזקי גוף תאונות, משרד הביטחון
עו"ד רות שטרנברג
053-9428582
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
עו"ד אדם ידיד
053-9428886
מדינות והגירה-דרכון זר, נזקי גוף תאונות
עו"ד ורו"ח אביסרור-שמעוני חיה
053-9368604
דיני מיסים
עו"ד הלן דופרמן
053-7341970
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן

הודעות אחרונות מהפורום

האם אפשרי להגיש בקשה לאזרחות פולנית לנכד?

שרה | לפני 2 שעות, 29 דקות | דרכון פולני, לטבי וליטאי

תשלום גמל מעל 7.5% תיקון 16

אבי | לפני 2 שעות, 32 דקות | דיני מיסים

האם פורים נחשב כיום חג?

סיוון | לפני 2 שעות, 34 דקות | זכויות עובדים

כיצד ניתן להעלות את גובה הנכות מפוליו

נעמי | לפני 2 שעות, 37 דקות | גזזת | פוליו

החזר על תשלום פנסיה רטרואקטיבי

ישי | לפני 2 שעות, 47 דקות | דיני פנסיה | פרישה מעבודה

ייצוג שחקן כדורסל מקצועי

דן | לפני 2 שעות, 50 דקות | דיני ספורט וספורטאים

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

הסדרת מעמד לבני זוג מעורבים - הכיצד? כיצד להגיש תביעה לתאונת עבודה?

פייסבוק

משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`

עוסקות בנזיקין, דיני עבודה, ביטוח לאומי, נזקי רכוש, תביעות אזרחיות וכספיות

053-9370240

עו"ד עדי מלאכי

עוסקת בתחומים מקרקעין נדל"ן, חוזים, מסחרי ועסקים, צוואות וירושות.

053-7293465

אוחיון-דבש, משרד עורכי דין

ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום המשפט הפלילי ובדיני תעבורה.

053-9428478

עו"ד דותן לינדנברג

תאונות דרכים ועבודה, רשלנות רפואית, תביעות ביטוח

053-9428574

עורך דין מוריס סידי

עוסק מזה שנים בתעבורה ופלילי ומייצג בבתי המשפט בכל הארץ.

053-9370255

אליעד שרגא ושות` - משרד עו"ד

מהמשרדים המשפיעים לפי DUN`S 100, מחלקות: מקרקעין, מסחרי, מנהלי ועוד.

053-6130820

משרד עו"ד לוסי מאיר

עוסקת 13 שנה בדיני משפחה וירושה לרבות ליטיגציה בכלל הערכאות המשפטיות

053-8007576

עו"ד רות שטרנברג

25 שנות ניסיון בתחום הנזיקין, תאונות והרשלנות הרפואית

053-9428582

עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-און

עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר

053-9428592

עו"ד יעל בועז

המשרד עוסק בתמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות מכר, חוזים והסכמים, ירושות וצוואות

053-9386035

ליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין

עוסקת בדיני משפחה, גירושין, מעמד אישי, ירושות וצוואות

053-7105244

אהרון מלכה, עו"ד

תובע לשעבר בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) מייצג חשודים ונאשמים בכל הארץ 24/7,

053-7325962