עו"ד זאב גולדווין
ייפוי כוח מתמשך
עו"ד ומגשרת מיכל זלינגר
הסכם גירושין
עו"ד דורון ויגלר
המכון הרפואי
עו"ד אפרת חורי הרוש
גירושין
ד"ר אברהם תורגמן, עו"ד ומגשר
פינוי שוכר ומקרקעין
עו"ד ומגשרת גילה עיני
גישור משפחתי
עורך דין אבינועם גואלמן
נדל"ן ביהודה ושומרון
הילה צאירי, עורכת דין ומגשרת
חלוקת רכוש
עו"ד דותן לינדנברג
רשלנות רפואית בלידה
יעל קוזמנקו & מיכל כחלון עורכות דין
נגישות לנכים
עו"ד לימור אביטן
ביהמ"ש משפחה
עו"ד ומגשרת איריס טרומן
הסכם שלום בית
עו"ד דן הלפרט
תמ"א 38
עו"ד גיל באיער
מעצר

ביטול הפטר בפשיטת רגל, באילו מקרים?

בית המשפט רשאי להציב בפני חייב תנאים שעליו למלא כדי לקבל צו הפטר, והוא רשאי לבטל את הצו עקב אי סיוע במימוש נכסים ומחמת העברת נכסים במרמה

LawGuide, 12/08/2018
 

הליך פשיטת הרגל מאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לשלם את חובותיו לנושים לפתוח דף חדש בחייו באמצעות קבלת צו הפטר בסיום ההליך. עם זאת, סעיף 118 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו וכן לבטל או לשנות אותו, כולל ביטול צו הפטר.

 

צו הפטר פוטר את החייב מכל החובות שצבר, פרט לחובות שההפטר לא חל עליהם, כגון: קנסות, חובות שנוצרו במרמה וחוב מזונות. בנוסף משמש צו הפטר להגנת החייב מפני תביעות שיוגשו נגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני פשיטת רגל.

 

צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט לפי בקשת החייב, הכונס הרשמי או בעל תפקיד מטעמו שיכול להיות המנהל מיוחד או הנאמן. החייב רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הפטר, ובעקבות הרפורמה החדשה בפשיטת רגל, הליכים הנפתחים לבקשת חייבים מאז ספטמבר 2013 מוגבלים בזמן של ארבע שנים וחצי, כך שהחייב יכול לקבל צו הפטר תוך זמן קצר יחסית.

 

במסגרת הדיון בבקשת הפטר, רשאי בית המשפט רשאי לשמוע את עמדת הכונס הרשמי, הנאמן והנושים. בסמכות בית המשפט להציג לחייב שאלות ולקבל ראיות, על פי שיקול דעתו, והוא מביא בחשבון את תסקיר הכונס בדבר התנהגות החייב ועסקיו, לרבות התנהגותו במשך הליכי פשיטת רגל.

 

ביטול הפטר לאלתר בפשיטת רגל

 

בית המשפט רשאי לתת הפטר לאלתר לאחר הכרזת פשיטת רגל, מבלי שהחייב פרע את חובותיו או חלק מהם. הפטר לאלתר ניתן במצבים שבהם אין לחייב נכסים הניתנים למימוש והוא נטול כושר השתכרות בהווה ובעתיד. וכן כאשר בית המשפט הגיע למסקנה כי אין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים.

 

על הפטר לאלתר חלים אותם תנאים שחלים על הפטר רגיל, אולם הוא ניתן באופן מידי ומבלי שהחייב שילם דיבידנד לנושים. הפטר לאלתר כפוף לאותם סייגים שאליהם כפוף הפטר רגיל ואינו פוטר את החייב מחובות שההפטר אינו חל עליהם. סעיף 118 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בהליך פשיטת רגל, לבטל או לשנות אותו, לרבות ביטול הפטר לאלתר והפטר מותנה.

 

מהם התנאים לביטול הפטר מותנה?

 

הפטר מותנה הוא צו שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, שדן בהליך פשיטת רגל של החייב. הצו קובע כי עם התקיימותם של התנאים הקבועים בו, החייב יופטר באופן סופי ומוחלט מחובותיו, כאשר התנאי הנפוץ ביותר הוא עמידה בתשלומים חודשיים שנדרש החייב לשלם לקופת הכינוס.

 

ברוב המקרים תקופת התשלומים נמשכת עד ארבע שנים מיום מתן ההפטר, ואולם בהתקיים נסיבות מיוחדות בית המשפט רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר. בית המשפט נדרש לציין בהחלטתו מהם השיקולים המיוחדים לקביעת תשלומים לתקופה ארוכה מארבע שנים ממתן הצו.

 

במצב שבו החייב לא קיים את התנאים שנקבעו, רשאי בית המשפט לבטל את צו ההפטר בכל זמן. בית המשפט יכול להשתמש בסמכותו לביטול צו ההפטר ביוזמתו, או לאחר בקשה שהוגשה על ידי הכונס הרשמי, הנאמן או נושה. כל עוד לא התקיימו התנאים שקבע בית המשפט בהפטר המותנה, החייב מצוי בהליך פשיטת הרגל וחלות עליו כל ההגבלות המוטלות במסגרת ההליך.

 

ביטול הפטר עקב אי סיוע במימוש נכסים

 

אם חלפו שנתיים מיום מתן צו הפטר, והחייב שכנע את בית המשפט כי אין סיכוי סביר שהוא יוכל למלא אחרי התנאים שנקבעו בצו, רשאי בית המשפט לשנות את האמור בו או בכל צו אחר שבא במקומו, באופן ובתנאים שימצא לנכון. בית המשפט רשאי לתת לחייב, עם מתן ההפטר, תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצדו, כדי להסיר ממנו כל פסלות מחמת פשיטת רגל הקבועה בחוק והניתנת להסרה בתעודה מבית המשפט.

 

לאחר קבלת ההפטר, נדרש החייב לסייע על פי דרישת הנאמן במימוש נכסיו המוקנים לנאמן ובחלוקתם. במקרה שהחייב לא יפעל על פי הוראות הנאמן, רשאי בית המשפט לבטל את ההפטר, אך במצב זה הביטול לא פוגע בתוקף של מכירה, העברה או תשלום וכל דבר אחר שנעשו כשורה אחרי מתן ההפטר ולפני הביטול.

 

מניעת הפטר מחמת העברת נכסים במרמה

 

בית המשפט רשאי לבטל את צו ההפטר מחמת העברת נכסים במרמה. העברת מרמה על פי פקודת פשיטת הרגל היא העברת נכסים לבן או בת הזוג עקב נישואין ולפני הנישואים כגמול, בשעה שלמעביר לא הייתה יכולת לשלם את כל חובותיו מבלי שייעזר בנכסים הכלולים בהעברה, וכן התחייבות, עקב נישואין, להעביר בעתיד לאשה או לילדים של המעביר, או לטובתם, כסף או נכס, פרט לכספים ונכסים השייכים או מגיעים לאשתו, כאשר ביום הנישואין לא הייתה לו בהם כל זכות או זיקה.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | הפטר

 

במקרה שחייב שהוכרז כפושט רגל, או הגיע לידי פשרה או הסדר עם הנושים, העביר את נכסיו במרמה, ובית המשפט סבר שהעברת הנכסים נעשתה כדי להתחמק מנושים או להשהות אותם, או שלא הייתה הצדקה במצב עסקיו של המעביר בזמן שנעשתה, רשאי בית המשפט לסרב לתת צו הפטר, או להתנות אותו בתנאים, או לסרב לאשר פשרה או הסדר, באופן שהיה רשאי לעשות אם החייב היה אשם במרמה.

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים הוצאה לפועל וחובות

פשיטת רגל - העמוד בעיתון שכל אחד חייב להכיר

עוז צמח - משרד עורכי דין, 14/05/2019

חייבים לכם כסף? נתתם הלוואה? חשוב שתכירו את עמוד ה"רשומות" בעיתון

הסכנה בתשלום שיקים ללא רישום שם המוטב בלבד

גלעד א. בֶּר, משרד עו"ד ונוטריון, 27/02/2019

נתקבלה במשרדי פנייה של אחת מקוראות הטור המשפטי של החתום מטה. להלן תיאור המקרה ושאלתה:

בקשת נושה להכריז על חייב כפושט רגל: מהם התנאים והאם זה משתלם?

LawGuide, 20/02/2019

הליך פשיטת רגל יכול להיפתח בעקבות בקשתו של פושט הרגל עצמו, או לאחר הגשת בקשה להכרזה על פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה אשר רוצה לגבות את חובו. מהם התנאים להגשת הבקשה על ידי נושה ובאילו מקרים זה כדאי?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עורך דין פלילי אלון ארז
053-7101850
פלילי
אייל בן ישי משרד עורכי דין
053-9377900
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
טייבי נתנאל עו"ד ושות`
053-9428367
מקרקעין נדל"ן, דיני משפחה
אריק שלו ושות`, עורכי דין
053-9377919
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
מנשה - רון משרד עו"ד
053-8007619
פלילי, משפט אזרחי
אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דין
053-6130164
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש

הודעות אחרונות מהפורום

נוסחא נכונה לחישוב מזונות?

שירי | לפני 2 ימים, 5 שעות, 10 דקות | גישור משפחתי

סכום היקף עבודה בשנת 2019

ליאור חשמלאי | לפני 2 ימים, 5 שעות, 34 דקות | רישום קבלנים

שלילת רישיון נהיגה

מוטי | לפני 2 ימים, 5 שעות, 41 דקות | נהיגה ללא רישיון או ביטוח

פיצוי בגין איחור במסירה + ריבית פיגורים

נתי | לפני 2 ימים, 5 שעות, 46 דקות | חוזה קבלן | חברה משכנת

מינוי אפטרופוס לאבא בן 99

קורין גלאור | לפני 2 ימים, 6 שעות, 20 דקות | אפוטרופסות וקשישים

גרימת נזק על ידי מכירה כוזבת

יוסי פ` | לפני 2 ימים, 7 שעות, 0 דקות | אפוטרופסות וקשישים

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

יפעת כהן עורכת דין פלילית בקרית מוצקין הסדרת מעמד לבן זוג זר או חד מיני - הכיצד?

פייסבוק

משרד עו"ד יצחק קארו

עוסק בדיני המשפחה ומעמד אישי ובדיני תעבורה. שלוחות בתל אביב ובאר שבע

053-9428453

פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דין

מתמחה במימוש זכויות עובדים ומיצוי זכויות רפואויות בנזיקין ותביעות ביטוח

053-9370268

דינה וולפרט משרד עורכי דין

התמחות בייצוג מול משרד הפנים- הגירה, אזרחות, בן זוג זר, איחוד משפחות

053-7101865

עו"ד יעל בועז

המשרד עוסק בתמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות מכר, חוזים והסכמים, ירושות וצוואות

053-9386035

משה רבי משרד עורכי דין

מהמשרדים המובילים בתחום דיני התעבורה, בעל ותק של 20 שנה בתחום.

053-6112860

דמרי - בן שחר משרד עו"ד

משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.

053-7298477

סביר ושות` משרד עורכי דין

כ-20 שנות ניסיון במקרקעין, נזקי גוף ותאונות, דיני משפחה והסדרת מעמד בישראל

053-7933128

משרד עו"ד לוסי מאיר

עוסקת 13 שנה בדיני משפחה וירושה לרבות ליטיגציה בכלל הערכאות המשפטיות

053-8007576

עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-און

עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר

053-9428592

נאוה סרף-הרשקוביץ עו"ד ומגשרת

23 שנה בתחום המשפחה, הצלחות מוכחות בתחום. שלוחות בחיפה הרצליה ות"א

053-9368606

עו"ד ארנסט גדייב

המשרד עוסק בתחום דיני העבודה, המקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט אזרחי-מסחרי

053-9428890

עו"ד יונתן רבינוביץ

בעל ניסיון וידע מקצועי נרחב בתחומים: דיני תעבורה, משפט פלילי וצבאי פלילי

053-6112798