עו"ד אורי גולדמן
הלבנת הון
עו"ד מורן גור ועו"ד מיכל ואקרט
מנהל מקרקעי ישראל
עו"ד איריס גרבר ועו"ד מוטי גרטל
מזונות
עו"ד איווה אשכנזי
גרמניה | דרכון גרמני
עו"ד ויוי חביבה ארגמן
רשלנות עיניים
טו"ר אביחיל צדוק
כתובה | סרבנות גט
עו"ד לימור אביטן
ביהמ"ש משפחה
עו"ד נריה כהן מגורי
תאונת עבודה
עו"ד יוני שמיל
תאונות קשות ונכויות
עו"ד יהונתן גולדברג
נדל"ן בארה"ב
עו"ד ורו"ח קובי צרפתי
מיסוי בינלאומי ורילוקיישן
עו"ד אלעד רן
עבירות מס | מע"מ
עו"ד מוטי גולדשטיין
פירוק חברות | הקפאת הליכים
עו"ד נריה כהן
פינוי בינוי

התחייבות החייב בפשיטת רגל: מהן הפעולות שהחייב נדרש לבצע?

חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל מתחייב לשתף פעולה עם המנהל המיוחד וכונס הנכסים, להגיש באופן סדיר דוחות תקופתיים ולעמוד בצו התשלומים שנקבע לו. אם לא יתנהל בתום לב ותוך שיתוף פעולה, הליך פשיטת הרגל עלול להתבטל

LawGuide, 27/06/2018
 

במסגרת הליך פשיטת רגל, אדם שנקלע לחובות ואינו מסוגל להשיבם יכול לקבל הפטר על חובותיו ולהתחיל בדרך חדשה וללא חובות - כל עוד שילם לנושיו על פי יכולתו ועמד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו על ידי בית המשפט.


מהרגע שבו החייב מגיש בקשה לפשיטת רגל וניתן צו כינוס ועד שיקבל צו ההפטר, עליו להתנהל על פי התנאים וההוראות הכלולים בפקודת פשיטת הרגל, ובין היתר לחתום על כתב התחייבות שבמסגרתו הוא מצהיר כי יפעל בהתאם לקריטריונים וישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים וינהג בתום לב.


מהן הפעולות העיקריות שחייב צריך לבצע ומהן ההשלכות על המשך ההליך?


ההתחייבויות העיקריות שהחייב לוקח על עצמו בהליך פשיטת הרגל כוללות עמידה בתשלומים שנקבעו לו, בהתאם למועד שנקבע ובצורה סדירה, הגשת דוחות למנהל המיוחד או כונס הנכסים בכל חודש או חודשיים כפי שנקבע על ידי הכונס, הכוללים פירוט על הכנסותיו והוצאותיו, לא לצבור חובות חדשים וכן לשתף פעולה באופן מלא הן עם המנהל המיוחד והן עם כונס הנכסים ולהתייצב לחקירות יכולת ולבירורים לפי דרישתם.


אם החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים או מתעכב בתשלומים, אם אינו מדווח באופן קבוע או אינו מגיש דוחות כלל, אם הוא מסתיר מידע מהכונס או המנהל המיוחד או אינו מתייצב לחקירות, הדבר עלול להיחשב להתנהלות בחוסר תום לב או ניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל.


במקרה כזה, המנהל המיוחד, כונס הנכסים או בית המשפט יכולים לבטל את הליך פשיטת הרגל ולהורות על ביטול צו הכינוס. הליכי הגבייה השונים שהוקפאו או עוכבו בשל ההליך יחזרו לתוקפם, תביעות חוב יוגשו כנגד החייב בהוצאה לפועל והוא יהיה חשוף לסנקציות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות בחשבון הבנק שלו, פסילת רישיון הנהיגה ועוד.


מה כולל כתב ההתחייבות בפשיטת רגל, ועל מה החייב נדרש להצהיר?


הליך פשיטת הרגל מתחיל בהגשת בקשה לכונס הנכסים הרשמי לפשיטת רגל, אשר החייב יכול להגיש וכך גם הנושים. הבקשה היא להכרזה על החייב כפושט רגל ולמתן צו כינוס. לאחר תגובתו של הכונס הרשמי, יש להגיש את הבקשה לאישורו של בית המשפט.


במסגרת הבקשה על החייב להצהיר ולפרט מהו גובה החוב וכיצד הוא נוצר, מיהם נושיו, ובאיזה חלק מהחוב יוכל לעמוד. אחרי שיתקבל צו לכינוס נכסיו, יהיה על החייב לחתום על כתב ההתחייבות. במסגרת זו הוא יתחייב שלא לצבור חובות נוספים, ויאשר כי יחול עליו עיכוב יציאה מהארץ וכן כי הוא מודע לכך שיכולות לחול עליו הגבלות נוספות מכוח פקודת פשיטת הרגל.


כחלק מההגבלות של צו הכינוס, החייב לא יוכל לעמוד בראש חברה ונאסר עליו להשתמש בכרטיס האשראי מבלי שקיבל לכך אישור מהכונס. כמו כן הוא ייחשב ללקוח מוגבל מיוחד בחשבון הבנק שלו.


מדוע חשוב לעמוד בהתחייבויות הכלולות בכתב ההתחייבות?


לאחר צו הכינוס החייב נדרש להודיע על כך באמצעות דואר רשום לכלל הנושים. מלבד זאת מתחייב החייב לשתף פעולה עם הליך פשיטת הרגל ולהגיע לכל בירור או חקירה שיידרש אליהם אצל המנהל המיוחד או כונס הנכסים. כמו כן הוא מתחייב לפעול על פי החלטות הכונס ולהגיש דוחות תקופתיים במועדים שייקבעו לו ולהקפיד על עמידה בצו התשלומים שעליו להעביר לקופת הכינוס.


כל שינוי בפרטיו של החייב, בין שמדובר בהחלפת מספר טלפון או שינוי כתובת, צריך להיות מדווח למנהל המיוחד והכנוס הרשמי. כמובן, על החייב לדווח על כל שינוי במצבו הכספי, לרבות שינויים בשכר, בהכנסות או בהוצאות. כתב ההתחייבות כולל חתימה על כך שאם החייב יפר את התחייבויותיו, ההליך עלול להתבטל ואף ייתכנו הליכים משפטיים כנגדו בבית המשפט.


צו תשלומים ודוח תקופתי: מהן הפעולות הקבועות הנדרשות מהחייב?


בית המשפט קובע האם החייב נדרש להגיש דוח תקופתי בכל חודש או חודשיים לידי המנהל המיוחד והכונס הרשמי. הדוח התקופתי הוא מסמך מפורט הכולל את כל הכנסותיו הוצאותיו של החייב, לרבות הוכחת ההכנסות וההוצאות באמצעות מסמכים רלוונטיים.


הגשת דיווח באופן לא קבוע או הימנעות החייב מהגשת דוח תקופתי עלולים לסכן את הליך פשיטת הרגל, ולהוביל לביטולו על ידי הכונס הרשמי, המנהל המיוחד או בית המשפט.


כמו כן, החייב נדרש לשלם בכל חודש לקופת הכינוס סכום קבוע שנקבע על ידי הכונס הרשמי, ועליו להקפיד על עמידה בתשלומים והעברתם במועד שנקבע. כל עיכוב בתשלומים או אי עמידה בהם עלולים להוביל את בית המשפט להחלטה כי יש לבטל את ההליך.


מלבד זאת, החייב נדרש לאפשר למנהל המיוחד ולכונס הרשמי לבצע את עבודתם ולהתייצב לחקירות על מצבו הכספי הנוכחי, ועל הנסיבות שהובילו להיווצרות החובות. גם אי שיתוף פעולה עם בעלי התפקידים בהליך פשיטת הרגל עלול להסתיים בביטול ההליך כולו.


באילו מקרים אי עמידה בהתחייבויות תוביל לביטול הליך פשיטת הרגל?


המנהל המיוחד וכונס הנכסים הרשמי בודקים את התנהלותו של החייב במסגרת ההליך באופן קבוע, ואף מגישים את חוות דעתם לגבי ההתנהלות אל בית המשפט. אם החייב לא עמד בהתחייבויות, הכונס הרשמי או המנהל המיוחד יגישו התנגדות להכרזה על פשיטת רגל.


כמו כן, אם בית המשפט יתרשם כי במסגרת ההליך החייב פעל בחוסר תום לב או תוך ניצול לרעה של ההליך, הוא יבטל את ההליך לאלתר. בין היתר, תום לבו של החייב נבחן הן בכל הנוגע לאופן שבו צבר את החובות והן בכל הקשור להתנהלותו ועמידה בהתחייבויותיו במהלך ההליך.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | הפטר


אם יתברר כי החייב לא הגיש דוחות או הפר את הוראות הכונס הרשמי, או הגיש בקשה לפשיטת רגל בניסיון לחמוק מהליכי גבייה כנגדו בהוצאה לפועל, הליך פשיטת הרגל יבוטל.
 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים הוצאה לפועל וחובות

ביטול הענקה בפשיטת רגל: בית המשפט עושה סדר בפסיקה

עופר פרץ משרד עורכי דין, 10/11/2019

ביהמ"ש בחר לעשות סדר בפסיקה הסותרת, וקבע כי יום ביצוע ההענקה בנכס מקרקעין הוא מועד החתימה על הסכם הגירושין ולא מועד העברת הזכויות בטאבו

ערבות לתשלום חוב, מהן ההשלכות?

שחר & שחר - משרד עורכי דין, 27/08/2019

לרוב חייבים יוצרים קשר עם משרדנו ומדברים על הסתבכותם הכלכלית ומספרים לנו את סיפור חייהם ואיך הגיעו למצבם כיום, אך פרט מאוד חשוב הם מחסירים כבר בתחילה ורק בסוף השיחה אומרים לנו כי ישנו עוד עניין שאדם קרוב אליהם חתם ערבות על החוב ואין הם יודעים את ההשלכות על כך ולכן במאמר זה נבהיר לכם את מהות חתימת ערב על חוב של אדם אחר

ייצוג חייבים בהליך חדלות פירעון

שחר & שחר - משרד עורכי דין, 20/08/2019

בשנים האחרונות אנו רואים עלייה גדולה באנשים שעוברים את הליך חדלות הפירעון, מאחר והסתבכו כלכלית, מטרת ההליך הנה איזון בין זכויות הנושים לקבל את כספם, לבין החייב שנקלע לחובות בתום לב, אשר רוצה לפתוח דף חדש בחייו

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד עפרה גביש
053-9386036
משפט אזרחי , משפט מסחרי ועסקים
יהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"ד
053-9428843
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דין
053-9370268
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
אסף-זלוואס-פן עורכי דין
053-7101882
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
אליס שמאי עורכת דין
053-7931319
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
משרד עו"ד רן קוסטיצקי
053-8007676
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים

הודעות אחרונות מהפורום

פריסת חיוב מס שבח במכירת נכס

יונית | לפני 9 דקות | מיסוי מקרקעין

השכרת דירה לבעלת אזרחות זרה

כהנא פנינה | לפני 11 דקות | יחסי שוכר משכיר

אפשרות לבטל עסקה על קורס דיגיטלי

אלכס | לפני 1 שעות, 57 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

תוקף של מכתבי פיטורים לעובד

לירן | לפני 2 שעות, 10 דקות | זכויות עובדים

ערעור על דו"ח תנועה באיחור של חודש

אהרן טרופ | לפני 2 שעות, 41 דקות | תעבורה

תאונה בבית שגרמה לקרע במיניסקוס

דריה | לפני 2 שעות, 45 דקות | תאונות כלליות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

תאונת פגע וברח - מה עושים? כיצד נוהגים? דרכון פורטוגלי - הלהיט החדש

פייסבוק

רונן מעוז משרד עו"ד

נזקי גוף וביטוח לרבות ביטוח לאומי, רשלנות רפואית ותאונות

053-7359661

סביר ושות` משרד עורכי דין

כ-20 שנות ניסיון במקרקעין, נזקי גוף ותאונות, דיני משפחה והסדרת מעמד בישראל

053-7933128

אייל בן ישי משרד עורכי דין

למעלה שנות מ-15 ניסיון ברשלנות רפואית, תביעות ביטוח ותאונות.

053-9377900

שטובר & טולדנו

מעל ל-97% הצלחה בתביעות בתחום הרשלנות רפואית ונזקי גוף

053-9428385

עו"ד נדב גרינולד

המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7

053-6130161

עו"ד עמית כהן

מייצג נאשמים בעבירות תעבורה בכל בתי המשפט בארץ

053-9428869

גל גורודיסקי, עו"ד

ניסיון של 22 שנים בדיני עבודה, נזיקין וביטוח לאומי, רשלנות רפואית ומסחרי.

053-9428496

עורך דין פלילי אלון ארז

בעל נסיון רב שנים בייצוג בכל תחומי המשפט הפלילי – יוצא פרקליטות

053-7101850

עו"ד ומגשרת עופרית צור-דרזנר

עוסקת בדיני משפחה, ניכור הורי, גירושין, משמורת משותפת והפחתת מזונות

053-6112884

פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דין

מתמחה במימוש זכויות עובדים ומיצוי זכויות רפואויות בנזיקין ותביעות ביטוח

053-9370268

שי, יוספזון ושות` - משרד עורכי דין

משפט פלילי, רישיון נשק. קצין בכיר בדימוס במשטרה, צווארון לבן ועבירות מין.

053-9428482

עו"ד הלן דופרמן

המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור

053-7341970