עו"ד סיגל רייך - הלל
תביעת סיעוד
עו"ד אסף אלקוני
רכישת/מכירת דירה
עו"ד איווה אשכנזי
גרמניה | דרכון גרמני
עו"ד דבבורה אביטבול
צרפת | דרכון צרפתי
עו"ד ג'ני חבשי
בית משפט לתעבורה
עורך דין אבינועם גואלמן
נדל"ן ביהודה ושומרון
עו"ד אמיר לנטון
אלימות במשפחה
עו"ד אורי בר-משה
סמים
עו"ד לוסי מאיר
חטיפת ילדים | אמנת האג
אורית לוי עו"ד ונוטריון
נוטריון
עו"ד אורלי זפרני לביא
ועדה רפואית

התחייבות החייב בפשיטת רגל: מהן הפעולות שהחייב נדרש לבצע?

חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל מתחייב לשתף פעולה עם המנהל המיוחד וכונס הנכסים, להגיש באופן סדיר דוחות תקופתיים ולעמוד בצו התשלומים שנקבע לו. אם לא יתנהל בתום לב ותוך שיתוף פעולה, הליך פשיטת הרגל עלול להתבטל

LawGuide, 27/06/2018
 

במסגרת הליך פשיטת רגל, אדם שנקלע לחובות ואינו מסוגל להשיבם יכול לקבל הפטר על חובותיו ולהתחיל בדרך חדשה וללא חובות - כל עוד שילם לנושיו על פי יכולתו ועמד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו על ידי בית המשפט.


מהרגע שבו החייב מגיש בקשה לפשיטת רגל וניתן צו כינוס ועד שיקבל צו ההפטר, עליו להתנהל על פי התנאים וההוראות הכלולים בפקודת פשיטת הרגל, ובין היתר לחתום על כתב התחייבות שבמסגרתו הוא מצהיר כי יפעל בהתאם לקריטריונים וישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים וינהג בתום לב.


מהן הפעולות העיקריות שחייב צריך לבצע ומהן ההשלכות על המשך ההליך?


ההתחייבויות העיקריות שהחייב לוקח על עצמו בהליך פשיטת הרגל כוללות עמידה בתשלומים שנקבעו לו, בהתאם למועד שנקבע ובצורה סדירה, הגשת דוחות למנהל המיוחד או כונס הנכסים בכל חודש או חודשיים כפי שנקבע על ידי הכונס, הכוללים פירוט על הכנסותיו והוצאותיו, לא לצבור חובות חדשים וכן לשתף פעולה באופן מלא הן עם המנהל המיוחד והן עם כונס הנכסים ולהתייצב לחקירות יכולת ולבירורים לפי דרישתם.


אם החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים או מתעכב בתשלומים, אם אינו מדווח באופן קבוע או אינו מגיש דוחות כלל, אם הוא מסתיר מידע מהכונס או המנהל המיוחד או אינו מתייצב לחקירות, הדבר עלול להיחשב להתנהלות בחוסר תום לב או ניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל.


במקרה כזה, המנהל המיוחד, כונס הנכסים או בית המשפט יכולים לבטל את הליך פשיטת הרגל ולהורות על ביטול צו הכינוס. הליכי הגבייה השונים שהוקפאו או עוכבו בשל ההליך יחזרו לתוקפם, תביעות חוב יוגשו כנגד החייב בהוצאה לפועל והוא יהיה חשוף לסנקציות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות בחשבון הבנק שלו, פסילת רישיון הנהיגה ועוד.


מה כולל כתב ההתחייבות בפשיטת רגל, ועל מה החייב נדרש להצהיר?


הליך פשיטת הרגל מתחיל בהגשת בקשה לכונס הנכסים הרשמי לפשיטת רגל, אשר החייב יכול להגיש וכך גם הנושים. הבקשה היא להכרזה על החייב כפושט רגל ולמתן צו כינוס. לאחר תגובתו של הכונס הרשמי, יש להגיש את הבקשה לאישורו של בית המשפט.


במסגרת הבקשה על החייב להצהיר ולפרט מהו גובה החוב וכיצד הוא נוצר, מיהם נושיו, ובאיזה חלק מהחוב יוכל לעמוד. אחרי שיתקבל צו לכינוס נכסיו, יהיה על החייב לחתום על כתב ההתחייבות. במסגרת זו הוא יתחייב שלא לצבור חובות נוספים, ויאשר כי יחול עליו עיכוב יציאה מהארץ וכן כי הוא מודע לכך שיכולות לחול עליו הגבלות נוספות מכוח פקודת פשיטת הרגל.


כחלק מההגבלות של צו הכינוס, החייב לא יוכל לעמוד בראש חברה ונאסר עליו להשתמש בכרטיס האשראי מבלי שקיבל לכך אישור מהכונס. כמו כן הוא ייחשב ללקוח מוגבל מיוחד בחשבון הבנק שלו.


מדוע חשוב לעמוד בהתחייבויות הכלולות בכתב ההתחייבות?


לאחר צו הכינוס החייב נדרש להודיע על כך באמצעות דואר רשום לכלל הנושים. מלבד זאת מתחייב החייב לשתף פעולה עם הליך פשיטת הרגל ולהגיע לכל בירור או חקירה שיידרש אליהם אצל המנהל המיוחד או כונס הנכסים. כמו כן הוא מתחייב לפעול על פי החלטות הכונס ולהגיש דוחות תקופתיים במועדים שייקבעו לו ולהקפיד על עמידה בצו התשלומים שעליו להעביר לקופת הכינוס.


כל שינוי בפרטיו של החייב, בין שמדובר בהחלפת מספר טלפון או שינוי כתובת, צריך להיות מדווח למנהל המיוחד והכנוס הרשמי. כמובן, על החייב לדווח על כל שינוי במצבו הכספי, לרבות שינויים בשכר, בהכנסות או בהוצאות. כתב ההתחייבות כולל חתימה על כך שאם החייב יפר את התחייבויותיו, ההליך עלול להתבטל ואף ייתכנו הליכים משפטיים כנגדו בבית המשפט.


צו תשלומים ודוח תקופתי: מהן הפעולות הקבועות הנדרשות מהחייב?


בית המשפט קובע האם החייב נדרש להגיש דוח תקופתי בכל חודש או חודשיים לידי המנהל המיוחד והכונס הרשמי. הדוח התקופתי הוא מסמך מפורט הכולל את כל הכנסותיו הוצאותיו של החייב, לרבות הוכחת ההכנסות וההוצאות באמצעות מסמכים רלוונטיים.


הגשת דיווח באופן לא קבוע או הימנעות החייב מהגשת דוח תקופתי עלולים לסכן את הליך פשיטת הרגל, ולהוביל לביטולו על ידי הכונס הרשמי, המנהל המיוחד או בית המשפט.


כמו כן, החייב נדרש לשלם בכל חודש לקופת הכינוס סכום קבוע שנקבע על ידי הכונס הרשמי, ועליו להקפיד על עמידה בתשלומים והעברתם במועד שנקבע. כל עיכוב בתשלומים או אי עמידה בהם עלולים להוביל את בית המשפט להחלטה כי יש לבטל את ההליך.


מלבד זאת, החייב נדרש לאפשר למנהל המיוחד ולכונס הרשמי לבצע את עבודתם ולהתייצב לחקירות על מצבו הכספי הנוכחי, ועל הנסיבות שהובילו להיווצרות החובות. גם אי שיתוף פעולה עם בעלי התפקידים בהליך פשיטת הרגל עלול להסתיים בביטול ההליך כולו.


באילו מקרים אי עמידה בהתחייבויות תוביל לביטול הליך פשיטת הרגל?


המנהל המיוחד וכונס הנכסים הרשמי בודקים את התנהלותו של החייב במסגרת ההליך באופן קבוע, ואף מגישים את חוות דעתם לגבי ההתנהלות אל בית המשפט. אם החייב לא עמד בהתחייבויות, הכונס הרשמי או המנהל המיוחד יגישו התנגדות להכרזה על פשיטת רגל.


כמו כן, אם בית המשפט יתרשם כי במסגרת ההליך החייב פעל בחוסר תום לב או תוך ניצול לרעה של ההליך, הוא יבטל את ההליך לאלתר. בין היתר, תום לבו של החייב נבחן הן בכל הנוגע לאופן שבו צבר את החובות והן בכל הקשור להתנהלותו ועמידה בהתחייבויותיו במהלך ההליך.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | הפטר


אם יתברר כי החייב לא הגיש דוחות או הפר את הוראות הכונס הרשמי, או הגיש בקשה לפשיטת רגל בניסיון לחמוק מהליכי גבייה כנגדו בהוצאה לפועל, הליך פשיטת הרגל יבוטל.
 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים הוצאה לפועל וחובות

ייצוג חייבים בהליך חדלות פירעון

שחר & שחר - משרד עורכי דין, 20/08/2019

בשנים האחרונות אנו רואים עלייה גדולה באנשים שעוברים את הליך חדלות הפירעון, מאחר והסתבכו כלכלית, מטרת ההליך הנה איזון בין זכויות הנושים לקבל את כספם, לבין החייב שנקלע לחובות בתום לב, אשר רוצה לפתוח דף חדש בחייו

פשיטת רגל - העמוד בעיתון שכל אחד חייב להכיר

עוז צמח - משרד עורכי דין, 14/05/2019

חייבים לכם כסף? נתתם הלוואה? חשוב שתכירו את עמוד ה"רשומות" בעיתון

הסכנה בתשלום שיקים ללא רישום שם המוטב בלבד

גלעד א. בֶּר, משרד עו"ד ונוטריון, 27/02/2019

נתקבלה במשרדי פנייה של אחת מקוראות הטור המשפטי של החתום מטה. להלן תיאור המקרה ושאלתה:

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד אלון שליכטר
053-8007600
תעבורה , פלילי
לנציאנו, פרייז ושות`
053-9428442
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
ליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין
053-7105244
דיני משפחה
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון
053-9428386
דיני משפחה, דיני עבודה
אייל בן ישי משרד עורכי דין
053-9377900
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
רונן לפיד משרד עורכי דין
053-9368608
נזקי גוף תאונות, משרד הביטחון

הודעות אחרונות מהפורום

הצגת מע"מ באתר בינלאומי

דניאל | לפני 3 דקות | מיסוי בינלאומי ורילוקיישן

מזונות אב עשיר ילדה בת 7

דנה | לפני 21 דקות | מזונות

התקנת מצלמות בדיור משותף

גו׳רג׳יה יצחק | לפני 32 דקות | בתים משותפים

דרכון צרפתי בפעם הראשונה

יהודה | לפני 43 דקות | צרפת | דרכון צרפתי

העברת כסף מחו"ל לחשבון בנק

אורלי | לפני 54 דקות | הלבנת הון

תקיפה בגרמניה על ידי מוסלמים

נ | לפני 58 דקות | נפגעי עבירה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

עו"ד אורן מעוז מתראיין בתכנית העולם הבוקר עם אברי גלעד והילה כורח מיסוי מקרקעין - תשלום מיסים בעת קניית דירה

פייסבוק

ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד

ליווי וייצוג בתביעות: דיני עבודה, דיני משפחה, משפט מסחרי, לשון הרע ומקרקעין.

053-8007701

עו״ד קליה טאוזר ליפקין

דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב

053-7101875

עו"ד שרון בירון מרקוביץ

עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון

053-9428863

עודד פרץ ושות`

עוסק בלשון הרע והוצאת דיבה, סכסוכי שכנים, פינוי שוכר, דיני עבודה ומשפחה

053-9428566

גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורר

ליווי משפטי לעסקים וחברות, הסכמים מסחריים, קניין רוחני, דיני עבודה ומקרקעין

053-9428571

עו"ד ינון ברקאי

ניסיון עשיר בתחום המשפחה, המקרקעין, תמ"א 38, משפט מסחרי וליווי חברות

053-9386751

יחיאלי, יומטוביאן ושות`

המשרד עוסק במקרקעין, הוצאה לפועל, פשיטות רגל וזכויות רפואיות.

053-9386719

עו"ד יונתן רבינוביץ

בעל ניסיון וידע מקצועי נרחב בתחומים: דיני תעבורה, משפט פלילי וצבאי פלילי

053-6112798

משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`

עוסקות בנזיקין, דיני עבודה, ביטוח לאומי, נזקי רכוש, תביעות אזרחיות וכספיות

053-9370240

מנשה - רון משרד עו"ד

יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים

053-8007619

משה רבי משרד עורכי דין

מהמשרדים המובילים בתחום דיני התעבורה, בעל ותק של 20 שנה בתחום.

053-6112860

אולניק לינוי משרד עו"ד

ניסיון עשיר במימוש זכויות רפואיות. ביטוח לאומי, מס` הכנסה וחברות הביטוח

053-9386726