עו"ד איריס גרבר ועו"ד מוטי גרטל
מזונות
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
הסכם ממון
עו"ד אדם ידיד
דרכון ספרדי פורטוגזי
עו"ד דורון ויינרייך
הטרדה מינית
עו"ד נעם קונפינו
נהיגה ללא רישיון או ביטוח
עו"ד דוד ידיד
זכויות ניצולי שואה
רונן מורנו, עורך דין
ביטוח חיים
בן עמי מזרחי משרד עו"ד
תביעה ייצוגית | תובענות ייצוגיות
עו"ד ג'ני חבשי
BDI
עו"ד דורון ויגלר
המכון הרפואי
הילה צאירי, עורכת דין ומגשרת
חלוקת רכוש
עו"ד עידו לשם
אפוטרופסות וקשישים
עו"ד רונית אלאג'ם זיסמן
זכויות הגבר

תביעת הרשלנות הרפואית: כיצד מוכיחים רשלנות רפואית?

כיצד מוכיחים קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לגורם הרפואי, ואיך מוכיחים את הנזק בתביעת רשלנות רפואית?

עו"ד נידאל עבד אלגאפר , 25/05/2017
 

עוולת הרשלנות הרפואית נמצאת בסעיף 35 לפקודת הנזיקין וממנה עולה שישנם שלושה יסודות מרכזיים בבחינת כל תביעה של רשלנות רפואית:

 

1. רשלנות רפואית: הגורם הרפואי התרשל על ידי מעשה או הימנעות מלעשות טיפול רפואי.


2. נזק: רשלנות הגורם הרפואי גרמה לנזק למטופל שיכול להתבטאות בנזק לגוף לרבות נכויות, מוות, אובדן כושר עבודה וכדומה.


3. קשר סיבתי: קיים קשר סיבתי בין רשלנות הגורם הרפואי ובין הנזק שנגרם למטופל.

 

על מנת להוכיח תביעת רשלנות רפואית, יש להוכיח כי שלושת היסודות לעיל התקיימו במצטבר. עולה מכך שיש לא מעט מקרים שהם גורם רפואי מתרשל אך לא נגרם נזק ולכן לא ניתן יהיה לזכות בתביעת רשלנות רפואית.


מצד שני, יכול להיגרם נזק למטופל שעבר ניתוח רפואי, אך מאחר ולא כולה מעובדות המקרה שהגורם הרפואי התרשל, לא ניתן יהיה לזכות בתביעת רשלנות רפואית. כמו כן, ישנם לא מקרים בהם הגורם הרפואי כן התרשל וכן נגרם נזק אך לא הוכח הקשר הסיבתי שבין התרשלות הגורם הרפואי ובין הנזק שנגרם.


רשלנות רפואית


על מנת להוכיח תביעת רשלנות רפואית, חשוב להיזכר במבחן "הרופא הסביר" אליו התייחסנו במאמרים הקודמים. בית המשפט יבחן האם אותו גורם רפואי פעל על פי חובת הזהירות המוטלת על "הרופא הסביר" בהתחשב בכל הפרטים שהיו לפניו אודות המטופל. לחלופין, בית המשפט יבחן האם אותו גורם רפואי הפר את חובת הזהירות והאם הנזק לא היה נגרם אילו הגורם הרפואי לא היה נוהג כפי שנהג.


אמור הגורם הרפואי לתעד כל צעד רפואי משמעותי עליו המליץ ברשומה הרפואית. רשומה זו אמורה לכלול את מלוא העובדות הנוגעות למטופל לרבות השיקולים הרלוונטיים של אותו גורם רפואי שמהוות הבסיס להמלצתו הרפואית. אם הוכחו שלושת היסודות של עוולת הרשלנות הרפואית, בית המשפט יפסוק פיצוי כספי למטופל על מנת לנסות ככל שניתן להחזיר אותו למצב שהיה לפני קבלת הטיפול הרפואי.


מטופל יכול לתבוע בבית המשפט פיצוי עבור נזקים ממוניים ונזקים לא ממוניים. פקודת הנזיקין מגדירה נזק כאובדן חיים, נכס, פגיעה ברווחה גופנית ובשם טוב.


נזקים ממוניים


a. אובדן כושר השתכרות: מקרה שבו המטופל קיבל טיפול ברפואי וכשתוצאה ממנו נגרמה לו פגיעה בכושר ההשתכרות שלו, בין אם בכך שאינו יכול כלל לעבוד יותר או שיכול לעבוד בצורה חלקית בלבד.


b. הוצאות על טיפולים רפואיים: מקרה שבו מטופל קיבל טיפול רפואי שכתוצאה ממנו נגרמו לו הוצאות לצורך קבלת טיפולים רפואיים, אשפוזים, טיפולים סיעודיים, טיפולים פסיכולוגיים, טיפול פסיכיאטריים, לרבות הוצאות נסיעות.

 

נזקים לא ממוניים


a. כאב וסבל: בתי המשפט נוטים לפסוק פיצוי למי שסבל מנזקים לגוף ולנפש שנגרמו כתוצאה מהרשלנות הרפואית. הנזקים לנפש יכולים לכלול סבל, פחד ופגיעה בנוחות הגופנית גם אם זהו הנזק היחיד שנגרם למטופל ולא נגרם לו שום נזק גופני.


b. פגיעה בזכות המטופל לאוטונומיה: במאמר קודם התייחסתי לנושא הסכמה מדעת שלפיה בית החולים חייב להשיג את הסכמת המטופל מדעת ובכתב לפני הטיפול הרפואי. אם הגורם הרפואי לא ישיג הסכמה זו, בית המשפט יכול לפסוק למטופל פיצוי כספי בעקבות הפגיעה באוטונומיה שיש למטופל על גופו ובכך שעל הגורם הרפואי לתת את הטיפול הרפואי רק בהסתמך על הסכמתו המפורשת.


c. קיצור תוחלת החיים: אם כתוצאה מהטיפול הרפואי הרשלני קוצרה תוחלת החיים של המטופל, יזכה הוא לפיצוי מהגורם הרפואי שהעניק את הטיפול.

 

קשר סיבתי: על מנת שיוכל המטופל להוכיח את הקשר הסיבתי בין התרשלות הגורם הרפואי ובין הנזק שנגרם לו, עליו להוכיח גם את הקשר הסיבתי העובדתי וגם את הקשר הסיבתי המשפטי.

 

1. קשר סיבתי עובדתי: קשר זה מתייחס לכל רצף העובדות והמאורעות שקרו החל מרשלנות הגורם הרפואי ועד לנזק שנגרם למטופל. בית המשפט ישאל אם הגורם הרפואי לא היה מתנהג כפי שהתנהג, האם לא היה נגרם הנזק. אם התשובה לשאלה זו היא שלילית, אזי התקיים הקשר הסיבתי העובדתי, ואם התשובה היא חיובית, אזי לא הוכח הקשר הסיבתי העובדתי.

 

2. קשר סיבתי משפטי: על מנת שיוכל בית המשפט לדון האם התקיים הקשר הסיבתי המשפטי, עליו קודם להכריע כי אכן התקיים הקשר הסיבתי העובדתי תחילה. לאחר מכן, בית המשפט יתייחס לשלושה מבחנים: מבחן הסיכון, הצפיות והשכל הישר.

 

a. מבחן הסיכון: בית המשפט ישאל האם הנזק שנגרם הינו מסוג הנזקים המנויים בפקודת הנזיקין ושמגנים על הגורם הרפואי.


b. מבחן הצפיות: בית המשפט ישאל האם היה על הגורם הרפואי לצפות מראש ובאופן סביר שהטיפול הרפואי יגרום לנזק למטופל.


c. מבחן השכל הישר: בית המשפט ישאל האם הטיפול הרפואי הרשלני בהכרח גרם לנזק למטופל באופן חד משמעי ולא הייתה מעורבות גורם חיצוני ובלתי צפוי כגון אירוע טבע, התערבות אדם אחר או צירוף מקרים חריג.

 

לסיכום, חשוב לי להבהיר שהדוגמאות המובאות לעיל אינן בגדר רשימות סגורות ומלאות של סוגי הרשלנויות הרפואיות שגורם רפואי מסתכן בהן ובהחלט יכולים להיות מקרים רבים אחרים, אך דוגמאות אלו הינן מניסיוני מבין השכיחות ביותר ושלצערי חוזרות על עצמן בהרבה ממקרי הרשלנות הרפואית שמטופלים במשרדי.

 

מאת עורך הדין נידאל עבד אלגאפר


הבהרה: המידע שמובא במאמר זה אינו בגדר ייעוץ משפטי כלל אלא מידע כללי לטובת הציבור

 

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים רשלנות רפואית

טיפול רפואי ללא הסכמה: 45 אלף שקלים למטופל שעבר פרוצדורה בברך ללא הסכמתו

LawGuide, 17/04/2019

במהלך ניתוח בהרדמה כללית שעבר גבר בשנות ה-30, התגלו ממצאים שלא היו ידועים לרופאים לפני ההליך, והוחלט לבצע פרוצדורה בסחוס הברך ללא ידיעתו או קבלת הסכמתו מראש. הוא יקבל פיצויים בגין פגיעה באוטונומיה

רשלנות רפואית בשיקום הפה: מטופלת שאינה יכולה ללעוס תפוצה ב-308 אלף שקלים

LawGuide, 02/04/2019

אישה מבוגרת שעברה טיפול משקם רשלני במרפאת שיניים, לרבות עקירת שיניים ללא הסבר והתקנת גשר באופן שאינו מאפשר לה ללעוס מזון, תקבל פיצויים מרופא השיניים שבבעלותו מרפאת השיניים אשר בה טופלה

רשלנות רפואית סרטן צוואר הרחם: מתי ניתן לתבוע פיצויים עקב אבחון מאוחר?

LawGuide, 22/01/2019

לרגל יום המודעות לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם, פורסמו נתונים שלפיהם שיעורי המחלה בישראל הם מהנמוכים במדינות שנבדקו, וזאת בין היתר בשל המודעות הגוברת, בדיקות הפאפ השגרתיות והחיסון שיכול למנוע את ההידבקות בנגיף הפפילומה. רשלנות רפואית באבחון נגעים טרום סרטניים עלולה לגרום לתוצאות קשות. באילו מקרים עיכוב באבחון מהווה עילה להגשת תביעה לפיצויים?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עורך דין פלילי אלון ארז
053-7101850
פלילי
ענת אשכנזי, משרד עורכי דין
053-9386724
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא
053-9428497
רשלנות רפואית
אולניק לינוי משרד עו"ד
053-9386726
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
עו"ד דותן לינדנברג
053-9428574
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד
053-8007701
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן

הודעות אחרונות מהפורום

לא משלמים לי ימי חופשה

אורית עבו | לפני 1 ימים, 13 שעות, 45 דקות | התפטרות

היתר לסגירת מרפסת פתוחה במבנה קל

יוסי טורי | לפני 1 ימים, 13 שעות, 48 דקות | תכנון ובניה

סוכנות דוגמנות לקחה ממני כסף ולא נותנת כלום חזרה

אלינה | לפני 1 ימים, 14 שעות, 48 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

ניתוח קיסרי וכריתת רחם

תקווה | לפני 1 ימים, 15 שעות, 3 דקות | רשלנות רפואית בלידה

צילומי עיצוב אופנה, למי שייכות הזכויות?

עינת | לפני 1 ימים, 15 שעות, 6 דקות | זכויות יוצרים במוזיקה ואמנות

התנגדות לצוואה שנחתמה על ידי אבי הסיעודי

נירית | לפני 1 ימים, 15 שעות, 8 דקות | התנגדות לצוואה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

תאונת מס ניתן למנוע. לפני כל עסקה, יש לבחון את היבטי המס מחיקת רישום פלילי- איך לבטל רישום פלילי?

פייסבוק

דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון

וותק 15 שנים, סניפים במרכז ובצפון - עוסק בדרכון פורטוגלי, דיני עבודה ונזיקין.

053-9428361

שטובר & טולדנו

מעל ל-97% הצלחה בתביעות בתחום הרשלנות רפואית ונזקי גוף

053-9428385

עו"ד שי הראל

עוסק במקרקעין, תמ"א 38, צוואת ירושות ואזרחות רומנית.

053-9370222

עו"ד ומגשרת ענבל כספי גאון

עוסקת בדיני משפחה, גישור בגירושין בין בני זוג, הסכם ממון וחיים משותפים.

053-6130839

עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון

דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים

053-9428386

יחיאלי, יומטוביאן ושות`

המשרד עוסק במקרקעין, הוצאה לפועל, פשיטות רגל וזכויות רפואיות.

053-9386719

עו"ד עדי מלאכי

עוסקת בתחומים מקרקעין נדל"ן, חוזים, מסחרי ועסקים, צוואות וירושות.

053-7293465

עו"ד פלילי – גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות

053-9428974

מעודה יוסף - עו"ד ומגשר

דיני נזיקין, דיני משפחה, עבודה ומקרקעין

053-9428951

משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`

עוסקות בנזיקין, דיני עבודה, ביטוח לאומי, נזקי רכוש, תביעות אזרחיות וכספיות

053-9370240

אייל בן ישי משרד עורכי דין

למעלה שנות מ-15 ניסיון ברשלנות רפואית, תביעות ביטוח ותאונות.

053-9377900

תום יעקב, משרד עורכי דין וגישור

עוסק בהוצאת תו נכה, רישוי עסקים, הוצאה לפועל, תאונות דרכים ודיני עבודה.

053-6112891