עו"ד דותן לינדנברג
רשלנות רפואית באבחון
עו"ד ירון בוכובזה ועו"ד אליאס סיילס
נהיגה בשכרות
טל שגב, עורך דין
דיני ספורט וספורטאים
עו"ד לוסי מאיר
חטיפת ילדים | אמנת האג
עו"ד אורלי זפרני לביא
ועדה רפואית
ד"ר אברהם תורגמן, עו"ד ומגשר
פינוי שוכר ומקרקעין
עו"ד דור לוי
השבת רכוש ונכסים
עו"ד אופיר בן משה
תאונות כלליות
עו"ד איווה אשכנזי
גרמניה | דרכון גרמני
עו"ד דותן לינדנברג
רשלנות רפואית בלידה
משרד עו"ד פינקו - ברקן
אזרחות רומנית | רומניה
עו"ד יוחאי ניר (נאוי)
בתים משותפים
עו"ד עומר יעקובוביץ
תאונת אופנוע | אופניים

גביית חובות בהוצאה לפועל: המדריך המלא

מה עושים עם אדם החייב לי כספים אך מתחמק כל העת ואינו משלם את חובו כלפיי? בכתבה הבאה נסקור בפניכם את המסלולים והמקרים השונים בגין גביית חוב בהוצל"פ באופן המיטבי והמהיר ביותר עבורכם

סטרול - חלפון משרד עורכי דין, 17/01/2017
 

המקרים השכיחים ביותר, בהם לרוב הגבייה בהוצל"פ מתבצעת הינם:


1. חוב בגין שטר או המחאה שלא כובדה.


2. חוב על פי פסק-דין.


3. חוב בגין תביעה כספית.

 

חוב בגין המחאות שחזרו ושטרי חוב


במקרים בהם הפקדתם שיק (המחאה) והוא לא נפרע וחזר מסיבה שלא היה כיסוי מספיק בחשבון החייב, או שחזר מסיבת ביטול, או שחזר מסיבות אחרות וכן במקרים בהם קיבלתם שטר חוב שעליכם לפרוע (למשל משוכר דירה אשר לא עמד בהסכם השכירות)- את ההמחאה שחזרה או את שטר החוב ניתן להגיש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.


הדרך להגשת התביעה בגין מקרים אלה הינה באופן הבא:


יש להגיש את ההמחאה או השטר המקוריים בצירוף טופס בקשה בהוצל"פ לביצוע שטר/שיק ולשלם את אגרת פתיחת התיק, שהינה 1.25% מגובה ההמחאה אך לא פחות מ-164 שקלים (טופס 205 בהוצל"פ).


חשוב לציין כי בתיקים מסוג זה, אין חובה לשלוח מכתב התראה בטרם פתיחת התיק בהוצל"פ וזאת בשונה משני המקרים האמורים מטה.
יש לוודא כי במועד פתיחת התיק, אגרת פתיחת התיק מצטרפת מידית לחוב, וכן נוסף שכר טרחה אשר נקבע באופן אוטומטי במחשבי ההוצל"פ, המכונה שכ"ט עו"ד א' (יש לציין כי בשלב מאוחר יותר ולאחר ביצוע פעולות בתיק יתווסף שכ"ט נוסף, המכונה שכ"ט עו"ד ב').


עם פתיחת התיק תונפק על ידי מזכירות ההוצל"פ טופס מסירה אזהרה לחייב.


מעת הגשת אישור מסירת האזהרה לחייב בתיק ההוצל"פ, החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע השטר בתוך 30 יום מיום קבלת האזהרה.
במידה ואכן מוגשת ההתנגדות בתיק - התיק יועבר לבית המשפט לדיון בהתנגדות וההליכים יעוכבו באופן אוטומטי. במידה וההתנגדות תידחה, תוכלו להמשיך לפעול כנגד החייב במסגרת תיק ההוצל"פ לשם גביית חובו.


כמובן כי במידה ולא תוגש התנגדות בתום הזמן הקצוב לחייב, תוכלו לפעול כנגדו בכדי לנסות ולגבות את חובו כלפיכם באמצעים אשר יפורטו בהמשך הכתבה.


חוב על פי פסק דין


זכיתם בתביעה כנגד אדם וניתן לטובתכם פסק-דין? במקרים רבים האדם שכנגדו ניתן פסק הדין לא משלם, ועליכם לנסות ולגבות את הסכום הפסוק באמצעות לשכת ההוצל"פ.


במקרה כזה, עליכם להגיש במסגרת לשכת ההוצל"פ בקשה לביצוע פסק-דין ואליה לצרף את פסק הדין המקורי או העתק החתום בחתימה מקורית של בית המשפט על גבי פסק הדין (טופס 206 בהוצל"פ).


אגרת פתיחת התיק בגין פסק דין עומדת על תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן אך לא פחות ממינימום של 93 שקלים (נכון לשנת 2016). עם פתיחת התיק תונפק על ידי מזכירות ההוצל"פ טופס מסירה אזהרה לחייב.


אם החייב טוען כי הוא שילם את החוב וכי הוא אינו צריך לשלמו, רשאי הוא להגיש בקשה בטענת "פרעתי" תוך 21 יום מיום קבלת האזהרה ( במאמר מוסגר החייב יכול להשתמש בטענת "פרעתי" בכל שלב ובכל מועד של הליכי ההוצל"פ, אך בתיק הוצל"פ שנפתח מכוח פס"ד ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק אם פירעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין. הווי אומר כי החייב לא יוכל להשיג על פסק הדין עצמו בטענה זו).


אחר הגשת הבקשה בטענת ה"פרעתי", רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון לגבי טענת החייב, במעמד שני הצדדים. (זה המקום להדגיש כי הגשת הבקשה בטענת "פרעתי" אינה עוצרת את הליכי ההוצאה לפועל, והזוכה רשאי לנקוט כנגד החייב את כל הליכי הגבייה בהוצאה לפועל, כגון עיקולים נגד החייב, אלא אם החייב הגיש בקשה נפרדת לעכב את כל ההליכים עד אשר תתברר טענת ה"פרעתי" וניתנה החלטה על ידי הרשם כי כל ההליכים יעוכבו עד לאחר בירור הטענה).


על החלטת הרשם ניתן לערער בזכות לבית המשפט ללא צורך בבקשת רשות לערעור. (חוב הקשור לענייני משפחה יש לערער בתוך 15 ימים לבית משפט לענייני משפחה. חוב שאינו קשור לענייני משפחה יש להגיש את הערעור בתוך 20 ימים לבית משפט השלום).


תביעה לסכום קצוב


בפניכם נתונה אפשרות להגיש תביעה כספית ישירות ללשכת ההוצאה לפועל מבלי להזדקק קודם לכן בבית המשפט וזאת בהתקיים שני תנאים: 1. ראיה בכתב על-פי חוזה או התחייבות (ניתן לבצע חישוב מתמטי פשוט, דוגמה: חשבוניות) 2. סכום קצוב שלא יעלה על 75,000 שקלים כולל הפרשי ריבית והצמדה.


חשוב לציין כי תביעה על סכום קצוב יכולה גם להתקיים מכוח עילה שבחוק (חיובי ארנונה וכדומה). אגרת פתיחת התיק הינה בשיעור 1% מגובה החוב ולא פחות מ-93 שקלים.


כתנאי לפתיחת תיק של תובענה על סכום קצוב, יש לשלוח לחייב מכתב התראה טרם פתיחת התיק, המיידע אותו על הכוונה להגיש נגדו תביעה בסכום קצוב ישירות בהוצל"פ בלי הליך קודם בבית משפט, וזאת במידה ולא ישלם את החוב בתוך 30 ימים ממועד קבלת המכתב.


לאחר פתיחת התיק תשלח לחייב אזהרה, בין אם על ידי מזכירות ההוצל"פ ובין אם על-ידיכם (עדיפות היא כי האזהרה תומצא על-ידכם לאור הזמן הרב שיכול לחלוף עד למועד מסירת האזהרה על ידי לשכת ההוצל"פ).


החייב רשאי להגיש התנגדות לתובענה על סכום קצוב תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה. במידה ואכן מוגשת התנגדות בתיק - התיק יועבר לבית המשפט לדיון בהתנגדות וההליכים יעוכבו באופן אוטומטי. במידה וההתנגדות תדחה, תוכלו להמשיך לפעול כנגד החייב במסגרת תיק ההוצל"פ לשם גביית חובו.


במידה והחייב לא יגיש התנגדות בתום הזמן הקצוב, תוכלו לפעול כנגדו בכדי לנסות ולגבות את חובו כלפיכם בדרכים אשר יפורטו מטה.


מהם ההליכים אשר ניתן לנקוט בהם לאחר מסירת האזהרה?


להלן מספר דוגמאות אשר יכולות לשמש אתכם לגביית החוב מהחייב ואף להפעיל עליו לחץ מאסיבי בכדי שזה ישלם את החוב באופן המהיר ביותר:


1. צו למסירת מידע - הנכם רשאים לפנות לגופים השונים בכדי לאתר מקורות הכנסה על שם החייב. דוגמאות לגופים אלה: לשכת רישום מקרקעין, משרד הרישוי, המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח, הנהלת בתי המשפט, בנקים ועוד.


2. עיקולים - באפשרותכם לבצע עיקולים אצל צדדי ג' הקשורים לחייב (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, כרטיסי אשראי וכדומה).


3. עיקול רכב על פי ת.ז.- תוכלו להגיש בקשה לעיקול רכב על פי ת"ז בהוצל"פ. העיקול יתבצע ברישום במשרד הרישוי והחייב לא יוכל למכור או להעביר את הרכב אלמלא יסיר את העיקול בתיק ההוצל"פ.


4. עיקול מטלטלין - עומדת בפניכם האפשרות להגיש בקשה לעיקול מיטלטלין בבית החייב. ראשית, קבלן הוצל"פ יגיע לבית החייב וירשום את המיטלטלין הניתנים לעיקול. לאחר מכן ובאם תרצו למכור את המיטלטלין, יגיע בשנית קבלן ההוצל"פ, יתפוס את המיטלטלין ויאחסן אותם במחסני ההוצל"פ עד למכירתם.


5. הגבלות - בחלוף 6 חודשים ממועד מסירת האזהרה ובאם החייב אינו שילם את חובו עד כה, הנכם רשאים להטיל עליו את ההגבלות הבאות: א. הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה ב. הגבלה מלהחזיק או לחדש דרכון ג. הגבלה בהחזקת שיקים ו/או שימוש בכרטיסי אשראי ד. הגבלה מלהקים חברה ו/או להיות בעלים של חברה ה. הגבלת יציאה מן הארץ.


6. חקירת יכולת - הנכם רשאים בכל עת לבקש מרשם ההוצאה לפועל לזמן את החייב לחקירת יכולת על מנת לחקור ולהוכיח את יכולתו הכלכלית לפרוע את החוב.


7. צו הבאה - באם החייב לא התייצב לחקירת יכולת, ניתן לזמנו בצו הבאה לחקירה בפני רשם ההוצאה לפועל.


הליכים בטרם מסירת אזהרה - אימתי?


כאמור, ברגע שנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת אזהרה לחייב. ישנה אפשרות לפעול לפני שהחייב מקבל את האזהרה, ועלול לבצע פעולות שיכולות לפגוע בגביה, כגון: הברחת נכסים ו/או העברת כספים על שמם של אחרים וכדומה.


במידה וישנו חשש ממשי כי החייב יפעל להברחת נכסיו כאמור לעיל, נתונה לכם האפשרות לבקש מרשם ההוצל"פ ליתן צו לנקיטת הליכים בטרם מסירת האזהרה. בבקשה זו אתם יכולים לבקש מרשם ההוצל"פ לבצע עיקולים על כספים ונכסים, חשבונות בנק, קופות גמל, משכורת וכיוצ"ב עוד בטרם מסירת האזהרה לחייב ועוד לפני ידיעת החייב על פתיחת תיק ההוצל"פ.


כותב המאמר הינו עו"ד שי חלפון שותף ומייסד במשרד עו"ד, סטרול-חלפון, משרד הבקיא בתחום הגבייה המשפטית בהוצל"פ וכן משרד המלווה אנשים פרטיים, בעלי עסקים וחברות גדולות במשק בתחום זה.


 

פניה ישירה אל: סטרול - חלפון משרד עורכי דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

תודה רבה על המדריך המקצועי!

דודו , 17/01/2017 10:38:16

תוכן

עוד...עוד מאמרים הוצאה לפועל וחובות

ייצוג חייבים בהליך חדלות פירעון

שחר & שחר - משרד עורכי דין, 20/08/2019

בשנים האחרונות אנו רואים עלייה גדולה באנשים שעוברים את הליך חדלות הפירעון, מאחר והסתבכו כלכלית, מטרת ההליך הנה איזון בין זכויות הנושים לקבל את כספם, לבין החייב שנקלע לחובות בתום לב, אשר רוצה לפתוח דף חדש בחייו

פשיטת רגל - העמוד בעיתון שכל אחד חייב להכיר

עוז צמח - משרד עורכי דין, 14/05/2019

חייבים לכם כסף? נתתם הלוואה? חשוב שתכירו את עמוד ה"רשומות" בעיתון

הסכנה בתשלום שיקים ללא רישום שם המוטב בלבד

גלעד א. בֶּר, משרד עו"ד ונוטריון, 27/02/2019

נתקבלה במשרדי פנייה של אחת מקוראות הטור המשפטי של החתום מטה. להלן תיאור המקרה ושאלתה:

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דין
053-6130164
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
עו"ד עפרה גביש
053-9386036
משפט אזרחי , משפט מסחרי ועסקים
עו"ד רוני יאיר
053-9428370
פלילי
יהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"ד
053-9428843
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
עו"ד נדב גרינולד
053-6130161
פלילי, תעבורה
משרד עו"ד לוסי מאיר
053-8007576
דיני משפחה

הודעות אחרונות מהפורום

אי מילוי חובה על ידי עורך דין

דניאל דדון | לפני 6 שעות, 35 דקות | רשלנות מקצועית

חוב לחברת הכבלים HOT

יפה | לפני 7 שעות, 2 דקות | הסדר חוב | מחיקת חובות

טיפול שורש והתקנת כתר לא נכונים

רונן | לפני 7 שעות, 26 דקות | רשלנות רפואית שיניים

סחיטה ברשת ואיום על פרטיות

ימית | לפני 7 שעות, 28 דקות | עבירות מחשב סייבר

אי הגעת כבודה עקב עודף משקל במטוס

ר.ד | לפני 7 שעות, 28 דקות | תביעות תעופה ועיכוב בטיסות

אי החלפת פיה בבדיקת ינשוף

עקיבא | לפני 7 שעות, 30 דקות | נהיגה בשכרות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

הסדרת מעמד לבני זוג מעורבים - הכיצד? נהיגה בשכרות או תחת השפעת אלכוהול

פייסבוק

עו"ד דור פנק

ייצוג במשרד הפנים, הסדרת מעמד בישראל, אזרחות ישראלית - שירות בכל הארץ

053-8007704

אליס שמאי עורכת דין

עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.

053-7931319

עו"ד עפרה גביש

עוסקים בייצוג בבתי משפט – אזרחי, חוזים, נזיקין, סכסוכי שכנים ופינוי מושכר

053-9386036

עו"ד נדב גרינולד

המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7

053-6130161

דוניץ ושות משרד עורכי דין

משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי, נזיקין ורכוש, ליקויי בניה ומסחר נדל"ני

053-7101876

שי סבג, משרד עורכי דין

עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, תביעות ביטוח, תאונות עבודה וסיעוד בכל הארץ.

053-9428828

דמרי - בן שחר משרד עו"ד

משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.

053-7298477

עו"ד רוני יאיר

ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.

053-9428370

עורך דין פלילי אלון ארז

בעל נסיון רב שנים בייצוג בכל תחומי המשפט הפלילי – יוצא פרקליטות

053-7101850

ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא

מעל 23 שנות ותק וניסיון משפטי ורפואי בתחום הרשלנות הרפואית.

053-9428497

משה רבי משרד עורכי דין

מהמשרדים המובילים בתחום דיני התעבורה, בעל ותק של 20 שנה בתחום.

053-6112860

נאוה סרף-הרשקוביץ עו"ד ומגשרת

23 שנה בתחום המשפחה, הצלחות מוכחות בתחום. שלוחות בחיפה הרצליה ות"א

053-9368606