עו"ד גל גורודיסקי
זכויות עובדים
עו"ד אורי דלאל
רשלנות בניתוח
עו"ד אפרת חורי הרוש
גירושין
עו"ד עודד פרץ
סכסוכי שכנים
עו"ד אלעד רן
עבירות מס | מע"מ
עו"ד זאב גולדווין
ייפוי כוח מתמשך
עו"ד דור לוי
השבת רכוש ונכסים
עו"ד ג'ני חבשי
בית משפט לתעבורה
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
הסכם ממון
עו"ד אורי גולדמן
הלבנת הון
עו"ד נריה כהן
פינוי בינוי
עו"ד ונוטריון עידו לשם
אפוטרופסות וקשישים
עו"ד אופיר בן משה
רשלנות ברפואת משפחה וילדים

הקמת עמותה בישראל: כל מה שצריך לדעת

איך מייסדים עמותה בישראל, מי יכול להקים עמותה וכיצד מתבצע הרישום?

משה אבני, עורך דין, 24/11/2016
 

בישראל של שנת 2016 רשומות 38,000 עמותות. עמותות אשר הוקמו למטרות שונות כמו עמותות צדקה, דת, ספורט, תרבות, בתי כנסת קרנות תמיכה, ישיבות כוללים, מוזיאונים תיאטראות וכדומה. העמותות רשומות בפנקס העמותות על ידי רשם העמותות שברשות התאגידים שבמשרד המשפטים. רשם העמותות מנהל את הקמתן ומפקח על ניהולן התקין ובהתאם לחוק.

 

כיצד מקימים עמותה?

 

עלכם להגיש בקשה לרשום עמותה לרשם העמותות שכן רק על ידי רישומה של העמותה בפנקס העמותות תיווסד העמותה.

 

מי רשאי לייסד עמותה?


שני בני אדם או יותר שגילם מעל 18 שנים ואשר אין להם רשום פלילי, המבקשים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית ואשר אין במטרתה העיקרית כדי להפיק רווחים לעשיית רווחים, ואסור לחברי העמותה ולמייסדיה ליהנות מרווחים שהופקו על ידי העמותה.


הגשת הבקשה

 

את הבקשה לרישום עמותה יש להגיש לרשם העמותות ובה יצוינו: שם העמותה, מטרותיה, כתובתה בישראל, כתובת אינה יכולה להיות תיבת דואר. שמות המייסדים ומספרי תעודות הזהות, כתובתם. במידה והכתובת המצוינת בבקשה היא של עורך דין או רואה חשבון יש צורך לצרף הצהרתו על הסכמה לשמש כתובת העמותה והצהרתו תכלול ידיעתו כי בהתאם לחוק על העמותה להודיע על שנוי כתובתה. זאת במטרה להבטיח בקורת וקשר רציף עמה.


המייסדים יחתמו על תצהיר בפני עורך דין שבו מצהירים על נכונותם לכהן כחברי ועד בעמותה שאותה מייסדים.


בעת הליכי הרישום במילוי טופס הבקשה, על העמותה לבחור את שמה. עליכם להגיש במצורף לבקשה 3 שמות לעמותה לפי סדר עדיפות יורדת כדי שישמשו חלופה לשם הנדרש במידה ויפסל. שם נפסל על ידי הרשם כשהוא דומה לשם עמותה אחר או יש בו כדי הטעייה של הציבור שמא מדובר בעמותה אחרת.


מומלץ להיות זהירים במתן שם הולם לעמותה בהתאם לדרישות החוק כדי שהבקשה לרישום תיעתר והעמותה תירשם.


כן נדרש בטופס הבקשה כי על העמותה להגדיר את מטרותיה. אין להסתפק בציון מטרות כלליות כגון תרבות, דת, ספורט. המטרות תהיינה ברורות ומעשיות ועליהם לשקף את הנושאים שבכוונת העמותה לקדם ואת הפעילות שבכוונתה לבצע בפרק זמן סביר לאחר הקמתה. נידרש להקפיד על נוסח אחיד של מטרות בבקשה ובתקנון.


על המייסדים לקבוע תקנון לעמותה, למעשה התקנון משקף התחייבות חוזית בין חברי העמותה לעמותה אותה מייסדים וכן יחסים חוזיים בינם לבין עצמם חברי העמותה.


במידה ולא יצורף תקנון שנוסח עצמית ישמש התקנון המצוי כתקנון העמותה ואפשר גם לקחת את הנוסח של התקנון המצוי ולערוך בו שנויים ותוספות בהתאם ויוגש מצורף לבקשה.


התנהלות העמותה תבוצע בהתאם לתקנון שאושר ויהיה בו כדי לשמש בסיס ליחסים בין חבריה לעצמם ובין העמותה לחבריה.


יש בהחלטת רוב חברי האסיפה הכללית כדי לשנות את התקנון את שמה ואת מטרותיה של העמותה. ההחלטה על השינוי תירשם בידי הרשם יחד עם השינויים המחויבים ומיום רשומה יחול תוקפה.


עלכם לשלם אגרה ודמי פרסום ברשומות. את הסכומים המעודכנים של האגרה אפשר למצוא באתר רשות התאגידים ובשרת התשלומים הממשלתי. אפשר לבצע את התשלום באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים או בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק על ידי משרדי רשם העמותות. לבקשת הרישום יש לצרף את הקבלה המקורית המיועדת למסירה לרשם העמותות.

 

סיבות לדחיית רשום עמותה

 

לידיעתכם, הרשם יפסול או ידחה רשום עמותה בין היתר: אסור שבין מטרותיה של העמותה תהא מטרה שיש בה כדי שלילת קיום המדינה או שלילת אופייה הדמוקרטי או יש בה כדי מתן כר לפעולות בלתי חוקיות. או יש בשמה כדי לגרום להטעיה ודומה לשם עמותה או חברה אחרת. כמו כן אם שמה דומה לשם של עמותה אחרת או חברה אחרת שפורקו שנתיים קודם לכן.


תוך 4 חודשים או תוך זמן אחר שנקבע על ידי רשם העמותות יש לשנות את שמה של העמותה אשר הגישה שם שלא יאושר לרישום מהטעמים שלעיל, תידרש לשנות שם, במידה ולא עשתה יבחר רשם העמותות שם שיתאים למטרות ויודיע על כך במשלוח תעודה לשנוי שם.


רישום העמותה

 

לאחר שהוגשה בקשה בהתאם לדרישות החוק לרישום עמותה על צרופותיה, תירשם העמותה בידי רשם העמותות בפנקס העמותות, זולת אם היה מנוע מלעשות כן בשל אי עמידת המייסדים בדרישות החוק.


מיד לאחר שנרשמה עמותה יפרסם רשם העמותות הודעה ברשומות. הרשם ינפיק לעמותה תעודת רשום. התעודה היא זו המעידה על ייסוד העמותה כחוק מהיום שצוין בתעודת רשום תהיה העמותה לגוף משפטי עם הזכויות והחובות המשפטיות החלות עליה. רק עם רישומה בפנקס העמותות העמותה תיכון.


אין במאמר זה כדי מתן יעוץ להקמת עמותה. יש בו יסודות כללים וחלקיים ליסוד עמותה. מוצע ומומלץ לפנות לעו"ד אשר ייצג אתכם המייסדים מול רשם העמותות ויטפל ביסוד ורשום העמותה.


מאת: עו"ד משה אבני
 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים מסחרי, חברות ועסקים

הקרנה פומבית של משחקי כדורגל, האם הפרת זכויות יוצרים?

LawGuide, 11/03/2019

בית עסק למשלוחים שהקרין חלק ממשחקי אליפות היורו ללא רישיון להקרנת המשחקים, חויב בפיצויים של 16 אלף שקלים לחברת צ'רלטון עקב הפרת זכויות היוצרים

דירקטוריון בחברה: מהם תפקידיו ואיך מתקבלות החלטות?

פרופסור זיו רייך, רו"ח, 22/01/2019

דירקטוריון הוא בעצם מועצה של מנהלים בחברה, זוהי ההנהלה העליונה בתאגיד עצמו והיא הגוף הקובע את דרכיה האסטרטגיות ואת יעדי התאגיד. הדירקטוריון מפקח על ההנהלה הכללית אשר מצליחה להגיע ולעמוד ביעדים שהיו אמורים להגיע אליהם

מהי זכיינות ומהו הסכם זיכיון?

משרד עורכי דין עזורי - רובין, 02/01/2019

רוצה להיות זכיין של רשת? מה כדאי לבדוק? ממה מתחילים?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

אייל בן ישי משרד עורכי דין
053-9377900
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
עו"ד רות שטרנברג
053-9428582
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
עו"ד אריה כהנא
053-9428511
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא
053-9428497
רשלנות רפואית
דוניץ ושות משרד עורכי דין
053-7101876
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
מזל רבה משרד עו"ד
053-7298217
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה

הודעות אחרונות מהפורום

עץ בשטח השכן שהפך למפגע

רונית | לפני 2 ימים, 10 שעות, 26 דקות | בתים משותפים

מעבר דירה על סמך קבלת מקום בהוסטל

אלכס | לפני 2 ימים, 10 שעות, 38 דקות | יחסי שוכר משכיר

הגשת תביעה שלא דרך המפקחת

צילה גולדשיין | לפני 2 ימים, 10 שעות, 45 דקות | תביעה אזרחית

אי עמידה בתנאי הזכייה בכינוס

נחום | לפני 2 ימים, 10 שעות, 58 דקות | כינוס נכסים

בעלת הדירה לא מטפלת בתקלות

חיים לוי | לפני 2 ימים, 11 שעות, 10 דקות | יחסי שוכר משכיר

קריטריונים להורים מאמצים לצורך כל אימוץ

אליהו | לפני 2 ימים, 11 שעות, 15 דקות | ביהמ"ש משפחה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

התרת נישואין - למי הסמכות? אזרחות פורטוגלית - דרכון פורטוגלי

פייסבוק

אליס שמאי עורכת דין

עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.

053-7931319

עו"ד הלן דופרמן

המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור

053-7341970

משרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקין

דיני משפחה ומעמד אישי - גירושין, סכסוכי ירושה, אפוטרופסות, ידועים בציבור

053-9428887

דוניץ ושות משרד עורכי דין

משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי, נזיקין ורכוש, ליקויי בניה ומסחר נדל"ני

053-7101876

לנציאנו, פרייז ושות`

עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, ביטוח לאומי ועוד..

053-9428442

עו"ד אוריאל זעירא

ניסיון בפשיטות רגל, הסדרי חובות, הוצאה לפועל, פירוק חברות, ייצוג חייבים ונושים

053-9428363

ענת אשכנזי, משרד עורכי דין

עוסקת בנזקי גוף ותביעות עבודה, רשלנות רפואית, ותביעות רכוש וביטוח.

053-9386724

משה רבי משרד עורכי דין

מהמשרדים המובילים בתחום דיני התעבורה, בעל ותק של 20 שנה בתחום.

053-6112860

בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת

המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.

053-9370224

מזל רבה משרד עו"ד

כל דיני העבודה, תביעות נזיקין יעוץ לפני חקירה במשטרה אזור המרכז והשפלה

053-7298217

שוובר - קלביר משרד עו"ד

המשרד עוסק בדיני משפחה וירושה, ייפוי כוח מתמשך, דיני עבודה ולשון הרע.

053-9386787

מנשה - רון משרד עו"ד

יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים

053-8007619