עו"ד און צוק
דייר מוגן | דמי מפתח
עו"ד ומגשרת מיכל זלינגר
הסכם גירושין
רונן-מעוז, משרד עורכי דין
מחלת מקצוע
עו"ד קליה ליפקין
תביעת ביטוח
עו"ד אורי טשקורי
העברה ללא תמורה
עו"ד מורן גור ועו"ד מיכל ואקרט
מנהל מקרקעי ישראל
עו"ד אריה שם טוב
פנסיה צבאית
עו"ד ונוטריון עידו לשם
אפוטרופסות וקשישים
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
הסכם ממון
עו"ד דוד ידיד
זכויות ניצולי שואה
משרד עו"ד רנרט-סלומון
ביטוח ותאונות ילדים
עו"ד גיא הרשקוביץ
חוזים / הסכמים
עו"ד דור לוי
השבת רכוש ונכסים
משרד עו"ד דוניץ ושות'
נישואים אזרחיים | התרת נישואין

הקמת עמותה בישראל: כל מה שצריך לדעת

איך מייסדים עמותה בישראל, מי יכול להקים עמותה וכיצד מתבצע הרישום?

משה אבני, עורך דין, 24/11/2016
 

בישראל של שנת 2016 רשומות 38,000 עמותות. עמותות אשר הוקמו למטרות שונות כמו עמותות צדקה, דת, ספורט, תרבות, בתי כנסת קרנות תמיכה, ישיבות כוללים, מוזיאונים תיאטראות וכדומה. העמותות רשומות בפנקס העמותות על ידי רשם העמותות שברשות התאגידים שבמשרד המשפטים. רשם העמותות מנהל את הקמתן ומפקח על ניהולן התקין ובהתאם לחוק.

 

כיצד מקימים עמותה?

 

עלכם להגיש בקשה לרשום עמותה לרשם העמותות שכן רק על ידי רישומה של העמותה בפנקס העמותות תיווסד העמותה.

 

מי רשאי לייסד עמותה?


שני בני אדם או יותר שגילם מעל 18 שנים ואשר אין להם רשום פלילי, המבקשים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית ואשר אין במטרתה העיקרית כדי להפיק רווחים לעשיית רווחים, ואסור לחברי העמותה ולמייסדיה ליהנות מרווחים שהופקו על ידי העמותה.


הגשת הבקשה

 

את הבקשה לרישום עמותה יש להגיש לרשם העמותות ובה יצוינו: שם העמותה, מטרותיה, כתובתה בישראל, כתובת אינה יכולה להיות תיבת דואר. שמות המייסדים ומספרי תעודות הזהות, כתובתם. במידה והכתובת המצוינת בבקשה היא של עורך דין או רואה חשבון יש צורך לצרף הצהרתו על הסכמה לשמש כתובת העמותה והצהרתו תכלול ידיעתו כי בהתאם לחוק על העמותה להודיע על שנוי כתובתה. זאת במטרה להבטיח בקורת וקשר רציף עמה.


המייסדים יחתמו על תצהיר בפני עורך דין שבו מצהירים על נכונותם לכהן כחברי ועד בעמותה שאותה מייסדים.


בעת הליכי הרישום במילוי טופס הבקשה, על העמותה לבחור את שמה. עליכם להגיש במצורף לבקשה 3 שמות לעמותה לפי סדר עדיפות יורדת כדי שישמשו חלופה לשם הנדרש במידה ויפסל. שם נפסל על ידי הרשם כשהוא דומה לשם עמותה אחר או יש בו כדי הטעייה של הציבור שמא מדובר בעמותה אחרת.


מומלץ להיות זהירים במתן שם הולם לעמותה בהתאם לדרישות החוק כדי שהבקשה לרישום תיעתר והעמותה תירשם.


כן נדרש בטופס הבקשה כי על העמותה להגדיר את מטרותיה. אין להסתפק בציון מטרות כלליות כגון תרבות, דת, ספורט. המטרות תהיינה ברורות ומעשיות ועליהם לשקף את הנושאים שבכוונת העמותה לקדם ואת הפעילות שבכוונתה לבצע בפרק זמן סביר לאחר הקמתה. נידרש להקפיד על נוסח אחיד של מטרות בבקשה ובתקנון.


על המייסדים לקבוע תקנון לעמותה, למעשה התקנון משקף התחייבות חוזית בין חברי העמותה לעמותה אותה מייסדים וכן יחסים חוזיים בינם לבין עצמם חברי העמותה.


במידה ולא יצורף תקנון שנוסח עצמית ישמש התקנון המצוי כתקנון העמותה ואפשר גם לקחת את הנוסח של התקנון המצוי ולערוך בו שנויים ותוספות בהתאם ויוגש מצורף לבקשה.


התנהלות העמותה תבוצע בהתאם לתקנון שאושר ויהיה בו כדי לשמש בסיס ליחסים בין חבריה לעצמם ובין העמותה לחבריה.


יש בהחלטת רוב חברי האסיפה הכללית כדי לשנות את התקנון את שמה ואת מטרותיה של העמותה. ההחלטה על השינוי תירשם בידי הרשם יחד עם השינויים המחויבים ומיום רשומה יחול תוקפה.


עלכם לשלם אגרה ודמי פרסום ברשומות. את הסכומים המעודכנים של האגרה אפשר למצוא באתר רשות התאגידים ובשרת התשלומים הממשלתי. אפשר לבצע את התשלום באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים או בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק על ידי משרדי רשם העמותות. לבקשת הרישום יש לצרף את הקבלה המקורית המיועדת למסירה לרשם העמותות.

 

סיבות לדחיית רשום עמותה

 

לידיעתכם, הרשם יפסול או ידחה רשום עמותה בין היתר: אסור שבין מטרותיה של העמותה תהא מטרה שיש בה כדי שלילת קיום המדינה או שלילת אופייה הדמוקרטי או יש בה כדי מתן כר לפעולות בלתי חוקיות. או יש בשמה כדי לגרום להטעיה ודומה לשם עמותה או חברה אחרת. כמו כן אם שמה דומה לשם של עמותה אחרת או חברה אחרת שפורקו שנתיים קודם לכן.


תוך 4 חודשים או תוך זמן אחר שנקבע על ידי רשם העמותות יש לשנות את שמה של העמותה אשר הגישה שם שלא יאושר לרישום מהטעמים שלעיל, תידרש לשנות שם, במידה ולא עשתה יבחר רשם העמותות שם שיתאים למטרות ויודיע על כך במשלוח תעודה לשנוי שם.


רישום העמותה

 

לאחר שהוגשה בקשה בהתאם לדרישות החוק לרישום עמותה על צרופותיה, תירשם העמותה בידי רשם העמותות בפנקס העמותות, זולת אם היה מנוע מלעשות כן בשל אי עמידת המייסדים בדרישות החוק.


מיד לאחר שנרשמה עמותה יפרסם רשם העמותות הודעה ברשומות. הרשם ינפיק לעמותה תעודת רשום. התעודה היא זו המעידה על ייסוד העמותה כחוק מהיום שצוין בתעודת רשום תהיה העמותה לגוף משפטי עם הזכויות והחובות המשפטיות החלות עליה. רק עם רישומה בפנקס העמותות העמותה תיכון.


אין במאמר זה כדי מתן יעוץ להקמת עמותה. יש בו יסודות כללים וחלקיים ליסוד עמותה. מוצע ומומלץ לפנות לעו"ד אשר ייצג אתכם המייסדים מול רשם העמותות ויטפל ביסוד ורשום העמותה.


מאת: עו"ד משה אבני
 

פניה ישירה אל: משה אבני, עורך דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים מסחרי, חברות ועסקים

הערכת שווי חברות - מדע או מדויק?

יוסי דקל, חוות דעת כלכליות ואקטואריות, 15/08/2019

הערכת שווי חברה מתבצעת למטרות שונות: לצורך מכירה או רכישה של החברה, לצורך מכירה או רכישה של חלק ממניות החברה בידי אחד מבעלי המניות בה או גורם חיצוני, לשם מיזוג חברה עם חברה אחרת, לצורך דיווח לרשות המיסים ועוד

הודעות ספאם ללא הסכמה: חברה ששלחה מסרונים תשלם פיצויים של 28,600 שקלים

LawGuide, 31/07/2019

עשרה אנשים שקיבלו הודעות פרסומת מחברה גדולה המוכרת מיצי בריאות בכל רחבי הארץ, הגישו נגדה תביעה בטענה שההודעות נשלחו אליהם ללא הסכמה. החברה תשלם פיצוי של 650 עבור כל הודעה ששלחה בניגוד לחוק הספאם, ובסך הכול עבור 44 הודעות

פיצוי על הפרת פטנט ישראלי: בעל עסק חיקה פטנט בתחום התריסים וישלם 100 אלף שקל

LawGuide, 07/07/2019

בעלי פטנט המקבע שלבים בתריסי אלומיניום באמצעות קפיץ, הגיש תביעה כנגד בעל עסק אשר יצר חיקוי של המוצר ומכר אותו. בית המשפט הוציא כנגד בעל העסק צו מניעה, וחייב אותו בפיצויים עקב הפרת הפטנט

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

משרד עו"ד יפעת כהן
053-7931310
פלילי
עורך דין מוריס סידי
053-9370255
תעבורה , פלילי
שחר & שחר - משרד עו"ד
053-9377930
משפט מסחרי ועסקים, הוצאה לפועל
מזל רבה משרד עו"ד
053-7298217
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
עו"ד עמית כהן
תעבורה
עו"ד רון שוורץ
053-9377935
מקרקעין נדל"ן, דיני משפחה

הודעות אחרונות מהפורום

התקנת מצלמות בדיור משותף

גו׳רג׳יה יצחק | לפני 27 דקות | בתים משותפים

דרכון צרפתי בפעם הראשונה

יהודה | לפני 38 דקות | צרפת | דרכון צרפתי

העברת כסף מחו"ל לחשבון בנק

אורלי | לפני 49 דקות | הלבנת הון

תקיפה בגרמניה על ידי מוסלמים

נ | לפני 53 דקות | נפגעי עבירה

תביעת סיעוד לאור מחלה אונקולוגית

אושר | לפני 56 דקות | תביעת סיעוד

האם צריך לשלם מדור כאשר האם לא משלמת שכירות?

חזי | לפני 1 שעות, 0 דקות | מזונות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

עו"ד אורן מעוז מתראיין בתכנית העולם הבוקר עם אברי גלעד והילה כורח הסדרת מעמד לבני זוג מעורבים - הכיצד?

פייסבוק

עו"ד פלילי – גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות

053-9428974

אוחיון-דבש, משרד עורכי דין

ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום המשפט הפלילי ובדיני תעבורה.

053-9428478

משרד עו"ד לוסי מאיר

עוסקת 13 שנה בדיני משפחה וירושה לרבות ליטיגציה בכלל הערכאות המשפטיות

053-8007576

עו"ד יעל בועז

המשרד עוסק בתמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות מכר, חוזים והסכמים, ירושות וצוואות

053-9386035

משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`

עוסקות בנזיקין, דיני עבודה, ביטוח לאומי, נזקי רכוש, תביעות אזרחיות וכספיות

053-9370240

בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת

המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.

053-9370224

ענת אשכנזי, משרד עורכי דין

עוסקת בנזקי גוף ותביעות עבודה, רשלנות רפואית, ותביעות רכוש וביטוח.

053-9386724

גל גורודיסקי, עו"ד

ניסיון של 22 שנים בדיני עבודה, נזיקין וביטוח לאומי, רשלנות רפואית ומסחרי.

053-9428496

רועי ורשבסקי, משרד עורכי דין

ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל

053-7101880

עו"ד שרון בירון מרקוביץ

עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון

053-9428863

יחיאלי, יומטוביאן ושות`

המשרד עוסק במקרקעין, הוצאה לפועל, פשיטות רגל וזכויות רפואיות.

053-9386719

אליס שמאי עורכת דין

עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.

053-7931319