עו"ד דליה סקלאר
דיני אנגליה
עו"ד אהוד ויסברוד
רשלנות מקצועית
עו"ד טליה נעמת
אזרחות איטלקית
טל שגב, עורך דין
דיני ספורט וספורטאים
עורך דין אבינועם גואלמן
נדל"ן ביהודה ושומרון
אביתר גולני, משרד עורכי דין
מהירות מופרזת ופגע וברח
עו"ד איריס ירון אונגר
גזזת | פוליו
ארז הימן, עו"ד ונוטריון
רישום בטאבו
הילה צאירי, עורכת דין ומגשרת
חלוקת רכוש
עו"ד איווה אשכנזי
גרמניה | דרכון גרמני
יעל קוזמנקו & מיכל כחלון עורכות דין
נגישות לנכים
עו"ד רפי רפאלי
איחוד תיקים
עו"ד יואב קליין
ליווי סטארט אפ
עו"ד גיא הרשקוביץ
הקמת חברה ושותפות

הקמת עמותה בישראל: כל מה שצריך לדעת

איך מייסדים עמותה בישראל, מי יכול להקים עמותה וכיצד מתבצע הרישום?

משה אבני, עורך דין, 24/11/2016
 

בישראל של שנת 2016 רשומות 38,000 עמותות. עמותות אשר הוקמו למטרות שונות כמו עמותות צדקה, דת, ספורט, תרבות, בתי כנסת קרנות תמיכה, ישיבות כוללים, מוזיאונים תיאטראות וכדומה. העמותות רשומות בפנקס העמותות על ידי רשם העמותות שברשות התאגידים שבמשרד המשפטים. רשם העמותות מנהל את הקמתן ומפקח על ניהולן התקין ובהתאם לחוק.

 

כיצד מקימים עמותה?

 

עלכם להגיש בקשה לרשום עמותה לרשם העמותות שכן רק על ידי רישומה של העמותה בפנקס העמותות תיווסד העמותה.

 

מי רשאי לייסד עמותה?


שני בני אדם או יותר שגילם מעל 18 שנים ואשר אין להם רשום פלילי, המבקשים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית ואשר אין במטרתה העיקרית כדי להפיק רווחים לעשיית רווחים, ואסור לחברי העמותה ולמייסדיה ליהנות מרווחים שהופקו על ידי העמותה.


הגשת הבקשה

 

את הבקשה לרישום עמותה יש להגיש לרשם העמותות ובה יצוינו: שם העמותה, מטרותיה, כתובתה בישראל, כתובת אינה יכולה להיות תיבת דואר. שמות המייסדים ומספרי תעודות הזהות, כתובתם. במידה והכתובת המצוינת בבקשה היא של עורך דין או רואה חשבון יש צורך לצרף הצהרתו על הסכמה לשמש כתובת העמותה והצהרתו תכלול ידיעתו כי בהתאם לחוק על העמותה להודיע על שנוי כתובתה. זאת במטרה להבטיח בקורת וקשר רציף עמה.


המייסדים יחתמו על תצהיר בפני עורך דין שבו מצהירים על נכונותם לכהן כחברי ועד בעמותה שאותה מייסדים.


בעת הליכי הרישום במילוי טופס הבקשה, על העמותה לבחור את שמה. עליכם להגיש במצורף לבקשה 3 שמות לעמותה לפי סדר עדיפות יורדת כדי שישמשו חלופה לשם הנדרש במידה ויפסל. שם נפסל על ידי הרשם כשהוא דומה לשם עמותה אחר או יש בו כדי הטעייה של הציבור שמא מדובר בעמותה אחרת.


מומלץ להיות זהירים במתן שם הולם לעמותה בהתאם לדרישות החוק כדי שהבקשה לרישום תיעתר והעמותה תירשם.


כן נדרש בטופס הבקשה כי על העמותה להגדיר את מטרותיה. אין להסתפק בציון מטרות כלליות כגון תרבות, דת, ספורט. המטרות תהיינה ברורות ומעשיות ועליהם לשקף את הנושאים שבכוונת העמותה לקדם ואת הפעילות שבכוונתה לבצע בפרק זמן סביר לאחר הקמתה. נידרש להקפיד על נוסח אחיד של מטרות בבקשה ובתקנון.


על המייסדים לקבוע תקנון לעמותה, למעשה התקנון משקף התחייבות חוזית בין חברי העמותה לעמותה אותה מייסדים וכן יחסים חוזיים בינם לבין עצמם חברי העמותה.


במידה ולא יצורף תקנון שנוסח עצמית ישמש התקנון המצוי כתקנון העמותה ואפשר גם לקחת את הנוסח של התקנון המצוי ולערוך בו שנויים ותוספות בהתאם ויוגש מצורף לבקשה.


התנהלות העמותה תבוצע בהתאם לתקנון שאושר ויהיה בו כדי לשמש בסיס ליחסים בין חבריה לעצמם ובין העמותה לחבריה.


יש בהחלטת רוב חברי האסיפה הכללית כדי לשנות את התקנון את שמה ואת מטרותיה של העמותה. ההחלטה על השינוי תירשם בידי הרשם יחד עם השינויים המחויבים ומיום רשומה יחול תוקפה.


עלכם לשלם אגרה ודמי פרסום ברשומות. את הסכומים המעודכנים של האגרה אפשר למצוא באתר רשות התאגידים ובשרת התשלומים הממשלתי. אפשר לבצע את התשלום באמצעות אתר האינטרנט של רשות התאגידים או בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק על ידי משרדי רשם העמותות. לבקשת הרישום יש לצרף את הקבלה המקורית המיועדת למסירה לרשם העמותות.

 

סיבות לדחיית רשום עמותה

 

לידיעתכם, הרשם יפסול או ידחה רשום עמותה בין היתר: אסור שבין מטרותיה של העמותה תהא מטרה שיש בה כדי שלילת קיום המדינה או שלילת אופייה הדמוקרטי או יש בה כדי מתן כר לפעולות בלתי חוקיות. או יש בשמה כדי לגרום להטעיה ודומה לשם עמותה או חברה אחרת. כמו כן אם שמה דומה לשם של עמותה אחרת או חברה אחרת שפורקו שנתיים קודם לכן.


תוך 4 חודשים או תוך זמן אחר שנקבע על ידי רשם העמותות יש לשנות את שמה של העמותה אשר הגישה שם שלא יאושר לרישום מהטעמים שלעיל, תידרש לשנות שם, במידה ולא עשתה יבחר רשם העמותות שם שיתאים למטרות ויודיע על כך במשלוח תעודה לשנוי שם.


רישום העמותה

 

לאחר שהוגשה בקשה בהתאם לדרישות החוק לרישום עמותה על צרופותיה, תירשם העמותה בידי רשם העמותות בפנקס העמותות, זולת אם היה מנוע מלעשות כן בשל אי עמידת המייסדים בדרישות החוק.


מיד לאחר שנרשמה עמותה יפרסם רשם העמותות הודעה ברשומות. הרשם ינפיק לעמותה תעודת רשום. התעודה היא זו המעידה על ייסוד העמותה כחוק מהיום שצוין בתעודת רשום תהיה העמותה לגוף משפטי עם הזכויות והחובות המשפטיות החלות עליה. רק עם רישומה בפנקס העמותות העמותה תיכון.


אין במאמר זה כדי מתן יעוץ להקמת עמותה. יש בו יסודות כללים וחלקיים ליסוד עמותה. מוצע ומומלץ לפנות לעו"ד אשר ייצג אתכם המייסדים מול רשם העמותות ויטפל ביסוד ורשום העמותה.


מאת: עו"ד משה אבני
 

פניה ישירה אל: משה אבני, עורך דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים מסחרי, חברות ועסקים

13 נושאים שהסכם פיתוח האפליקציה או האתר שלכם חייב לכלול

עו"ד צחי זך, 22/10/2019

לאילו סוגיות חשוב להתייחס בהסכם כדי למנוע מראש סכסוכים בין מייסדי חברת הסטארטאפ לבין המפתחים?

למה לא חותמים על הסכם הסודיות שלכם - ולמה זה לא נורא?

עו"ד צחי זך, 15/10/2019

למרות היתרון ההרתעתי של הסכם הסודיות, במרבית המקרים קשה להגן על הסכמים כאלה בבית המשפט. אז מה עושים?

הפעלת מסעדה ללא רישיון, מה העונש?

LawGuide, 10/10/2019

ניהול עסק ללא רישיון עסק כדין מהווה עבירה פלילית, אשר עלולה לגרור העמדה לדין, הרשעה בפלילים, קנסות, סגירת העסק ורישום פלילי. מה העונש שהוטל על אדם אשר הורשע בהפעלת מסעדה בירושלים מבלי שהוציא לה רישיון עסק?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו״ד קליה טאוזר ליפקין
053-7101875
הוצאה לפועל
אסף-זלוואס-פן עורכי דין
053-7101882
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
דוניץ ושות משרד עורכי דין
053-7101876
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
אולניק לינוי משרד עו"ד
053-9386726
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
שי סבג, משרד עורכי דין
053-9428828
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
משרד עו"ד רן קוסטיצקי
053-8007676
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים

הודעות אחרונות מהפורום

אפשרות לבטל עסקה על קורס דיגיטלי

אלכס | לפני 1 שעות, 49 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

תוקף של מכתבי פיטורים לעובד

לירן | לפני 2 שעות, 2 דקות | זכויות עובדים

ערעור על דו"ח תנועה באיחור של חודש

אהרן טרופ | לפני 2 שעות, 33 דקות | תעבורה

תאונה בבית שגרמה לקרע במיניסקוס

דריה | לפני 2 שעות, 37 דקות | תאונות כלליות

דמי מזונות מופחתים בגלל החוק החדש

אהוד | לפני 2 שעות, 50 דקות | מזונות

הוצאת צו ירושה לאמא שנפטרה

תמירה | לפני 2 שעות, 50 דקות | צו ירושה | צו קיום צוואה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

עורכת דין דוקטור איריס טרומן עם טיפים משפטיים לניהול עסק בראש שקט שלילת רשיון נהיגה - מה עושים וכיצד ניתן להתמודד?

פייסבוק

עו"ד אריק ריביצקי

המשרד עוסק התחום הנזיקין והביטוח הלאומי, שלוחות באשקלון ובאר שבע

053-9386727

גלית לוי משרד עורכי דין וגישור

עוסקת בדיני משפחה, צוואות וירושות, עריכת ייפוי כח מתמשך.

053-6112864

עו"ד ורו"ח אביסרור-שמעוני חיה

כ-25 שנות ניסיון בייעוץ ותכנוני מס המשלבים פתרונות מיסוי ייחודיים

053-9368604

שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישור

משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ

053-7105249

אהרון מלכה, עו"ד

תובע לשעבר בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) מייצג חשודים ונאשמים בכל הארץ 24/7,

053-7325962

עו"ד עפרה גביש

עוסקים בייצוג בבתי משפט – אזרחי, חוזים, נזיקין, סכסוכי שכנים ופינוי מושכר

053-9386036

משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`

עוסקות בנזיקין, דיני עבודה, ביטוח לאומי, נזקי רכוש, תביעות אזרחיות וכספיות

053-9370240

עו"ד רות שטרנברג

25 שנות ניסיון בתחום הנזיקין, תאונות והרשלנות הרפואית

053-9428582

עו"ד ארנסט גדייב

המשרד עוסק בתחום דיני העבודה, המקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט אזרחי-מסחרי

053-9428890

גל גורודיסקי, עו"ד

ניסיון של 22 שנים בדיני עבודה, נזיקין וביטוח לאומי, רשלנות רפואית ומסחרי.

053-9428496

עו"ד גילה עיני

עוסקת בייפוי כח מתמשך, גירושין, ממון, משמורת, רכוש, צוואות וירושות ואבהות

053-9428406

אופיר בן משה, עורכי דין

המשרד עוסק בתחום הנזיקין תוך התמקדות בתחום הרשלנות הרפואית

053-9428924