עו"ד אפרת חורי הרוש
גירושין
עו"ד דוד רבי
מנהלי, רשויות ובג"צ
עו"ד רוני יאיר
צווארון לבן
עו"ד מורן גור ועו"ד מיכל ואקרט
מנהל מקרקעי ישראל
משרד עורכי דין רנרט סלומון
אובדן כושר עבודה
עו"ד זאב גולדווין
ייפוי כוח מתמשך
עו"ד דבבורה אביטבול
צרפת | דרכון צרפתי
עו"ד דרורית מלינרסקי
יחסי שוכר משכיר
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
עריכת צוואה | רישום צוואה
עו"ד אמיר לנטון
תכנון ובניה
עו"ד לוסי מאיר
חטיפת ילדים | אמנת האג
עו"ד ומגשרת מיכל זלינגר
הסכם גירושין

פסילת רישיון נהיגה: המרב"ד, רשות הרישוי, משרד התחבורה ומה שביניהם

בית המשפט לעניינים מנהליים הורה להשיב רישיון נהיגה שנשלל על סמך חוות דעת של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אשר הייתה מבוססת על נתון עובדתי שגוי

ד"ר רותי קמיני, עו"ד, 20/11/2016
 

בפסק דין מיום 10.11.16 שניתן מיד בתום דיון בעתירה שהגשתי, בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים הורה להשיב לעותר את רישיונו שנפסל לאלתר. הרישיון נפסל בעקבות חוות דעת שנתן פסיכיאטר של המרב"ד בה נקבע כי העותר אינו כשיר לנהוג עקב "אי התאמה אישיותית".


חרף העובדה שחוות הדעת התבססה על נתון עובדתי שגוי סירב משרד התחבורה להשיב לעותר את רישיונו, וזאת בטענה כי לא ניתן להתעלם כליל מממצאי חוות הדעת הפסיכיאטרית ולפיכך קיים סיכון בהשבת הרישיון לעותר; כאמור בית המשפט קיבל את טענות העותר.


מעבר לתוצאה הנכונה והמשמחת, התיק למעשה עסק בכמה סוגיות מרכזיות של המשפט המנהלי. לפיכך הטיעונים וההכרעה יפים לפסילת רישיונות בכלל - כגון רישיונות עיסוק ורישיונות עסק. מדובר בנושאים כגון עצמאות שיקול דעת הרשות המוסמכת, משמעות ההתחשבות בנתון עובדתי שגוי, החובה לשקול את מלוא השיקולים הרלוונטיים וסבירות ההחלטה המנהלית.


תקציר העובדות


לעותר, אדם נורמטיבי העוסק במקצוע מוסדר שמערב נהיגה מרובה, מספר עבירות תעבורה בעברו וביניהן עבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול שנעברה לפני עשר שנים. לעותר הוצמד "קוד" שגוי ברישומי משרד התחבורה שמשמעו "מורשע בעבירות סמים".


למעלה משש שנים לאחר רישום הקוד הוזמן העותר לבדיקות במרב"ד מבלי שנמסרה לו סיבת הזימון, ובתום תהליך הדומה לכדור שלג המתגלגל במדרון וצובר נפח ותאוצה, רישיונו נפסל: פסיכיאטר במרב"ד שבדק את העותר וסבור היה שמולו מורשע בעבירות סמים אפיין אותו כבעל "הפרעת אישיות מעורבת". זאת כעבור שיחה שארכה פחות מ-20 דקות.


על יסוד חוות הדעת הפסיכיאטרית העותר הוזמן למשרד הרישוי לשם "טיעון טענות" בנושא פסילת רישיונו. בפועל התברר שההחלטה בעניינו כבר התקבלה ורישיונו נפסל. מנהלת משרד הרישוי הבהירה לעותר שאין לה כל שיקול דעת לאור החלטת המרב"ד, אין לה סמכות בעניין ו"טיעון הטענות" לשמו הוזמן פורמלי בלבד.


רישיונו של העותר נפסל בהחלטה מודפסת מראש על פורמט קבוע ומבלי שקוימו כללי יסוד של המשפט המנהלי: החובה להעניק זכות טיעון ולשקול את מכלול השיקולים הרלוונטיים.


למעשה רק בשלב זה גילה העותר שמקור העניין כולו באותו קוד שגוי, והחל לפעול לשם מחיקת הקוד וביטול ההחלטה לפסול את רישיונו. בתוך כך גם פנה למשטרת ישראל שאישרה כי מדובר בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ולא סמים.


חרף כל האמור משרד התחבורה סרב להשיב לעותר את רישיונו וזאת על רקע חוות הדעת הפסיכיאטרית שתייגה את העותר כמי שאינו כשיר לנהוג. משרד התחבורה סבר שלא ניתן להתעלם כליל מממצאי חוות הדעת ולכן קיים סיכון בהשבת הרישיון. לפיכך משרד התחבורה הציע להעביר את העניין למרב"ד כדי שהאחרון יערוך "עיון מחדש" בהחלטתו.


העתירה ופסק הדין


על החלטה זו של משרד התחבורה הגשתי עתירה רחבה ומפורטת לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ובה דרשתי להשיב את רישיונו של העותר לאלתר. טענתי כי חוות הדעת הפסיכיאטרית מוטה מראש ולכן בטלה, לאור העובדה כי יסודה במידע שגוי.


עוד טענתי כי משרד התחבורה נמנע שלא כדין מלהפעיל את סמכותו באופן עצמאי ונסמך על המרב"ד "כך ראה וקדש", תוך הפיכת המרב"ד מגורם "מייעץ" לגורם "מחליט". הצבעתי על מכלול של שיקולים כבדי משקל שלא הוענק להם כל משקל במסגרת החלטת משרד התחבורה ולכן טענתי כי החלטה זו בטלה.


כמו כן התייחסתי לכך שמלכתחילה זומן העותר למרב"ד על יסוד מידע שגוי ומבלי שהופעל שיקול דעת בשאלה אם יש מקום להזמינו, נוכח שאר נסיבותיו. אכן במהלך הדיון נציגת משרד התחבורה הודתה כי על יסוד נתוני האמת של העותר כלל לא היה מוזמן לבדיקה מלכתחילה.


כאמור בית המשפט קיבל את הטענות והורה להשיב לעותר את רישיונו לאלתר.


במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט בין היתר כך: "ההתנהלות המתוארת לעיל מחייבת בדיקה מדוקדקת של הגורמים המוסמכים את הכללים המדריכים אותם בפעולתם. העובדה שהעותר זומן לבדיקת מרב"ד על יסוד נתונים שגויים מטרידה כשלעצמה, כך גם מטרידה העובדה שזימונו של העותר למרב"ד נעשה בעבור מספר שנים לא מבוטל מעת שביצע את העבירה שהיוותה עילה לזימונו וגם בעבור זמן ניכר מעבירות תנועה נוספות שביצע לאחר מ


וכן: "עוד אציין כי חוות דעתו של הפסיכיאטר, שניתנה על יסוד נתונים עובדתיים לא מדויקים ולאחר בדיקה בת כ- 20 דקות, מטרידה אף היא ומחייבת בחינה מעמיקה בכל הנוגע לשאלה כיצד נבדקת ונבחנת התאמה נפשית של אדם להחזיק רישיון נהיגה".


יצוין כי העותר הקליט את שיחתו עם הפסיכיאטר וכן את ה"שימוע" במשרד הרישוי. ההקלטות ותמליליהן צורפו לעתירה.


עם תום מתן פסק הדין ביקשתי גם לחסות את שמו של העותר, על רקע החשש מפני השלכות עתידיות שעלולות להיות למידע זה. בית המשפט קבע כי בשלב זה אכן יוותר שמו חסוי, ואפשר למשיבים להגיש בקשה מתאימה להסרת החיסיון, באם יבחרו לעשות כן.


לסיכום, לפסק הדין חשיבות בנושא רישיונות נהיגה בפרט ורישיונות בכלל - כגון רישיונות עיסוק למיניהם. פסילת רישיון היא החלטה מנהלית שטעונה הרמת נטל כבד מצד הרשות המנהלית.


על הרשות המנהלית להפעיל שיקול דעת עצמאי, לבדוק את התשתית העובדתית שבבסיס ההחלטה ולשקול את מלוא השיקולים הרלוונטיים לעניין. בפרט שעה שפסילת הרישיון משמעה פגיעה בחופש העיסוק. חשוב להעיר כי גם החלטה לזמן בעל רישיון למרב"ד לשם בחינת פסילת הרישיון היא החלטה מנהלית שטעונה שיקול דעת והנמקה.


מאת: ד"ר רותי קמיני, עורכת דין

 

 

פניה ישירה אל: ד"ר רותי קמיני, עו"ד

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני תעבורה ורכב

נהג נתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול פעם שנייה, האם יישלח למאסר?

LawGuide, 01/07/2019

חמישה ימים לפני שנגמרה תקופת המאסר על תנאי אשר הוטלה עליו בעקבות נהיגה בהשפעת אלכוהול, נתפס הנהג מבצע את אותה העבירה. מה העונש שקיבל?

רכיבה רשלנית על אופנוע: מה העונש לנהג אופנוע שנסע במהירות ואיבד שליטה?

LawGuide, 15/05/2019

בית המשפט לתעבורה הרשיע נהג אופנוע בנסיעה במהירות שאינה תואמת את תנאי הדרך, מה שגרם לכך שאיבד שליטה בסיבוב, סטה מהנתיב, התנגש במעקה הבטיחות ונזרק מהאופנוע. מהם העונשים שהוטלו עליו?

נהיגה בשכרות בפעם הראשונה, כיצד נקבע עונש קל?

LawGuide, 21/04/2019

נהג הורשע לפי הודאתו בנהיגה בשכרות לצד עבירות נלוות - סטייה מנתיב הנסיעה ונהיגה ללא ביטוח. האם בית המשפט התחשב בכך שזו הפעם הראשונה שביצע עבירה מסוג זה?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד אריה כהנא
053-9428511
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
עו״ד קליה טאוזר ליפקין
053-7101875
הוצאה לפועל
אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דין
053-6130164
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
טייבי נתנאל עו"ד ושות`
053-9428367
מקרקעין נדל"ן, דיני משפחה
עו"ד ורו"ח אביסרור-שמעוני חיה
053-9368604
דיני מיסים
עו"ד דותן לינדנברג
053-9428574
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית

הודעות אחרונות מהפורום

אי מילוי חובה על ידי עורך דין

דניאל דדון | לפני 6 שעות, 37 דקות | רשלנות מקצועית

חוב לחברת הכבלים HOT

יפה | לפני 7 שעות, 4 דקות | הסדר חוב | מחיקת חובות

טיפול שורש והתקנת כתר לא נכונים

רונן | לפני 7 שעות, 28 דקות | רשלנות רפואית שיניים

סחיטה ברשת ואיום על פרטיות

ימית | לפני 7 שעות, 30 דקות | עבירות מחשב סייבר

אי הגעת כבודה עקב עודף משקל במטוס

ר.ד | לפני 7 שעות, 30 דקות | תביעות תעופה ועיכוב בטיסות

אי החלפת פיה בבדיקת ינשוף

עקיבא | לפני 7 שעות, 32 דקות | נהיגה בשכרות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

אזרחות פורטוגלית - דרכון פורטוגלי עו"ד אוריאל זעירא, עורך דינה של ענבל אור, מתראיין לתוכנית "לילה כלכלי"

פייסבוק

עו"ד עמית כהן

מייצג נאשמים בעבירות תעבורה בכל בתי המשפט בארץ

053-9428869

עורכת דין סופי אביב

עוסקת במקרקעין ונדל"ן ליטיגציה צוואות וירושות אזור חיפה והצפון

053-7101180

גיל בר - אורן לוי, משרד עו"ד

ניסיון של למעלה מעשור בדיני העבודה ובתחום האזרחי לרבות דיני משפחה ונזיקין

053-9370237

עו"ד דותן לינדנברג

תאונות דרכים ועבודה, רשלנות רפואית, תביעות ביטוח

053-9428574

גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורר

ליווי משפטי לעסקים וחברות, הסכמים מסחריים, קניין רוחני, דיני עבודה ומקרקעין

053-9428571

עו"ד רות שטרנברג

25 שנות ניסיון בתחום הנזיקין, תאונות והרשלנות הרפואית

053-9428582

שטובר & טולדנו

מעל ל-97% הצלחה בתביעות בתחום הרשלנות רפואית ונזקי גוף

053-9428385

שחר & שחר - משרד עו"ד

ייצוג חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. שלוחות: ירושלים ותל אביב.

053-9377930

מנשה - רון משרד עו"ד

יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים

053-8007619

דוניץ ושות משרד עורכי דין

משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי, נזיקין ורכוש, ליקויי בניה ומסחר נדל"ני

053-7101876

סביר ושות` משרד עורכי דין

כ-20 שנות ניסיון במקרקעין, נזקי גוף ותאונות, דיני משפחה והסדרת מעמד בישראל

053-7933128

שוובר - קלביר משרד עו"ד

המשרד עוסק בדיני משפחה וירושה, ייפוי כוח מתמשך, דיני עבודה ולשון הרע.

053-9386787