עו"ד יוחאי ניר (נאוי)
בתים משותפים
עו"ד בתיה אשורי
התנגדות לצוואה
עו"ד און צוק
דייר מוגן | דמי מפתח
עו"ד לימור אביטן
ביהמ"ש משפחה
עו"ד דוד רבי
מנהלי, רשויות ובג"צ
עו"ד טליה נעמת
אזרחות איטלקית
עו"ד רוני יאיר
צווארון לבן
קובי צרפתי ורון צרפתי - עו"ד ורו"ח
ביטקוין
עו"ד אירית ינקוביץ
מיסוי מקרקעין
עו"ד זאב גולדווין
ייפוי כוח מתמשך
עו"ד אוריאל זעירא ועו"ד ישי ברק
עיקולים ועיכוב יציאה
עו"ד אורלי זפרני לביא
ועדה רפואית
עו"ד רונן בנדל
עבירות מחשב סייבר

סיכונים משפטיים בקשר עם פרסום דוח אחריות

האם פרסום דוח אחריות תאגידית עלול לסכן את התאגיד?

איל עופר, משרד עורכי דין, 17/11/2016
 

המגמה הגוברת בשנים האחרונות בקרב תאגידים מובילים, לפרסם דוחות אחריות תאגידית, משקפת שינוי מבורך בתחום ה- CSR (אחריות תאגידית חברתית) והקיימות ומדגימה את הרוח המנשבת בתחום המתפתח.


האם, לצד הלך הרוח החיובי, יכול הפרסום להיות לרועץ לתאגיד המפרסם?


במילים אחרות, האם פרסום דוח אחריות תאגידית עלול להוות סיכון משפטי עבור התאגיד המפרסם אותו?


דוח אחריות תאגידית אמור לשקף נאמנה את מצבו של התאגיד ובין היתר לתאר את השפעותיו על הסביבה והחברה, על בעלי ענין, עובדים וספקים וכיוצ"ב.


כאשר תאגיד מפרסם מסמך דיווח אשר בפרסומו הוא מחויב על פי חוק, כדוגמת דוח כספי, מובן כי פרסום שאינו מדויק, מטעה, או עומד בניגוד לכללים, כפוף לסנקציות משפטיות משתנות.


ואכן, תאגידים ונושאי משרה רבים מצאו עצמם נתונים להליכים משפטיים ולחקירות בקשר עם הפרת חובות הדיווח.


פרסום דוח אחריות תאגידית לעומת זאת, והפרקטיקות הנהוגות בקשר אליו, טרם זכו לעיגון נורמטיבי מחייב ועל כן, עלול להיווצר מצב כי הסיכון לפרסום שאינו מדויק, רק יגדל.


אם כך, מה במקרה כזה יהיה דינו של תאגיד ונושא משרה שהיה להם חלק בפרסום שאינו נכון בדוח אחריות תאגידית?


דוח אחריות תאגידית יכלול מטבע הדברים פירוט בנוגע לשורת השפעותיו של התאגיד על הסביבה והחברה, ובהם גרימת מטרדי רעש, זיהום אויר, זיהום מים ויתר מפגעים בתחום איכות הסביבה.


יצוין, כי מקרה מסוג זה, ככל הידוע, טרם הגיע לפתחו של בית המשפט בישראל ועל כן המפורט להלן הנו בגדר דעתו האישית של הכותב בלבד.

 

סעיף 423 לחוק העונשין, עוסק בנושא רישום כוזב במסמכי תאגיד וקובע: "מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דינו - מאסר חמש שנים."

ראשית, הסעיף מטיל אחריות הן על נושא משרה בכיר והן על עובד זוטר יותר בתאגיד. אחת הפעמים הידועות בהיסטוריה של מדינת ישראל, בה הורשע נושא משרה בכיר בעבירה זו, התרחש במה שידוע כפרשת ויסות מניות הבנקים בשנות ה- 80, שהביאה להתמוטטות בנקים.


במסגרת פרשה זו, הורשע ארנסט יפת ברישום כוזב במסמכי תאגיד בשל מעשים אותם עשה עת כיהן כמנכ"ל בנק לאומי לישראל. בית המשפט הרשיע את יפת והטיל עליו עונש חמור בקובעו, כי גם אם לא ערך בעצמו את הרישום, היה הוא האחראי לו (ע"פ 2910/94).


שנית, האחריות מוטלת לא רק על "הרושם", כלומר על זה שבפועל ביצע את עבודת הכנת המסמך, אלא גם על זה שגרם לרישום, כלומר בעל התפקיד הממונה על הכנת הדוח, או זה שהנחה ו התווה את המשימה.


שלישית, על הדיווח להיות במסמך של תאגיד. חוק העונשים קובע כי "מסמך" הנו: "תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה".


פסיקת בתי המשפט כי תכליתו של סעיף 423 היא פיקוח מלא על הנעשה בחברה ועל כן יש לפרשו בהרחבה. בהקשר זה, דוח אחריות תאגידית בהחלט עונה להגדרת "מסמך".


רביעית, וזהו עיקר הענין כמובן, יש צורך שהדיווח יהיה כוזב וזאת בכוונה לרמות, ולא מתוך היסח הדעת או טעות בתום לב. הסעיף, המטיל אחריות פלילית חמורה, דורש קיומה של מחשבה פלילית הטעונה הוכחה מעל לספק סביר בבית משפט.


הסעיף ממשיך וקובע כי לא רק פרסום פרט כוזב מהווה עבירה, אלא גם הימנעות מדיווח, כלומר, הסתרה מכוונת של פרט, מהווה עבירה.
חמישית, הסנקציה העונשית המוטלת בגין ביצוע העבירה הינה חמש שנות מאסר.


לאור האמור, בהחלט ניתן לומר כי דיווח מכוון שאינו נכון או הסתרה מכוונת בדוח אחריות תאגידית, שנעשו מתוך כוונה לרמות, מהווים עבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד.

 

הערה נוספת הנוגעת לסיכון משפטי הנובע מפרסום דוח אחריות תאגידית, קשורה לשאלה האם ראוי לעגן בחקיקה את החובה לפרסם דוחות אלו.


נדגים זאת בקצרה: אם נניח תיערך בדיקה רשמית בעקבות פרסום שמקורו בדוח אחריות תאגידית ועורכי הבדיקה ידרשו ממפרסמי הדוח מסמכים מסוימים, שמקורם בדוח (או את הדוח עצמו), יש להניח כי עורכי הדין של מפרסמי הדוח יסרבו למסירת המסמכים מהטעם המשפטי הנעוץ בזכות לאי הפללה עצמית (סעיף 47 לפקודת הראיות).


טענה זו עשויה להתקבל במצב המשפטי הנוכחי, לפיו פרסום הדוח אינו חובה חוקית, אלא וולונטרית.


ככל שמאמציהם של מצדדי הרגולציה בתחום, לרבות מצדדי העיגון החוקי לחובת פרסום דוח אחריות תאגידית, יישאו פרי, עשויה הטענה בדבר אי הפללה עצמית להידחות, שכן נפסק כי כאשר קמה חובה בדין לערוך מסמך מסוים, לא תישמע, בהקשר מסמך זה ודרישה להמציאו, טענה של חשש להפללה עצמית (ע"פ 725/97).

 

לאחר שנתנו דרור לחשש מסוים בליבם של ממוני, עורכי ומנהלי אחריות תאגידית בישראל, נדגיש כי כל אלו רלוונטיים רק כאשר קמה כוונה לרמות. כוונה כזו, יש לקוות, אינה נחלתם של תאגידים המרימים את נס האחריות התאגידית.

 

 

עו"ד איל עופר הנו עו"ד מומחה לתחום איכות הסביבה ומשמש, בין היתר, כראש תחום סביבה במכון לאחריות תאגידית שבמרכז האקדמי למשפט ועסקים בר"ג.

 

פניה ישירה אל: איל עופר, משרד עורכי דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים משפט אזרחי

שכן משמיץ בפייסבוק? תביעת פיצוי בגין לשון הרע

LawGuide, 21/08/2019

נציג ועד הבית בבניין משותף כתב בדף הפייסבוק העסקי של אחת השכנות כי מדובר באדם מגעיל. הוא חויב לפצות אותה בעשרת אלפים שקלים עבור לשון הרע

לשון הרע תלונת שווא על מעשים מגונים: אישה שכינתה בעל מכולת "אנס" חויבה בפיצויים

LawGuide, 05/08/2019

לקוחה של מכולת שכונתית הטיחה בבעל המקום כי הוא סוטה ואנס, וזאת בנוכחות בתו ואנשים אחרים שנכחו בחנות. המקרה אירע לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה וזו נסגרה מחוסר אשמה, בעקבות דרישתו לקבל בחזרה הלוואה שנתן לה. כעת בית המשפט חייב את האישה לפצות את בעל החנות ב-25 אלף שקלים בגין לשון הרע

תביעה להשבת כספים שנלקחו במרמה: בעלי עסק יחזירו כספים שגבו מקשישה דמנטית

LawGuide, 18/07/2019

נכדתה של קשישה אשר הלכה לעולמה ממחלת האלצהיימר טענה כי בני זוג ובנם, המנהלים חנות מוצרי חשמל בעיר שבה התגוררה סבתה, ניצלו את מצבה כדי לקחת ממנה מאות אלפי שקלים עבור שירותים ומוצרים שלא הייתה צריכה או שכלל לא סופקו לה. הם חויבו להשיב לה 315 אלף שקלים

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

מזל רבה משרד עו"ד
053-7298217
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
מנשה - רון משרד עו"ד
053-8007619
פלילי, משפט אזרחי
עו״ד קליה טאוזר ליפקין
053-7101875
הוצאה לפועל
אשר אביטן - משרד עו"ד
053-6130835
דיני עבודה, נזקי גוף תאונות
טייבי נתנאל עו"ד ושות`
053-9428367
מקרקעין נדל"ן, דיני משפחה
ליפקין את ליפקין
053-9428824
דיני משפחה, משפט מנהלי ועתירות

הודעות אחרונות מהפורום

התקנת מצלמות בדיור משותף

גו׳רג׳יה יצחק | לפני 25 דקות | בתים משותפים

דרכון צרפתי בפעם הראשונה

יהודה | לפני 36 דקות | צרפת | דרכון צרפתי

העברת כסף מחו"ל לחשבון בנק

אורלי | לפני 47 דקות | הלבנת הון

תקיפה בגרמניה על ידי מוסלמים

נ | לפני 51 דקות | נפגעי עבירה

תביעת סיעוד לאור מחלה אונקולוגית

אושר | לפני 54 דקות | תביעת סיעוד

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

הכרה בנפגע תוך כדי ועקב שירות ביטחון תאונת פגע וברח - מה עושים? כיצד נוהגים?

פייסבוק

עו"ד יונתן רבינוביץ

בעל ניסיון וידע מקצועי נרחב בתחומים: דיני תעבורה, משפט פלילי וצבאי פלילי

053-6112798

טייבי נתנאל עו"ד ושות`

עוסק בתחום האזרחי-מסחרי, לרבות מקרקעין, משפחה, הוצאה לפועל ועבודה

053-9428367

משרד עו"ד יצחק קארו

עוסק בדיני המשפחה ומעמד אישי ובדיני תעבורה. שלוחות בתל אביב ובאר שבע

053-9428453

רועי ורשבסקי, משרד עורכי דין

ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל

053-7101880

משרד עו"ד רן קוסטיצקי

המשרד מתמחה במתן ייצוג, ליווי ויעוץ בתחום החוזים, חברות נדל"ן ודיני עבודה

053-8007676

עו"ד רון שוורץ

מספק שירותים משפטיים כוללים בתחומי המקרקעין, תמ"א 38 ודיני משפחה.

053-9377935

עו"ד ינון ברקאי

ניסיון עשיר בתחום המשפחה, המקרקעין, תמ"א 38, משפט מסחרי וליווי חברות

053-9386751

ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא

מעל 23 שנות ותק וניסיון משפטי ורפואי בתחום הרשלנות הרפואית.

053-9428497

עו"ד פלילי – גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות

053-9428974

עו"ד רועי לוינגר

בוגר הפקולטה למשפטים באוני` חיפה, עוסק בדיני משפחה/ירושה, ניסיון רב בתחום

053-6130159

דניאל קליין, משרד עורכי דין

המשרד עוסק בתחום דיני עבודה כתחום עיקרי תוך מיצוי זכויות העובד

053-9370267

עו"ד אריק ריביצקי

המשרד עוסק התחום הנזיקין והביטוח הלאומי, שלוחות באשקלון ובאר שבע

053-9386727