עו"ד אורי בר-משה
סמים
עו"ד אדם ידיד
דרכון ספרדי פורטוגזי
עו"ד איריס גרבר ועו"ד מוטי גרטל
מזונות
משרד עו"ד רנרט-סלומון
ביטוח ותאונות ילדים
עו"ד דוד רבי
מנהלי, רשויות ובג"צ
עו"ד ומגשרת מיכל זלינגר
משמורת
עו"ד ריקי ישי
דיני צבא | משפט צבאי
עו"ד יואב קליין
ליווי סטארט אפ
עו"ד דפנה זיס
דיני משפחה בארהב
טל שגב, עורך דין
דיני ספורט וספורטאים
עורך דין אורי דלאל
ועדה רפואית
עו"ד דורון ויגלר
המכון הרפואי
עו"ד נעם קונפינו
נהיגה ללא רישיון או ביטוח
עו"ד אורי גולדמן
הלבנת הון
עו"ד טליה נעמת
אזרחות איטלקית

סיכונים משפטיים בקשר עם פרסום דוח אחריות

האם פרסום דוח אחריות תאגידית עלול לסכן את התאגיד?

איל עופר, משרד עורכי דין, 17/11/2016
 

המגמה הגוברת בשנים האחרונות בקרב תאגידים מובילים, לפרסם דוחות אחריות תאגידית, משקפת שינוי מבורך בתחום ה- CSR (אחריות תאגידית חברתית) והקיימות ומדגימה את הרוח המנשבת בתחום המתפתח.


האם, לצד הלך הרוח החיובי, יכול הפרסום להיות לרועץ לתאגיד המפרסם?


במילים אחרות, האם פרסום דוח אחריות תאגידית עלול להוות סיכון משפטי עבור התאגיד המפרסם אותו?


דוח אחריות תאגידית אמור לשקף נאמנה את מצבו של התאגיד ובין היתר לתאר את השפעותיו על הסביבה והחברה, על בעלי ענין, עובדים וספקים וכיוצ"ב.


כאשר תאגיד מפרסם מסמך דיווח אשר בפרסומו הוא מחויב על פי חוק, כדוגמת דוח כספי, מובן כי פרסום שאינו מדויק, מטעה, או עומד בניגוד לכללים, כפוף לסנקציות משפטיות משתנות.


ואכן, תאגידים ונושאי משרה רבים מצאו עצמם נתונים להליכים משפטיים ולחקירות בקשר עם הפרת חובות הדיווח.


פרסום דוח אחריות תאגידית לעומת זאת, והפרקטיקות הנהוגות בקשר אליו, טרם זכו לעיגון נורמטיבי מחייב ועל כן, עלול להיווצר מצב כי הסיכון לפרסום שאינו מדויק, רק יגדל.


אם כך, מה במקרה כזה יהיה דינו של תאגיד ונושא משרה שהיה להם חלק בפרסום שאינו נכון בדוח אחריות תאגידית?


דוח אחריות תאגידית יכלול מטבע הדברים פירוט בנוגע לשורת השפעותיו של התאגיד על הסביבה והחברה, ובהם גרימת מטרדי רעש, זיהום אויר, זיהום מים ויתר מפגעים בתחום איכות הסביבה.


יצוין, כי מקרה מסוג זה, ככל הידוע, טרם הגיע לפתחו של בית המשפט בישראל ועל כן המפורט להלן הנו בגדר דעתו האישית של הכותב בלבד.

 

סעיף 423 לחוק העונשין, עוסק בנושא רישום כוזב במסמכי תאגיד וקובע: "מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דינו - מאסר חמש שנים."

ראשית, הסעיף מטיל אחריות הן על נושא משרה בכיר והן על עובד זוטר יותר בתאגיד. אחת הפעמים הידועות בהיסטוריה של מדינת ישראל, בה הורשע נושא משרה בכיר בעבירה זו, התרחש במה שידוע כפרשת ויסות מניות הבנקים בשנות ה- 80, שהביאה להתמוטטות בנקים.


במסגרת פרשה זו, הורשע ארנסט יפת ברישום כוזב במסמכי תאגיד בשל מעשים אותם עשה עת כיהן כמנכ"ל בנק לאומי לישראל. בית המשפט הרשיע את יפת והטיל עליו עונש חמור בקובעו, כי גם אם לא ערך בעצמו את הרישום, היה הוא האחראי לו (ע"פ 2910/94).


שנית, האחריות מוטלת לא רק על "הרושם", כלומר על זה שבפועל ביצע את עבודת הכנת המסמך, אלא גם על זה שגרם לרישום, כלומר בעל התפקיד הממונה על הכנת הדוח, או זה שהנחה ו התווה את המשימה.


שלישית, על הדיווח להיות במסמך של תאגיד. חוק העונשים קובע כי "מסמך" הנו: "תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה".


פסיקת בתי המשפט כי תכליתו של סעיף 423 היא פיקוח מלא על הנעשה בחברה ועל כן יש לפרשו בהרחבה. בהקשר זה, דוח אחריות תאגידית בהחלט עונה להגדרת "מסמך".


רביעית, וזהו עיקר הענין כמובן, יש צורך שהדיווח יהיה כוזב וזאת בכוונה לרמות, ולא מתוך היסח הדעת או טעות בתום לב. הסעיף, המטיל אחריות פלילית חמורה, דורש קיומה של מחשבה פלילית הטעונה הוכחה מעל לספק סביר בבית משפט.


הסעיף ממשיך וקובע כי לא רק פרסום פרט כוזב מהווה עבירה, אלא גם הימנעות מדיווח, כלומר, הסתרה מכוונת של פרט, מהווה עבירה.
חמישית, הסנקציה העונשית המוטלת בגין ביצוע העבירה הינה חמש שנות מאסר.


לאור האמור, בהחלט ניתן לומר כי דיווח מכוון שאינו נכון או הסתרה מכוונת בדוח אחריות תאגידית, שנעשו מתוך כוונה לרמות, מהווים עבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד.

 

הערה נוספת הנוגעת לסיכון משפטי הנובע מפרסום דוח אחריות תאגידית, קשורה לשאלה האם ראוי לעגן בחקיקה את החובה לפרסם דוחות אלו.


נדגים זאת בקצרה: אם נניח תיערך בדיקה רשמית בעקבות פרסום שמקורו בדוח אחריות תאגידית ועורכי הבדיקה ידרשו ממפרסמי הדוח מסמכים מסוימים, שמקורם בדוח (או את הדוח עצמו), יש להניח כי עורכי הדין של מפרסמי הדוח יסרבו למסירת המסמכים מהטעם המשפטי הנעוץ בזכות לאי הפללה עצמית (סעיף 47 לפקודת הראיות).


טענה זו עשויה להתקבל במצב המשפטי הנוכחי, לפיו פרסום הדוח אינו חובה חוקית, אלא וולונטרית.


ככל שמאמציהם של מצדדי הרגולציה בתחום, לרבות מצדדי העיגון החוקי לחובת פרסום דוח אחריות תאגידית, יישאו פרי, עשויה הטענה בדבר אי הפללה עצמית להידחות, שכן נפסק כי כאשר קמה חובה בדין לערוך מסמך מסוים, לא תישמע, בהקשר מסמך זה ודרישה להמציאו, טענה של חשש להפללה עצמית (ע"פ 725/97).

 

לאחר שנתנו דרור לחשש מסוים בליבם של ממוני, עורכי ומנהלי אחריות תאגידית בישראל, נדגיש כי כל אלו רלוונטיים רק כאשר קמה כוונה לרמות. כוונה כזו, יש לקוות, אינה נחלתם של תאגידים המרימים את נס האחריות התאגידית.

 

 

עו"ד איל עופר הנו עו"ד מומחה לתחום איכות הסביבה ומשמש, בין היתר, כראש תחום סביבה במכון לאחריות תאגידית שבמרכז האקדמי למשפט ועסקים בר"ג.

 

פניה ישירה אל: איל עופר, משרד עורכי דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים משפט אזרחי

תביעת חוב או השקעה ללא תמורה? גבר חויב לשלם לבן דודו יותר ממיליון וחצי שקלים

LawGuide, 13/11/2019

גבר תבע את בן דודו על כך שלא החזיר לו הלוואה של יותר ממיליון וחצי שקלים שניתנו במסגרת קידום מיזמי נדל"ן. בן הדוד מצדו טען כי הכספים נמסרו כהשקעה שלא הייתה מחויבת בתמורה, וסירב לשלם את החוב. כיצד הוכח בבית המשפט שיש להחזיר את הכסף?

הכפשת עובד ציבור: גבר שילם לעובד עירייה פיצויים של 45 אלף שקלים בגין לשון הרע

LawGuide, 11/11/2019

גבר פרסם מכתב שבו טען כי עובד עירייה לא מבצע את תפקידו ומעדיף במקום זאת לבלות בבתי קפה. בבית המשפט נקבע כי לא הוכח שהאמירות נכונות, והן מהוות עבירת לשון הרע

הטרדה מינית בין שכנים: השכן חשף את איבר מינו - וחויב בפיצויים

LawGuide, 31/10/2019

סכסוך בין שכנים הלך והחריף עם השנים, עד ששני הצדדים הגישו זה כנגד זה תביעות הדדיות. לאחר שהתברר כי אחד השכנים חשף את איבר מינו בפני שכנו ואשתו, ואף הטיח בפניו דברים קשים, בית המשפט הטיל עליו לשלם פיצויים בגין הטרדה מינית ולשון הרע

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

גל גורודיסקי, עו"ד
053-6130837
דיני עבודה
עו"ד ארנסט גדייב
053-9428890
מקרקעין נדל"ן, דיני עבודה
ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא
053-9428497
רשלנות רפואית
מזל רבה משרד עו"ד
053-7298217
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
משרד עו"ד יפעת כהן
053-7931310
פלילי
סביר ושות` משרד עורכי דין
053-7933128
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים

הודעות אחרונות מהפורום

אפשרות לבטל עסקה על קורס דיגיטלי

אלכס | לפני 1 שעות, 45 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

תוקף של מכתבי פיטורים לעובד

לירן | לפני 1 שעות, 58 דקות | זכויות עובדים

ערעור על דו"ח תנועה באיחור של חודש

אהרן טרופ | לפני 2 שעות, 29 דקות | תעבורה

תאונה בבית שגרמה לקרע במיניסקוס

דריה | לפני 2 שעות, 33 דקות | תאונות כלליות

דמי מזונות מופחתים בגלל החוק החדש

אהוד | לפני 2 שעות, 46 דקות | מזונות

הוצאת צו ירושה לאמא שנפטרה

תמירה | לפני 2 שעות, 46 דקות | צו ירושה | צו קיום צוואה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

רישום קבלן - מתי לבדוק האם הקבלן רשום בפנקס הקבלנים? אם נתקלתם בחובות יש פתרון לצאת לחופשי ואפשר להפוך את החלום למציאות

פייסבוק

עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון

דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים

053-9428386

עו"ד תמי ארליך

משפט פלילי ותעבורה. ניסיון רב ומקצועיות המובילה להצלחות רבות

053-9386728

עו"ד שרון בירון מרקוביץ

עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון

053-9428863

ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד

ליווי וייצוג בתביעות: ייפוי כח מתמשך, צוואות, לשון הרע, מקרקעין, דיני משפחה.

053-8007701

משרד עו"ד סרוסי - מארון ושות`

משרד ותיק ומנוסה בלווי חברות, מסחרי, הוצל"פ, ורשלנות רפואית

053-7101188

עו"ד אריה כהנא

עוסק 30 שנה במקרקעין ומיסוי מקרקעין, מומחיות בחוקי דמי מפתח והגנת הדייר

053-9428511

עו"ד יעל בועז

המשרד עוסק בתמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות מכר, חוזים והסכמים, ירושות וצוואות

053-9386035

עו"ד יפעת דויטש

בעלת ניסיון רב בנזקי גוף, רשלנות רפואית, תביעות ביטוח ורכוש.

053-6112885

משרד עורכי דין דניאלה יובנוביץ-טויטו

עוסקת בדיני משפחה וירושה, גירושין, מזונות, צוואות, הסכמי ממון ואפוטרופוס

0524550395

עו"ד יונתן רבינוביץ

בעל ניסיון וידע מקצועי נרחב בתחומים: דיני תעבורה, משפט פלילי וצבאי פלילי

053-6112798

דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון

וותק 15 שנים, סניפים במרכז ובצפון - עוסק בדרכון פורטוגלי, דיני עבודה ונזיקין.

053-9428361

משרד עורך דין פלילי אילן מזרחי

בעל ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים בהליכים הפליליים בדגש לעבירות מין

053-9428393