עו"ד דבבורה אביטבול
צרפת | דרכון צרפתי
עו"ד סיגל רייך - הלל
תביעת סיעוד
עו"ד יוסי טולדנו
רשלנות רפואית אונקולוגיה
עו"ד אורית פז
תאונות דרכים
עו"ד טליה נעמת
אזרחות איטלקית
עו"ד רבקה ניר
רישום קבלנים
עו"ד קארין ברגינסקי
הסדר חוב | מחיקת חובות
עו"ד ליאן קהת
משפחה וירושה לצרפתים
עו"ד אורי טשקורי
העברה ללא תמורה
עו"ד לימור אביטן
ביהמ"ש משפחה
עו"ד ליאור לוי
מחיר למשתכן
עו"ד ג'ני חבשי
בית משפט לתעבורה
עו"ד אוריאל זעירא
פשיטת רגל
עו"ד דליה סקלאר
דיני אנגליה
עו"ד אריק שלו
אחוזי נכות

סיכונים משפטיים בקשר עם פרסום דוח אחריות

האם פרסום דוח אחריות תאגידית עלול לסכן את התאגיד?

איל עופר, משרד עורכי דין, 17/11/2016
 

המגמה הגוברת בשנים האחרונות בקרב תאגידים מובילים, לפרסם דוחות אחריות תאגידית, משקפת שינוי מבורך בתחום ה- CSR (אחריות תאגידית חברתית) והקיימות ומדגימה את הרוח המנשבת בתחום המתפתח.


האם, לצד הלך הרוח החיובי, יכול הפרסום להיות לרועץ לתאגיד המפרסם?


במילים אחרות, האם פרסום דוח אחריות תאגידית עלול להוות סיכון משפטי עבור התאגיד המפרסם אותו?


דוח אחריות תאגידית אמור לשקף נאמנה את מצבו של התאגיד ובין היתר לתאר את השפעותיו על הסביבה והחברה, על בעלי ענין, עובדים וספקים וכיוצ"ב.


כאשר תאגיד מפרסם מסמך דיווח אשר בפרסומו הוא מחויב על פי חוק, כדוגמת דוח כספי, מובן כי פרסום שאינו מדויק, מטעה, או עומד בניגוד לכללים, כפוף לסנקציות משפטיות משתנות.


ואכן, תאגידים ונושאי משרה רבים מצאו עצמם נתונים להליכים משפטיים ולחקירות בקשר עם הפרת חובות הדיווח.


פרסום דוח אחריות תאגידית לעומת זאת, והפרקטיקות הנהוגות בקשר אליו, טרם זכו לעיגון נורמטיבי מחייב ועל כן, עלול להיווצר מצב כי הסיכון לפרסום שאינו מדויק, רק יגדל.


אם כך, מה במקרה כזה יהיה דינו של תאגיד ונושא משרה שהיה להם חלק בפרסום שאינו נכון בדוח אחריות תאגידית?


דוח אחריות תאגידית יכלול מטבע הדברים פירוט בנוגע לשורת השפעותיו של התאגיד על הסביבה והחברה, ובהם גרימת מטרדי רעש, זיהום אויר, זיהום מים ויתר מפגעים בתחום איכות הסביבה.


יצוין, כי מקרה מסוג זה, ככל הידוע, טרם הגיע לפתחו של בית המשפט בישראל ועל כן המפורט להלן הנו בגדר דעתו האישית של הכותב בלבד.

 

סעיף 423 לחוק העונשין, עוסק בנושא רישום כוזב במסמכי תאגיד וקובע: "מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דינו - מאסר חמש שנים."

ראשית, הסעיף מטיל אחריות הן על נושא משרה בכיר והן על עובד זוטר יותר בתאגיד. אחת הפעמים הידועות בהיסטוריה של מדינת ישראל, בה הורשע נושא משרה בכיר בעבירה זו, התרחש במה שידוע כפרשת ויסות מניות הבנקים בשנות ה- 80, שהביאה להתמוטטות בנקים.


במסגרת פרשה זו, הורשע ארנסט יפת ברישום כוזב במסמכי תאגיד בשל מעשים אותם עשה עת כיהן כמנכ"ל בנק לאומי לישראל. בית המשפט הרשיע את יפת והטיל עליו עונש חמור בקובעו, כי גם אם לא ערך בעצמו את הרישום, היה הוא האחראי לו (ע"פ 2910/94).


שנית, האחריות מוטלת לא רק על "הרושם", כלומר על זה שבפועל ביצע את עבודת הכנת המסמך, אלא גם על זה שגרם לרישום, כלומר בעל התפקיד הממונה על הכנת הדוח, או זה שהנחה ו התווה את המשימה.


שלישית, על הדיווח להיות במסמך של תאגיד. חוק העונשים קובע כי "מסמך" הנו: "תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה".


פסיקת בתי המשפט כי תכליתו של סעיף 423 היא פיקוח מלא על הנעשה בחברה ועל כן יש לפרשו בהרחבה. בהקשר זה, דוח אחריות תאגידית בהחלט עונה להגדרת "מסמך".


רביעית, וזהו עיקר הענין כמובן, יש צורך שהדיווח יהיה כוזב וזאת בכוונה לרמות, ולא מתוך היסח הדעת או טעות בתום לב. הסעיף, המטיל אחריות פלילית חמורה, דורש קיומה של מחשבה פלילית הטעונה הוכחה מעל לספק סביר בבית משפט.


הסעיף ממשיך וקובע כי לא רק פרסום פרט כוזב מהווה עבירה, אלא גם הימנעות מדיווח, כלומר, הסתרה מכוונת של פרט, מהווה עבירה.
חמישית, הסנקציה העונשית המוטלת בגין ביצוע העבירה הינה חמש שנות מאסר.


לאור האמור, בהחלט ניתן לומר כי דיווח מכוון שאינו נכון או הסתרה מכוונת בדוח אחריות תאגידית, שנעשו מתוך כוונה לרמות, מהווים עבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד.

 

הערה נוספת הנוגעת לסיכון משפטי הנובע מפרסום דוח אחריות תאגידית, קשורה לשאלה האם ראוי לעגן בחקיקה את החובה לפרסם דוחות אלו.


נדגים זאת בקצרה: אם נניח תיערך בדיקה רשמית בעקבות פרסום שמקורו בדוח אחריות תאגידית ועורכי הבדיקה ידרשו ממפרסמי הדוח מסמכים מסוימים, שמקורם בדוח (או את הדוח עצמו), יש להניח כי עורכי הדין של מפרסמי הדוח יסרבו למסירת המסמכים מהטעם המשפטי הנעוץ בזכות לאי הפללה עצמית (סעיף 47 לפקודת הראיות).


טענה זו עשויה להתקבל במצב המשפטי הנוכחי, לפיו פרסום הדוח אינו חובה חוקית, אלא וולונטרית.


ככל שמאמציהם של מצדדי הרגולציה בתחום, לרבות מצדדי העיגון החוקי לחובת פרסום דוח אחריות תאגידית, יישאו פרי, עשויה הטענה בדבר אי הפללה עצמית להידחות, שכן נפסק כי כאשר קמה חובה בדין לערוך מסמך מסוים, לא תישמע, בהקשר מסמך זה ודרישה להמציאו, טענה של חשש להפללה עצמית (ע"פ 725/97).

 

לאחר שנתנו דרור לחשש מסוים בליבם של ממוני, עורכי ומנהלי אחריות תאגידית בישראל, נדגיש כי כל אלו רלוונטיים רק כאשר קמה כוונה לרמות. כוונה כזו, יש לקוות, אינה נחלתם של תאגידים המרימים את נס האחריות התאגידית.

 

 

עו"ד איל עופר הנו עו"ד מומחה לתחום איכות הסביבה ומשמש, בין היתר, כראש תחום סביבה במכון לאחריות תאגידית שבמרכז האקדמי למשפט ועסקים בר"ג.

 

פניה ישירה אל: איל עופר, משרד עורכי דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים משפט אזרחי

לשון הרע גזענות: יפצו את השכנה לאחר שקראו לה "רוסיה מסריחה"

LawGuide, 02/06/2019

במסגרת תביעות הדדיות שהגישו שכנים מאותה קומה בבניין, הם טענו זה כנגד זה כי הוטרדו על ידי הצד השני, תוך איומים, מטרד ופגיעה בפרטיות. לאחר שהתגלה כי זוג השכנים כינו את שכנתם רוסיה מסריחה, רוסיה מכוערת ועוד, הם חויבו בפיצויים של 60 אלף שקלים עקב לשון הרע

איך מגישים תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות?

אלדד אמת - משרד עורכי דין, 26/05/2019

בית המשפט לתביעות הקטנות הוקם לצורך הנגשת מערכת המשפט לאזרח, בהליך פשוט, לא יקר ומהיר, וזאת על מנת לברר תביעות בסדרי גודל קטנים ולא מורכבים, בעיקר בתחום עוולות צרכניות, וסכסוכים אזרחיים שאילו תיקים אלה היו נפתחים בסדר דין רגיל בבית המשפט השלום היה צורך בייצוג משפטי והיה גורם עומס מיותר בבתי המשפט

הכפשה בפייסבוק: בעל מוסך שהושמץ יקבל פיצויים של 25 אלף שקלים

LawGuide, 21/05/2019

אדם שצילם את בעל המוסך בסרטון ושיתף אותו בחשבון פייסבוק פיקטיבי שפתח, בפוסט שבו כינה אותו נוכל ורמאי, חויב לפצות את בעל המוסך עקב פרסום לשון הרע

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד שרון בירון מרקוביץ
053-9428863
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
משה רבי משרד עורכי דין
053-6112860
תעבורה
עו"ד אלון שליכטר
053-8007600
תעבורה , פלילי
עו"ד אדם ידיד
053-9428886
מדינות והגירה-דרכון זר, נזקי גוף תאונות
אליעד שרגא ושות` - משרד עו"ד
053-6130820
דיני משפחה, משפט מנהלי ועתירות
ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד
053-8007701
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן

הודעות אחרונות מהפורום

עץ בשטח השכן שהפך למפגע

רונית | לפני 2 ימים, 12 שעות, 26 דקות | בתים משותפים

מעבר דירה על סמך קבלת מקום בהוסטל

אלכס | לפני 2 ימים, 12 שעות, 38 דקות | יחסי שוכר משכיר

הגשת תביעה שלא דרך המפקחת

צילה גולדשיין | לפני 2 ימים, 12 שעות, 45 דקות | תביעה אזרחית

אי עמידה בתנאי הזכייה בכינוס

נחום | לפני 2 ימים, 12 שעות, 58 דקות | כינוס נכסים

בעלת הדירה לא מטפלת בתקלות

חיים לוי | לפני 2 ימים, 13 שעות, 10 דקות | יחסי שוכר משכיר

קריטריונים להורים מאמצים לצורך כל אימוץ

אליהו | לפני 2 ימים, 13 שעות, 15 דקות | ביהמ"ש משפחה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

אכיפת משמעת במקום העבודה לקוח סרגיי, הגיע למשרד עורכי דין S&S לטיפול משפטי

פייסבוק

עו"ד הלן דופרמן

המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור

053-7341970

עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-און

עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר

053-9428592

משה רבי משרד עורכי דין

מהמשרדים המובילים בתחום דיני התעבורה, בעל ותק של 20 שנה בתחום.

053-6112860

עו"ד פלילי – גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות

053-9428974

אליס שמאי עורכת דין

עוסקת בלשון הרע, הטרדה מינית ,דיני עבודה וחוזים יחס אישי לכל אורך הטיפול.

053-7931319

גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורר

ליווי משפטי לעסקים וחברות, הסכמים מסחריים, קניין רוחני, דיני עבודה ומקרקעין

053-9428571

עו"ד רוני יאיר

ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.

053-9428370

עו"ד רון שוורץ

מספק שירותים משפטיים כוללים בתחומי המקרקעין, תמ"א 38 ודיני משפחה.

053-9377935

עו״ד קליה טאוזר ליפקין

דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב

053-7101875

נאוה סרף-הרשקוביץ עו"ד ומגשרת

23 שנה בתחום דיני המשפחה, הצלחות מוכחות בתחום. שלוחות בחיפה ות"א

053-9368606

דניאל קליין, משרד עורכי דין

המשרד עוסק בתחום דיני עבודה כתחום עיקרי תוך מיצוי זכויות העובד

053-9370267

עו"ד אלעד שאול

תובע פלילי בעברו, בעל משרד עו"ד פלילי מדורג מוביל bdi (פלילי צווארון לבן)

053-9386765