עו"ד און צוק
דייר מוגן | דמי מפתח
עו"ד אורנה שמריהו
פיצויי פיטורין
עו"ד לימור אביטן
ביהמ"ש משפחה
עו"ד ג'ני חבשי
BDI
עו"ד אורי בר-משה
סמים
עו"ד עזרא קונוביץ
גביית חובות שיקים חוזרים
עו"ד סמי בלטר
ארנונה
אורית לוי עו"ד ונוטריון
נוטריון
עו"ד דליה סקלאר
דיני אנגליה
משרד עורכי דין רנרט סלומון
אובדן כושר עבודה
עו"ד אמיר לנטון
תכנון ובניה
עו"ד ומגשר שמואל גייער
ליקויי בניה
עו"ד אריה שם טוב
פנסיה צבאית

מהו גילוי מרצון לרשות המסים?

גילוי מרצון הוא הליך ייחודי אשר אין לו עיגון בפקודת מס הכנסה או בדין אחר מדיני המס. מה כולל ההליך ומתי הוא מעניק חסינות פלילית?

אגמי כהן סבג ושות` - משרד עו"ד, 16/02/2016
 

במסגרת הליך גילוי מרצון, מבטיחה המדינה בהבטחה חוזית שלטונית (בקירוב לכך ניתן למצוא חתימה של המדינה בהסכם עד מדינה), כי בהתקיים מספר תנאים אשר תכליתם חשיפת הכנסות לא מדווחות בישראל או בחו"ל ותשלום המס הנובע מהם, תוענק חסינות מפני העמדה לדין פלילי.


הליך זה מעוגן בהתחייבות הדדית של הפרקליטות ורשות המיסים להענקת החסינות ובתנאי כי תקוים התכלית המובטחת באמצעות בדיקת שורה של תנאים המנויים בנוהל.


היסטוריית הנוהל


בשנת 2005 פורסם לראשונה נוסחו הראשון של הנוהל (עמד בתוקפו עד לשנת 2014 בה פורסם הנוהל החדש), אשר נערך בצורה מצמצמת ושנויה במחלוקת, אשר הותירה חוסר ודאות רב ובשל כך מידת השימוש בנוהל זה הייתה מעטה.


בשנת 2011 פורסם כהוראת שעה (לשנים 2011-2012) נוהל מצומצם אשר התייחס להכנסות שנבעו מנכסים וההכנסות הנובעות מהם בחו"ל בלבד.


ביום 7.9.14 פורסם הנוהל החדש (תוקפו עד 31.12.16) ובנוסף לו פורסמה הוראת שעה (תוקפה עד 30.6.16 לאחר שניתנה הארכה) אשר כללה שני מסלולים ייחודיים כפי שיפורט להלן.


הרקע לנוהל


מזה תקופה ארוכה מנהלות מדינות רבות בעולם מלחמה בהון השחור, בהעלמות המס, בתכנוני המס האגרסיביים של תאגידים גדולים והסתרת כספים במקלטי מס ובתאגידים בנקאיים במדינות שבהן קיימת סודיות בנקאית גבוהה.


במסגרת זו, כפו מספר מדינות ובכללם ארצות הברית (באמצעות Foreign Tax Compliance Act חוק תאום מס במדינות זרות הידוע כחוק ה-FACTA) על תאגידים בנקאיים ברחבי העולם למסור לידיהם רשימות של לקוחותיהם אשר מחזיקים בחשבונותיהם סכומי כסף גדולים אשר לא דווחו במדינות תושבותם.


פרט לכך, הגיעו רשימות לקוחות כאלו מידי עובדי התאגידים הבנקאיים למדינות השונות לאחר גניבת מסדי נתונים על ידי עובדי התאגידים הבנקאיים. עובדים אלו מכרו מסדי נתונים אלו למספר מדינות אשר מצאו בהם מספר רב של מעלימי מס.


מידע נוסף בהתייחס לחשבונות הבנק ונכסים אחרים המוחזקים על ידי תושבי אותם המדינות במדינות חוץ, מוחלף תדיר בין רוב מדינות העולם במסגרת אמנות המס, שבהן מצויים נספחים לגילוי מידע הדדי בין המדינות.


בנוסף, רשות המיסים בישראל פועלת מודיעינית וחקירתית, ובין היתר באמצעות יחידת העיקוב המיוחדת שלה (יחידת יעדים), לגילוי מידע בקשר לנכסי ישראלים המוחזקים בחו"ל (ראה חקירה נרחבת בהתייחס לרשימת ישראלים אשר החזיקו חשבונות בנק בשווייץ בבנק UBS).


כל האמור לעיל, מסייע בידי רשות המסים בישראל לאסוף מידע רב לגבי אחזקות תושבי מדינת ישראל בחשבונות בנק ובנכסים בחו"ל. ברוב המקרים נכסים אלו נקנו באמצעות הכנסות לא מדווחות אשר הופקו בישראל ובחו"ל ולא דווחו כלל ו/או דווחו בחסר לרשות המיסים. בנוסף, הנכסים הללו מניבים הכנסות שוטפות בחו"ל אשר חייבות בישראל לאחר תיקון 132 לפקודה, אשר הפך את שיטת המיסוי ביחס לתושבי ישראל למיסוי פרסונלי.


כל המתואר לעיל, מצייר תמונה של חגורה המתהדקת ברמה גלובלית סביב מעלימי המס. נוהל זה מאפשר ל"נקות את השולחן", לשלם את המס ולהימנע מדפיקה בדלת לפנות בוקר, חיפוש פולשני, הליך מעצר ואף כתב אישום אשר עשוי להוביל למאסר ממושך.


תנאים להליך גילוי מרצון


1. גילוי מלא של כל המידע הרלוונטי.


2. נכון למועד הפנייה אין חקירה או בדיקה ברשות או במשטרת ישראל בנוגע לנושא הגילוי (לרבות בני זוג ותאגידים בשליטה).


3. נכון למועד הפנייה אין בדיקה או חקירה ברשות בהתייחס למבקש ולאו דווקא בנושא הגילוי (לרבות בני זוג ותאגידים בשליטה).


4. נכון למועד הפנייה לא קיים מידע הקשור לגילוי (לרבות בני זוג ותאגידים בשליטה) בפרסום פומבי נגיש לרשות, לדוגמא: רשות שלטונית אחרת (כגון הרשות להגבלים עסקיים או הרשות לניירות ערך), אמצעי תקשורת (כגון: כתבה בעיתון), הליכים משפטיים בארץ או בחו"ל (תשומת לב: זה תנאי שהרשות יכולה לבחור שלא ליישם).


5. במקרים חריגים של נסיבות אישיות קשות ו/או אחזקה של תאגידים רבים ותום לב בהקשר לכך הרשות יכולה לקבל גם אם לא מתקיימים כל התנאים (למעט התנאי של גילוי כן ומלא).


6. זכאות חד פעמית להליך גילוי מרצון (למעט נסיבות קשות).


7. אין תחולה להכנסות בלתי חוקיות.


היקף החסינות


1. בהתקיים התנאים לנוהל ואישור הגורם המוסמך תוענק חסינות פלילית בהיקף הגילוי בלבד.


2. אם לא אושרה הבקשה מסיבות רגילות, לא יהיה שימוש במידע שנחשף בהליך אזרחי או פלילי.


3. אם במהלך הבקשה התגלה כי לא נמסר גילוי כן ומלא ו\או לא ניתן שיתוף פעולה מצד המבקש בצורה המאפשרת את מיצוי ההליך, הרשות תוכל לעשות שימוש במידע שנמסר הן פלילית והן אזרחית.


4. החסינות חלה על כל דיני המס אשר בסמכות אכיפה של רשות המיסים: מס הכנסה, מע"מ, מכס, בלו, מס קניה ומיסוי מקרקעין.

 

מסלולי הגילוי

 

1. מסלול רגיל - בתחולה עד 31.12.16.


2. מסלול אנונימי - בתחולה עד 30.6.16 - מאפשר להישאר ללא חשיפה עד לקבלת האישור העקרוני.


3. מסלול מקוצר - בתחולה עד ל30.6.16 - מותנה בהיקף הון עד שני מיליון שקלים והכנסה חייבת עד חצי מיליון שקלים. בקשה זו מתנהלת בהליך מזורז מאוד.

 

לסיכום, לאור המתואר לעיל, ראוי לנצל את ההזדמנות ובסעד הזמנים המצומצם מאוד לתחולת המסלולים המיוחדים (מקוצר ואנונימי), לערוך תיקון עוולות העבר ולצאת לדרך חדשה ונקייה וללא עננה פלילית המרחפת בכבדות מעל. הליך זה הוא סבוך ומורכב ומומלץ להיעזר בעו"ד מומחה בתחום המיסים אשר יבחן את המקרה ויטפל בו כראוי.


האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי.
 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני מיסים

פטור ייחודי מארנונה חרף קיומה של החזקה משפטית בנכס

טל קדש - משרד עורכי דין, 12/09/2019

הפחתה או ביטול ארנונה והתנהלות נכונה מול הרשויות המקומיות

שומות כלכליות של רשות המיסים: איך ניתן להקטין את חבות המס?

גילה בן זאב - משרד עו"ד ונוטריון, 22/08/2018

חוות הדעת הכלכליות שעורכת רשות המסים בתחום המסעדות לא עודכנו או השתנו מזה עשרות שנים. כיצד ניתן לתקוף את חוות הדעת הללו באמצעות הצגת ראיות הסותרות אותן?

הלבנת הון: מדוע חשוב לדווח על כל הכנסת והוצאת כספים?

פרופסור זיו רייך, רו"ח, 29/07/2018

הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית חמורה המשפיעה על כלכלת ישראל ואפילו על האזרח הפשוט, איך הטכנולוגיה משפיעה וגורמת לפיתוח שיטות שונות להלבנת הון? למה חשוב לדווח על כספים? ומה מדינת ישראל עושה בכדי להפחית את התופעה?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד ארנסט גדייב
053-9428890
מקרקעין נדל"ן, דיני עבודה
רות רפאלי, משרד עו"ד
דיני עבודה
עו"ד הלן דופרמן
053-7341970
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן
עו"ד אדם ידיד
053-9428886
מדינות והגירה-דרכון זר, נזקי גוף תאונות
ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא
053-9428497
רשלנות רפואית
עו"ד רוני יאיר
053-9428370
פלילי

הודעות אחרונות מהפורום

אפשרות לבטל עסקה על קורס דיגיטלי

אלכס | לפני 1 שעות, 56 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

תוקף של מכתבי פיטורים לעובד

לירן | לפני 2 שעות, 9 דקות | זכויות עובדים

ערעור על דו"ח תנועה באיחור של חודש

אהרן טרופ | לפני 2 שעות, 40 דקות | תעבורה

תאונה בבית שגרמה לקרע במיניסקוס

דריה | לפני 2 שעות, 44 דקות | תאונות כלליות

דמי מזונות מופחתים בגלל החוק החדש

אהוד | לפני 2 שעות, 57 דקות | מזונות

הוצאת צו ירושה לאמא שנפטרה

תמירה | לפני 2 שעות, 57 דקות | צו ירושה | צו קיום צוואה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

רישום קבלן - מתי לבדוק האם הקבלן רשום בפנקס הקבלנים? דרכון פורטוגלי - הלהיט החדש

פייסבוק

שי, יוספזון ושות` - משרד עורכי דין

משפט פלילי, רישיון נשק. קצין בכיר בדימוס במשטרה, צווארון לבן ועבירות מין.

053-9428482

עו״ד קליה טאוזר ליפקין

דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב

053-7101875

עורך דין פלילי אלון ארז

בעל נסיון רב שנים בייצוג בכל תחומי המשפט הפלילי – יוצא פרקליטות

053-7101850

אופיר בן משה, עורכי דין

המשרד עוסק בתחום הנזיקין תוך התמקדות בתחום הרשלנות הרפואית

053-9428924

עו"ד ינון ברקאי

ניסיון עשיר בתחום המשפחה, המקרקעין, תמ"א 38, משפט מסחרי וליווי חברות

053-9386751

עו"ד אילת בהרי

עוסקים בפינוי בינוי, מקרקעין, דיור ציבורי ודיירות מוגנת, פשיטות רגל והוצל"פ

053-7349465

מזל רבה משרד עו"ד

כל דיני העבודה, תביעות נזיקין יעוץ לפני חקירה במשטרה אזור המרכז והשפלה

053-7298217

עו"ד אלעד רן

תובע בפרקליטות לשעבר, מייצג בתיקי צווארון לבן, מיסים ופשיעה כלכלית

053-6112814

משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפון

עוסק בדיני עבודה בדגש על זכויות עובדים ובפשיטות רגל במחיקת חובות.

053-9386720

יובל ניב, משרד עורכי דין

עוסק בתחום האזרחי לרבות דיני עבודה, נזיקין ודיני משפחה, צוואות וירושות

053-9377914

גימפוביץ - זמיר משרד עורכי דין

עוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו, תעבורה, תכנון ובנייה ומקרקעין

053-7101883

דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון

וותק 15 שנים, סניפים במרכז ובצפון - עוסק בדרכון פורטוגלי, דיני עבודה ונזיקין.

053-9428361