עו"ד איווה אשכנזי
גרמניה | דרכון גרמני
עו"ד ומגשרת רוית גונן
זכויות הגבר
עו"ד רבקה ניר
רישום קבלנים
עו"ד שי שקד
נפגעי עבירה
עו"ד אלעד רן
עבירות מס | מע"מ
עו"ד גיא הרשקוביץ
חוזים / הסכמים
עו"ד ג'ני חבשי
דוחות תנועה
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
הסכם ממון
עו"ד לימור אביטן
ביהמ"ש משפחה
עו"ד אריה שם טוב
פנסיה צבאית
עו"ד סיגל רייך - הלל
תביעת סיעוד
עו"ד אריק שלו
אחוזי נכות
עורך דין פלילי אלון ארז
עבירות מין

תביעות על הטרדה מינית של מאות אלפי שקלים הסתיימו בערכי מטרד

אנו עדים חדשות לבקרים למקרים שבהם מוטחות טענות אשר מגיעות לפתחם של בתי הדין לעבודה, בגין יחסים אינטימיים בעבודה, אם בהסכמה אם בהעדר הסכמה, תוך ניצול יחסי מרות

טל קדש - משרד עורכי דין, 10/02/2016
 

מאמר זה הוא פועל יוצא של ניהול מספר תיקי הטרדה מינית אשר בהם טיפל משרדו של עו"ד טל קדש, בהליכים בבית הדין לעבודה, והוא נותן הזדמנות לקוראים הזדמנות להבין את הלך הרוח ובעיקר את האופן שבו ניתן לסיים את התיקים הללו.

 

נשאלת השאלה האם עצם קיומם של יחסי מרות, הופך כל מערכת יחסים באשר היא למעשה של הטרדה מינית או התנכלות ביחסי עבודה. עוד עולה השאלה, מהו אופייה או טיבה של אותה מערכת יחסים אשר השתרעה על פני תקופה לא מבוטלת, והאם צד, אשר טוען בחלוף שנים ארוכות שלכאורה הוטרד מינית או חש התעמרות, דרכו באמת סלולה אל עבר קבלת הפיצוי הנכסף הנתבע במסגרת תביעה להטרדה מינית, בסך העולה על 100,000 שקלים עבור כל מעשה הטרדה מינית!

 

הסוגיה אינה פשוטה כלל ועיקר, שכן היא מורכבת ממספר נדבכים עובדתיים, אשר על העוסקים במלאכה לשים על כפות המאזניים וליתן לכל פרמטר, את המשקל המתאים לו מבחינה ראייתית, כדי להגיע לתוצאה מיטבית עבור הלקוח – טיהור שמו וניקיון כפיו לרבות בכל הקשור להיבט הנראות הציבורית ואל מול המערכת המשפטית.

 

אבן הבוחן הבסיסית ביותר בסוגיית הטרדה מינית בתוך מסגרת העבודה, הינה סוגיית ההסכמה. לפי מיטב הבנתנו, סוגיית ההסכמה, מהווה נקודת המוצא אשר אמורה להכריע את גורל התיק, לחומרא או לקולא, הן מבחינת עצם קיומה של ההטרדה ומבחינת גובה הפיצוי שייפסק, אם בכלל.

 

בעידן שבו בתי הדין נאלצים בעל כורחם לפסוק בסוגיות שאינן משפטיות טהורות, ולנבור בתווך שבין עולם המשפט היבש, ובין נורמות התנהגות מקובלות שבינו ובינה, אלמנט רצוני של הסכמה רחבה ונגלית למערכת יחסים, אמור להנמיך את גובה הלהבות ולהפחית, באופן רציונלי, ממהימנות העובדות הלכאוריות המהוות את הבסיס לתביעה, באופן שאמור גם להוביל לסיום התיק ברוב המקרים.

מערכת יחסים בהסכמה מלאה: רומן

 

עו"ד טל קדש ייצג בבית הדין האיזורי לעבודה, מנהל שניהל מערכת יחסים בהסכמה מלאה עם אחת העובדות, שלא היתה כפופה אליו במישרין, אך בשדרת ההיררכיה הניהולית של מקום העבודה, שבו הועסקו אלפי עובדים (בפריסה ארצית), ניתן לומר שהיו יחסי מרות.

 

עד כמה רחבה היתה ההסכמה היתה מערכת היחסים האינטימית באותו מקרה, גם בית הדין והשדרה הניהולית הופתעו לגלות, מהראיות אשר הוצגו על ידינו: השניים מסתבר שכרו דירה משותפת (חוזה שכירות הוצג לבית הדין), השניים יצאו לחופשות משותפות (חשבונות הוגשו לבית הדין), השניים רקמו תכניות משותפות לעתיד (הוא תכנן להתגרש, והיא תכננה ללכוד אותו ברשתה).

 

בדוגמא לעיל, אין מחלוקת שהסכמה כה ברורה, נגלית ורחבה לקיום מערכת יחסים, אמורה להפחית את עצמת הטענות כלפי הנתבע, אשר לעמדתי, אינו חוסה תחת סיווג של "מטריד מינית" מבחינת ההגדרה היבשה והסטיגמה הפלילית של המונח השגור.

 

אותו מנהל, לא מילא את חובתו לדווח על מערכת היחסים, אותו מנהל לא נתן דוגמא אישית בכך שלא שמר על סביבת עבודה סטרילית, והוא צריך לתת את הדין לכל היותר במישור הכספי והתעסוקתי ככל שלא דיווח על הרומן, כפי שמצופה ממנו וכפי שמגדיר החוק, תוך התחשבות במכלול הנסיבות. הא ותו לא.

 

היעדר הסכמה: פגיעה בשיקול הדעת בשל יחסי המרות


בהעדר הסכמה מלאה, או ליתר דיוק שכל צד טוען אחרת, אנו למעשה נכנסים לעולם תוכן מנטלי אחר שבו התביעה טוענת שיחסי המרות פגמו בשיקול הדעת של המוטרד אשר נלכד ברשת המטריד, בעל כורחו, במטרה לרצותו ומתוך אינטרס צר או רחב לזכות בטובת הנאה כלשהי (למשל תגמול, קידום וכיוצ"ב).

 

בתיקים מסוג זה, קיימת לרוב מחלוקת עובדתית: התביעה תטען שגם אם היתה הסכמה, יסוד הניצול ויחסי המרות היה הדומיננטי באופן ששיקול הדעת כאמור נפגם בצורה קיצונית, לחילופין, תועלה הטענה כי המדובר ביחסים אסורים, תהא הסיבה אשר תהא. מנגד ההגנה, תציג ראיות ליחסים רצוניים, אם חד פעמיים או מתמשכים. הטענה תהיה כי אין המדובר בניצול יחסי המרות או התלות ובכל מקרה שלא באופן מבזה או משפיל או כזה העולה כדי הטרדה מינית.

 

עוה"ד טל קדש ייצג בבית הדין בהליך של הטרדה מינית מעסיק אשר העסיק עובדת כמנופאית. תפקיד שעל פניו נחזה להיות תפקיד השמור לאוכלוסייה גברית, כאשר גם סביבת העבודה הינה גברית באופן מוחלט.

 

אותה עובדת אשר התנהלה באופן פרובוקטיבי (לבוש, דיבור, חזות), טענה שבוצעו כלפיה מספר הטרדות מיניות לאורך תקופת העסקתה הארוכה, אלא שלא דיווחה עליהן בזמן אמת, כי אם בסיום מערכת היחסים ולראשונה באמצעות הגשת תביעה לבית הדין.

 

כה חמורות היו טענות התובעת להתנכלות והטרדה מינית מצד העובדים כלפי אותה עובדת (ואנו לא ניכנס כאן לרזולוציות מפאת צנעת הפרט), באופן שאפריורית כל בר דעת (אף שאינו משפטן), יבקש לקבל מענה לחלק מההיבטים הבאים, אם לא לכולם, אז לחלקם: א. מה מנע מהעובדת לדווח בזמן אמת על אותם אירועים. ב. מה מנע מהעובדת להתפטר. ג. מה מנע מהעובדת להגיש תלונה במשטרה בהינתן שעסקינן במעשים חמורים שאינם מתמצים באמירות מילוליות. ד. מה מנע מהעובדת לספר למעסיק לאחר סיום יחסי העבודה אודות האירועים (ואפילו לשלוח מכתב התראה כמקובל), ועוד קודם להגשת תביעה לבית הדין. ה. מה מנע מהעובדת לספר לצד ג' כלשהו, שאינו קשור למקום העבודה, אודות האירועים.

 

בסופו יום, תביעה שהוגשה בסכום אסטרונומי של 800,000 ₪, הסתיימה עבור הלקוח ולשביעות רצונו, בערכי מטרד, בסך של 20,000 ₪ עבור רכיב של הטרדה מינית, סכום שנועד לחסוך הוצאות בגין ניהול ההליך ועינויי דין בגין ניהול משפט על פני מספר שנים.

 

נקודה למחשבה


הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות כידוע בכבוד האדם ואין להקל בכך לראש. הטרדה מינית מהווה עילה לתביעה בנזיקין, וככזו, עו"ד טל קדש סבור, כי על בתי הדין להשתמש בכלים מתחום דיני הנזיקין על מנת לרכך תביעות מתחום זה ולהעביר מסר הרתעתי שכל צד יכול להיפגע באופן שווה.

 

בהינתן כי בזירת ההתגוששות הנוגעת להטרדות מיניות בעבודה, ניצבים בדרך כלל שחקן ושחקנית, מן הראוי שבתי הדין יתנו ביטוי לדוקטרינות מעולם התוכן של דיני הנזיקין ומדיני החוזים, כחלק מהראייה הביקורתית הכוללת ולשם יצירת איזון מתחייב בין השחקנים: למשל-סוגיית האשם התורם, מעוולים במשותף, מידת האשמה המוסרית, ליתן ביטוי לכלל הידוע- מעילת בת עוולה לא תצמח זכות תביעה. על כך, נעמוד ברשימה הבאה, בבוא העת.

 

מאת עו"ד טל קדש


כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

פניה ישירה אל: טל קדש - משרד עורכי דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

צריך להתרחש אסון, ע"מ שהחוק ישונה.

x , 10/02/2016 16:44:00

בוודאי שגם קיומם של יחסי מרות בעבודה, לא מוביל לאשמה אוטומטית של גבר. סעיף זה לחוק (בצורתו הנוכחית) הוכנס ע"י פמניטסטיות ע"מ להקל על הקל שהן מייצגות. הפגיעה בצד הגברי (לכל הקלה בעולם המשפט, יש מחיר חברתי) - מעניינת אותן כקליפת השום. הן הקלו על הקהל שהן מייצגות ובזה עניינן תם. ה"דאגה" לצד שנפגע מהפרת איזון הצדדים במשפט עך ידן - קליפת השום. אך ברגע שנחקק החוק ורבים מבלבלים בין הוראות החוק לבין הצודק והאתי, לצערי, כמו עם חוקים רבים אחרים - עד שלא יתרחש אסון וימחיש לכולם את רעתה שהאפליה בחוק (גם בצידוקים ליברליים מפה ועד להודעה חדשה) - אין לצפות לשינוי. תם העידן שארגונים "חברתיים" חושבים על השלכות מעשיהם/ן ולא על הטבה לקהל שלהן.

עוד...עוד מאמרים דיני עבודה

שעות נוספות במסעדות: למה מנהלת משמרת לא קיבלה תגמול עבור שעות נוספות?

LawGuide, 19/08/2019

במשך שלוש שנות עבודה, מנהלת משמרת במסעדה בתל אביב קיבלה שכר שעתי אך לא קיבלה כספים עבור שעות נוספות, ולא הופרשו לה כספים לפנסיה במשך שנה שלמה. בית הדין לעבודה חייב את המסעדה לפצות אותה

פיטורין בעקבות חילופי מעסיקים: עובדת שפוטרה תקבל פיצויים עבור עוגמת נפש

LawGuide, 15/08/2019

עובדת ניקיון שפוטרה מעבודתה נאלצה לפנות אל החברה שהעסיקה אותה שוב ושוב כדי לקבל את זכויותיה, מבלי לקבל מענה. בית הדין לעבודה קבע שפוטרה שלא כדין ואף חייב את המעסיקה לשלם לה פיצויים

פיטורין בהריון ללא שימוע: מעסיק שפיטר עובדת באופן מיידי חויב בפיצויים

LawGuide, 30/07/2019

עובדת במספרה עזבה את מקום העבודה מבלי להודיע, וקיבלה הודעה מהמעסיק כי היא "עפה בטיל". מאחר שהמעסיק לא חזר בו ומכיוון שפיטר אותה באופן מיידי כשהיא בהריון, הוא חויב לפצות אותה בגין פיטורין בתקופה המוגנת

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד אדם ידיד
053-9428886
מדינות והגירה-דרכון זר, נזקי גוף תאונות
שטובר & טולדנו
053-9428385
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
אליעד שרגא ושות` - משרד עו"ד
053-6130820
דיני משפחה, משפט מנהלי ועתירות
עו"ד ומגשרת ענבל כספי גאון
053-6130839
דיני משפחה, גישור ובוררות
פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דין
053-9370268
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
עורך דין פלילי אלון ארז
053-7101850
פלילי

הודעות אחרונות מהפורום

הפסקת הביטוח מבלי ליידע את המבוטח

יאיר | לפני 1 ימים, 9 שעות, 56 דקות | תביעת ביטוח

תשלום חוב לרשות מקומית

מורי | לפני 1 ימים, 10 שעות, 57 דקות | מנהלי, רשויות ובג"צ

ידועה בציבור עובדת זרה

גיורא | לפני 1 ימים, 11 שעות, 22 דקות | ידועים בציבור

רשלנות רפואית של בית חולים

זיו | לפני 1 ימים, 11 שעות, 25 דקות | רשלנות רפואית באבחון

בקשה לחישוב ימי פסילה

דורון | לפני 1 ימים, 11 שעות, 28 דקות | פסילת רישיון | שלילת רישיון

תביעת חברה שנמצאת בפשיטת רגל

משה | לפני 1 ימים, 11 שעות, 30 דקות | פירוק חברות | הקפאת הליכים

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

עו"ד און רונן - פוליסות אובדן כושר עבודה עו"ד און רונן בתכנית פרקליטים עד הבית - פיצויים וביטוח חובה

פייסבוק

מזל רבה משרד עו"ד

כל דיני העבודה, תביעות נזיקין יעוץ לפני חקירה במשטרה אזור המרכז והשפלה

053-7298217

עו"ד נוטריון ומגשרת אורית לוי

עוסקת במשפט האזרחי-מסחרי, עם דגש מיוחד על נושאי נדל"ן מקרקעין ומשפחה.

053-7101175

אליעד שרגא ושות` - משרד עו"ד

מהמשרדים המשפיעים לפי DUN`S 100, מחלקות: מקרקעין, מסחרי, מנהלי ועוד.

053-6130820

דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון

וותק 15 שנים, סניפים במרכז ובצפון - עוסק בדרכון פורטוגלי, דיני עבודה ונזיקין.

053-9428361

אשר אביטן - משרד עו"ד

דיני עבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, תאונות דרכים ועבודה וביטוח לאומי

053-6130835

עורך דין מוריס סידי

עוסק מזה שנים בתעבורה ופלילי ומייצג בבתי המשפט בכל הארץ.

053-9370255

משרד עורכי דין משה ליפשיץ

קצין משטרה לשעבר. עוסק במשפט הפלילי, דיני תעבורה ודיני ומשפחה

053-7933120

ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא

מעל 23 שנות ותק וניסיון משפטי ורפואי בתחום הרשלנות הרפואית.

053-9428497

עו"ד רוני יאיר

ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.

053-9428370

עו"ד תמי ארליך

משפט פלילי ותעבורה. ניסיון רב ומקצועיות המובילה להצלחות רבות

053-9386728

דמרי - בן שחר משרד עו"ד

משרדנו מתמחה בתחומי דיני העבודה פשיטות רגל- הוצאה לפועל ודיני משפחה.

053-7298477

שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישור

משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ

053-7105249