משרד עורכי דין רנרט סלומון
אובדן כושר עבודה
משרד עו"ד רנרט-סלומון
ביטוח ותאונות ילדים
עורך דין פלילי אלון ארז
עבירות מין
עורך דין אבינועם גואלמן
נדל"ן ביהודה ושומרון
עו"ד מוטי גולדשטיין
פירוק חברות | הקפאת הליכים
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
הסכם ממון
עו"ד עזרא קונוביץ
גביית חובות שיקים חוזרים
משרד עו"ד אלעד אור
חוזה עבודה
עו"ד דפנה זיס
דיני משפחה בארהב
ארז הימן, עו"ד ונוטריון
רישום בטאבו
עו"ד אופיר בן משה
רשלנות ברפואת משפחה וילדים
אורית לוי עו"ד ונוטריון
נוטריון
עו"ד ליאן קהת
משפחה וירושה לצרפתים

המזהמים הערומים: חקיקה בתחום איכות הסביבה

ההתפתחות והמודעות הגוברות לאיכות הסביבה בשנים האחרונות הביאו לגל חדש של חקיקה בתחום

איל עופר, משרד עורכי דין, 05/11/2015
 

במסגרת ההתפתחויות האחרונות, מסתמנת מגמה שלפיה חלק גדול מהמידע אודות המזהמים שנפלטים לאוויר, לקרקע, לים, למים ועוד, מידע שבעבר היה חסוי וסודי, גלוי היום לציבור הרחב במרחק לחיצת כפתור אחת.


במסגרת תהליך הצטרפות מדינת ישראל לארגון ה–OECD, ארגון המדינות לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי שבו חברות רוב המדינות המפותחות והמתועשות האחראיות ל-60% מהתוצר העולמי, התחייבה ישראל לאמץ וליישם עד לשנת 2013 מרשם של פליטות והעברות של פסולת ומזהמים, הידוע בשמו המלא כמנגנון PRTR - Pollutant Release and Transfer Register. בקיצור נכנה אותו "מרשם הדיווח".


למרשם הדיווח שני עקרונות יסוד הנובעים מאמנת קייב (Regulation (EC) No 166/2006 Of The European Parliament And The Council of 18January 2006 – concerning the establishment of a European Pollutant Release And Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC): האחד, הטלת חובת דיווח לרשויות על גורמים בעלי השפעה סביבתית מהותית, והשני, יצירת מאגר סביבתי שיהפוך את המידע נגיש לציבור הרחב, אשר טרם נחשף אליו עד היום.


כפועל יוצא מהאמור, אושר בכנסת וביום 1.4.2012 פורסם חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), תשע"ב- 2012. החוק מחייב גורמים בעלי השפעה סביבתית משמעותית בישראל לדווח על הכמות השנתית של המזהמים הנפלטים לסביבה ועל הפסולת הנוצרת על ידם. המידע יפורסם באינטרנט באופן מלא ויהיה פתוח ונגיש לעיון הציבור ללא תשלום.


למה נועד החוק?


לחוק מספר מטרות עיקריות וחשובות:


1. לרכז מידע אשר שיעזור למקבלי ההחלטות לקבוע מדיניות סביבתית ברמה הלאומית וברמה האזורית.


2. להעמיד את המידע הסביבתי לרשות הציבור, כדי שיעזור לקבלת החלטות ברמת הפרט.


3. הפנמת שיקולים סביבתיים על ידי התעשייה עקב פרסום המידע אודות הפעילות המזהמת לציבור.


4. פרסום המידע יאפשר לזהות אזורים ואוכלוסיות במדינה אשר חשופים יותר למפגעים סביבתיים ובכך יתרום לקידום הצדק הסביבתי בישראל.


לגופים אשר החוק חל עליהם, מספר חובות מכוח החוק


1. חובת מסירת דיווח שנתי לגורם הנדרש בדיווח, כגון מפעל, מכון טיהור שפכים ועוד, אשר יתמקד בנושאים הבאים כהגדרתם בחוק:


- כמות שנתית של כל מזהם שנפלט או הועבר, לרבות שיטת חישוב הכמות והשינוי שחל ביחס לדיווח בשנה הקודמת.


- כמות שנתית של כל סוג פסולת שיצר או העביר, לרבות שיטת חישוב הכמות והשינוי שחל ביחס לדיווח בשנה הקודמת.


- לעניין פסולת או מזהם שהועברו, יש לדווח על יעד ההעברה ועל סוג הטיפול המבוצע ביעד.


- פירוט אם הפליטה, כולה או חלקה, מקורה בתקלה.


- פירוט צריכת המים והאנרגיה.


2. קביעת אופן החישוב מיטבי לפליטות ולהעברות לסביבה.


3. ניהול מרשם פליטות והעברות על ידי המשרד להגנת הסביבה והעמדתו לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד.


במסגרת מרשם הדיווח יפרסם המשרד להגנת הסביבה לכלל הציבור, ללא תשלום, את כלל הדיווחים שהועברו לו על ידי הגורמים המדווחים וכן ציון או דירוג היעילות הסביבתית של הגורמים המדווחים.


לחוק יש "שיניים"


במסגרת החוק נקבעו מנגנוני אכיפה מנהליים ופליליים שנועדו להבטיח את אכיפת החוק. במסגרת כלי האכיפה הפליליים קובע החוק כי הפרת הוראותיו, כגון אי מסירת דיווח שנתי או דיווחים נוספים הנדרשים בהתאם לחוק, חישוב שלא בהתאם לשיטת החישוב המיטבית שנקבעה על ידי המשרד להגנת הסביבה ועוד, יהוו עבירה פלילית שבגינה ייגזר על המפר מאסר שנה או יוטל קנס בגובה של 150,000 שקלים ליחיד ו-600,000 שקלים לתאגיד.


בדומה לחקיקה סביבתית אחרת, מטיל החוק אחריות על נושא משרה בתאגיד אשר לא פיקח ולא עשה כל שניתן לעשות כדי למנוע את ביצוע העבירה.


במסגרת כלי האכיפה המנהליים קובע החוק כי הפרת הוראותיו, כגון אי מסירת דיווח שנתי או דיווחים נוספים הנדרשים בהתאם לחוק, חישוב שלא בהתאם לשיטת החישוב המיטבית שנקבעה על ידי המשרד להגנת הסביבה ועוד, תאפשר לממונה כהגדרתו בחוק להטיל על המפר עיצום כספי בסכום של 10,000 שקלים ליחיד ו-100,000 שקלים לתאגיד.


מה חשוב לדעת?


אם אתם מפעל שפולט חומרים לסביבה, אין ספק כי עליכם להיערך ליישום החוק בדחיפות ובין היתר, לערוך מיפוי של התהליכים המתבצעים במפעל, לזהות את הפליטה לפי הרכב החומרים ולבחור בשיטת החישוב המיטבית, בהתאם להנחיות המקצועיות שגיבש המשרד להגנת הסביבה.


אם אתם תושבים שסובלים מפעילותו של מפעל עליכם לדעת כי החוק מעלה על נס את ערך שקיפות המידע הסביבתי לכלל הציבור על חשבון ערכים אחרים, כגון הזכות לפרטיות, הגנה על סודות מסחריים ועוד.


בעקבות החוק, יהיה הציבור חשוף אף למידע אודות תקלות ולכמות הפליטות המדויקת שנפלטה לסביבה עקב התקלה. חשיפה לסוג מידע זה עלולה להגדיל את הסיכון המשפטי של מפעלים, שכן אין ספק כי מידע מסוג זה עלול להיראות כחומר ראיות מועיל לתביעות עתידיות מצד אזרחים.


מובן כי האמור מובא כמידע כללי ובלתי ממצה ואין לראות בו משום מתן ייעוץ משפטי.
 

פניה ישירה אל: איל עופר, משרד עורכי דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים משפט מנהלי ועתירות

אכיפה מנהלית של רשות ניירות ערך - כל מה שחשוב לדעת משלב החקירה ועד סיום ההליך

מצנר גולדשטיין רבי עורכי דין (MGR), 30/06/2019

על הליך האכיפה המנהלי ברשות ניירות ערך

ועדות השמה: מהן זכויות ההורים והילדים?

נגה ויזל עו"ד, 17/06/2019

מה כוללת ועדת השמה אשר קובעת את מסגרת החינוך המתאימה לילד, איך מתכוננים וכיצד שומרים על הזכויות?

סיווג בטחוני בצה"ל - למה נועד ואיך מערערים במקרה של אי קבלת סיווג?

עורך דין אלדד פלד, 16/06/2019

למה עוברים סיווג בטחוני בצה"ל ואיך מערערים במקרה של אי קבלת סיווג?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד פלילי – גיל באיער
053-9428974
פלילי
עו"ד שרון בירון מרקוביץ
053-9428863
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
עו"ד אדם ידיד
053-9428886
מדינות והגירה-דרכון זר, נזקי גוף תאונות
רות רפאלי, משרד עו"ד
דיני עבודה
עו"ד הלן דופרמן
053-7341970
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון
053-9428386
דיני משפחה, דיני עבודה

הודעות אחרונות מהפורום

אפשרות לבטל עסקה על קורס דיגיטלי

אלכס | לפני 1 שעות, 51 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

תוקף של מכתבי פיטורים לעובד

לירן | לפני 2 שעות, 4 דקות | זכויות עובדים

ערעור על דו"ח תנועה באיחור של חודש

אהרן טרופ | לפני 2 שעות, 35 דקות | תעבורה

תאונה בבית שגרמה לקרע במיניסקוס

דריה | לפני 2 שעות, 39 דקות | תאונות כלליות

דמי מזונות מופחתים בגלל החוק החדש

אהוד | לפני 2 שעות, 52 דקות | מזונות

הוצאת צו ירושה לאמא שנפטרה

תמירה | לפני 2 שעות, 52 דקות | צו ירושה | צו קיום צוואה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

שלילת רשיון נהיגה - מה עושים וכיצד ניתן להתמודד? אזרחות פורטוגלית - דרכון פורטוגלי

פייסבוק

עו"ד ומגשרת עופרית צור-דרזנר

עוסקת בדיני משפחה, ניכור הורי, גירושין, משמורת משותפת והפחתת מזונות

053-6112884

עו"ד אוריאל זעירא

ניסיון בפשיטות רגל, הסדרי חובות, הוצאה לפועל, פירוק חברות, ייצוג חייבים ונושים

053-9428363

סביר ושות` משרד עורכי דין

כ-20 שנות ניסיון במקרקעין, נזקי גוף ותאונות, דיני משפחה והסדרת מעמד בישראל

053-7933128

שחר & שחר - משרד עו"ד

ייצוג חייבים וזוכים בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. שלוחות: ירושלים ותל אביב.

053-9377930

עו"ד שרון בירון מרקוביץ

עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון

053-9428863

עו"ד ארנסט גדייב

המשרד עוסק בתחום דיני העבודה, המקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט אזרחי-מסחרי

053-9428890

אולניק לינוי משרד עו"ד

ניסיון עשיר במימוש זכויות רפואיות. ביטוח לאומי, מס` הכנסה וחברות הביטוח

053-9386726

עו"ד הלן דופרמן

המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור

053-7341970

עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון

דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים

053-9428386

עו"ד אריה כהנא

עוסק 30 שנה במקרקעין ומיסוי מקרקעין, מומחיות בחוקי דמי מפתח והגנת הדייר

053-9428511

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

לנציאנו, פרייז ושות`

עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, ביטוח לאומי ועוד..

053-9428442