עו"ד אוריאל זעירא ועו"ד ישי ברק
עיקולים ועיכוב יציאה
עו"ד ג'ני חבשי
BDI
עו"ד אסף אלקוני
רכישת/מכירת דירה
עו"ד אמיר לנטון
תכנון ובניה
עו"ד אדם ידיד
דרכון ספרדי פורטוגזי
בן עמי מזרחי משרד עו"ד
תביעה ייצוגית | תובענות ייצוגיות
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
הסכם ממון
עו"ד אורי טשקורי
העברה ללא תמורה
עו"ד אייל בן ישי
רשלנות עיניים
עו"ד ג'ני חבשי
תביעה אזרחית
עו"ד גיל באיער
רישום פלילי

המזהמים הערומים: חקיקה בתחום איכות הסביבה

ההתפתחות והמודעות הגוברות לאיכות הסביבה בשנים האחרונות הביאו לגל חדש של חקיקה בתחום

איל עופר, משרד עורכי דין, 05/11/2015
 

במסגרת ההתפתחויות האחרונות, מסתמנת מגמה שלפיה חלק גדול מהמידע אודות המזהמים שנפלטים לאוויר, לקרקע, לים, למים ועוד, מידע שבעבר היה חסוי וסודי, גלוי היום לציבור הרחב במרחק לחיצת כפתור אחת.


במסגרת תהליך הצטרפות מדינת ישראל לארגון ה–OECD, ארגון המדינות לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי שבו חברות רוב המדינות המפותחות והמתועשות האחראיות ל-60% מהתוצר העולמי, התחייבה ישראל לאמץ וליישם עד לשנת 2013 מרשם של פליטות והעברות של פסולת ומזהמים, הידוע בשמו המלא כמנגנון PRTR - Pollutant Release and Transfer Register. בקיצור נכנה אותו "מרשם הדיווח".


למרשם הדיווח שני עקרונות יסוד הנובעים מאמנת קייב (Regulation (EC) No 166/2006 Of The European Parliament And The Council of 18January 2006 – concerning the establishment of a European Pollutant Release And Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC): האחד, הטלת חובת דיווח לרשויות על גורמים בעלי השפעה סביבתית מהותית, והשני, יצירת מאגר סביבתי שיהפוך את המידע נגיש לציבור הרחב, אשר טרם נחשף אליו עד היום.


כפועל יוצא מהאמור, אושר בכנסת וביום 1.4.2012 פורסם חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), תשע"ב- 2012. החוק מחייב גורמים בעלי השפעה סביבתית משמעותית בישראל לדווח על הכמות השנתית של המזהמים הנפלטים לסביבה ועל הפסולת הנוצרת על ידם. המידע יפורסם באינטרנט באופן מלא ויהיה פתוח ונגיש לעיון הציבור ללא תשלום.


למה נועד החוק?


לחוק מספר מטרות עיקריות וחשובות:


1. לרכז מידע אשר שיעזור למקבלי ההחלטות לקבוע מדיניות סביבתית ברמה הלאומית וברמה האזורית.


2. להעמיד את המידע הסביבתי לרשות הציבור, כדי שיעזור לקבלת החלטות ברמת הפרט.


3. הפנמת שיקולים סביבתיים על ידי התעשייה עקב פרסום המידע אודות הפעילות המזהמת לציבור.


4. פרסום המידע יאפשר לזהות אזורים ואוכלוסיות במדינה אשר חשופים יותר למפגעים סביבתיים ובכך יתרום לקידום הצדק הסביבתי בישראל.


לגופים אשר החוק חל עליהם, מספר חובות מכוח החוק


1. חובת מסירת דיווח שנתי לגורם הנדרש בדיווח, כגון מפעל, מכון טיהור שפכים ועוד, אשר יתמקד בנושאים הבאים כהגדרתם בחוק:


- כמות שנתית של כל מזהם שנפלט או הועבר, לרבות שיטת חישוב הכמות והשינוי שחל ביחס לדיווח בשנה הקודמת.


- כמות שנתית של כל סוג פסולת שיצר או העביר, לרבות שיטת חישוב הכמות והשינוי שחל ביחס לדיווח בשנה הקודמת.


- לעניין פסולת או מזהם שהועברו, יש לדווח על יעד ההעברה ועל סוג הטיפול המבוצע ביעד.


- פירוט אם הפליטה, כולה או חלקה, מקורה בתקלה.


- פירוט צריכת המים והאנרגיה.


2. קביעת אופן החישוב מיטבי לפליטות ולהעברות לסביבה.


3. ניהול מרשם פליטות והעברות על ידי המשרד להגנת הסביבה והעמדתו לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד.


במסגרת מרשם הדיווח יפרסם המשרד להגנת הסביבה לכלל הציבור, ללא תשלום, את כלל הדיווחים שהועברו לו על ידי הגורמים המדווחים וכן ציון או דירוג היעילות הסביבתית של הגורמים המדווחים.


לחוק יש "שיניים"


במסגרת החוק נקבעו מנגנוני אכיפה מנהליים ופליליים שנועדו להבטיח את אכיפת החוק. במסגרת כלי האכיפה הפליליים קובע החוק כי הפרת הוראותיו, כגון אי מסירת דיווח שנתי או דיווחים נוספים הנדרשים בהתאם לחוק, חישוב שלא בהתאם לשיטת החישוב המיטבית שנקבעה על ידי המשרד להגנת הסביבה ועוד, יהוו עבירה פלילית שבגינה ייגזר על המפר מאסר שנה או יוטל קנס בגובה של 150,000 שקלים ליחיד ו-600,000 שקלים לתאגיד.


בדומה לחקיקה סביבתית אחרת, מטיל החוק אחריות על נושא משרה בתאגיד אשר לא פיקח ולא עשה כל שניתן לעשות כדי למנוע את ביצוע העבירה.


במסגרת כלי האכיפה המנהליים קובע החוק כי הפרת הוראותיו, כגון אי מסירת דיווח שנתי או דיווחים נוספים הנדרשים בהתאם לחוק, חישוב שלא בהתאם לשיטת החישוב המיטבית שנקבעה על ידי המשרד להגנת הסביבה ועוד, תאפשר לממונה כהגדרתו בחוק להטיל על המפר עיצום כספי בסכום של 10,000 שקלים ליחיד ו-100,000 שקלים לתאגיד.


מה חשוב לדעת?


אם אתם מפעל שפולט חומרים לסביבה, אין ספק כי עליכם להיערך ליישום החוק בדחיפות ובין היתר, לערוך מיפוי של התהליכים המתבצעים במפעל, לזהות את הפליטה לפי הרכב החומרים ולבחור בשיטת החישוב המיטבית, בהתאם להנחיות המקצועיות שגיבש המשרד להגנת הסביבה.


אם אתם תושבים שסובלים מפעילותו של מפעל עליכם לדעת כי החוק מעלה על נס את ערך שקיפות המידע הסביבתי לכלל הציבור על חשבון ערכים אחרים, כגון הזכות לפרטיות, הגנה על סודות מסחריים ועוד.


בעקבות החוק, יהיה הציבור חשוף אף למידע אודות תקלות ולכמות הפליטות המדויקת שנפלטה לסביבה עקב התקלה. חשיפה לסוג מידע זה עלולה להגדיל את הסיכון המשפטי של מפעלים, שכן אין ספק כי מידע מסוג זה עלול להיראות כחומר ראיות מועיל לתביעות עתידיות מצד אזרחים.


מובן כי האמור מובא כמידע כללי ובלתי ממצה ואין לראות בו משום מתן ייעוץ משפטי.
 

פניה ישירה אל: איל עופר, משרד עורכי דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים משפט מנהלי ועתירות

התנגדות הורים להחלטת ועדת השמה

נגה ויזל עו"ד, 11/06/2019

החלטות ועדת השמה אינן בהכרח סוף פסוק. החלטותיה של ועדת ההשמה אינן בבחירת אורים ותומים או כזה ראה וקדש. הורים יכולים לערער עליהן

ועדת השמה לפי חוק חינוך מיוחד - זכויות וחובות

נגה ויזל עו"ד, 10/06/2019

זכותם הבלעדית של הורים לקבוע את גורל ילדיהם, לרבות מיקום מוסד הלימוד שבו יתחנכו, נובעת מהיותם האפוטרופוסים הטבעיים שלהם. הסתייעותם בייעוץ משפטי למיצוי הזכויות היא לא רק לגיטימית - לא אחת היא הכרחית

אזרחות ישראלית לתושב זר: כיצד ניתן להסדיר מעמד בישראל?

LawGuide, 08/05/2019

מהן האפשרויות העומדות בפני תושב זר לקבל מעמד בישראל? איך אפשר להסדיר מעמד לבן זוג זר או הורה קשיש? ובתוך כמה זמן ניתן לקבל אזרחות ישראלית?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

משה רבי משרד עורכי דין
053-6112860
תעבורה
גיל בר - אורן לוי, משרד עו"ד
053-9370237
דיני עבודה, דיני משפחה
אולניק לינוי משרד עו"ד
053-9386726
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
עו"ד דותן לינדנברג
053-9428574
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד
053-8007701
דיני משפחה, מקרקעין נדל"ן
משרד עו"ד רן קוסטיצקי
053-8007676
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים

הודעות אחרונות מהפורום

עץ בשטח השכן שהפך למפגע

רונית | לפני 2 ימים, 10 שעות, 27 דקות | בתים משותפים

מעבר דירה על סמך קבלת מקום בהוסטל

אלכס | לפני 2 ימים, 10 שעות, 39 דקות | יחסי שוכר משכיר

הגשת תביעה שלא דרך המפקחת

צילה גולדשיין | לפני 2 ימים, 10 שעות, 46 דקות | תביעה אזרחית

אי עמידה בתנאי הזכייה בכינוס

נחום | לפני 2 ימים, 10 שעות, 59 דקות | כינוס נכסים

בעלת הדירה לא מטפלת בתקלות

חיים לוי | לפני 2 ימים, 11 שעות, 11 דקות | יחסי שוכר משכיר

קריטריונים להורים מאמצים לצורך כל אימוץ

אליהו | לפני 2 ימים, 11 שעות, 16 דקות | ביהמ"ש משפחה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

עו"ד אוריאל זעירא בהכרעת הדין לענבל אור במוסף עם גאולה אבן יפעת כהן עורכת דין פלילית בקרית מוצקין

פייסבוק

עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-און

עו"ד מגשרת ונוטריונית עם ותק רב בדיני משפחה, אזרחי, משקים חקלאיים ופשט"ר

053-9428592

רונן מעוז משרד עו"ד

נזקי גוף וביטוח לרבות ביטוח לאומי, רשלנות רפואית ותאונות

053-7359661

משרד עו"ד גישור ונוטריון-חיה לזר נוטקין

דיני משפחה ומעמד אישי - גירושין, סכסוכי ירושה, אפוטרופסות, ידועים בציבור

053-9428887

סיניה חריזי-מוזס, משרד עו"ד

ניסיון רב, מקצועיות ללא פשרות, מובילה לתוצאות מנצחות והצלחות מוכחות

053-7101869

עו"ד שרון בירון מרקוביץ

עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון

053-9428863

עו"ד אריק ריביצקי

המשרד עוסק התחום הנזיקין והביטוח הלאומי, שלוחות באשקלון ובאר שבע

053-9386727

מעודה יוסף - עו"ד ומגשר

דיני נזיקין, דיני משפחה, עבודה ומקרקעין

053-9428951

עו"ד עפרה גביש

עוסקים בייצוג בבתי משפט – אזרחי, חוזים, נזיקין, סכסוכי שכנים ופינוי מושכר

053-9386036

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

עו"ד פלילי – גיל באיער

תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות

053-9428974

עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון

דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים

053-9428386

רועי ורשבסקי, משרד עורכי דין

ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל

053-7101880