עו"ד דור לוי
השבת רכוש ונכסים
עו"ד אוריאל זעירא ועו"ד ישי ברק
עיקולים ועיכוב יציאה
עו"ד אריה שם טוב
פנסיה צבאית
עו"ד אוריאל זעירא
פשיטת רגל
עו"ד אורנה שמריהו
פיצויי פיטורין
עו"ד ומגשרת גילה עיני
גישור משפחתי
עו"ד אורי בר-משה
סמים
עו"ד יעל פרי
מושבים וקיבוצים
עו"ד יהונתן גולדברג
נדל"ן בארה"ב
עו"ד אלעד רן
עבירות מס | מע"מ
רונן שיין ושות' - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | רישיון עסק
עו"ד נירה בן דוד
אבהות | גניבת זרע
עו"ד סיגל רייך - הלל
תביעת סיעוד

המזהמים הערומים: חקיקה בתחום איכות הסביבה

ההתפתחות והמודעות הגוברות לאיכות הסביבה בשנים האחרונות הביאו לגל חדש של חקיקה בתחום

איל עופר, משרד עורכי דין, 05/11/2015
 

במסגרת ההתפתחויות האחרונות, מסתמנת מגמה שלפיה חלק גדול מהמידע אודות המזהמים שנפלטים לאוויר, לקרקע, לים, למים ועוד, מידע שבעבר היה חסוי וסודי, גלוי היום לציבור הרחב במרחק לחיצת כפתור אחת.


במסגרת תהליך הצטרפות מדינת ישראל לארגון ה–OECD, ארגון המדינות לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי שבו חברות רוב המדינות המפותחות והמתועשות האחראיות ל-60% מהתוצר העולמי, התחייבה ישראל לאמץ וליישם עד לשנת 2013 מרשם של פליטות והעברות של פסולת ומזהמים, הידוע בשמו המלא כמנגנון PRTR - Pollutant Release and Transfer Register. בקיצור נכנה אותו "מרשם הדיווח".


למרשם הדיווח שני עקרונות יסוד הנובעים מאמנת קייב (Regulation (EC) No 166/2006 Of The European Parliament And The Council of 18January 2006 – concerning the establishment of a European Pollutant Release And Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC): האחד, הטלת חובת דיווח לרשויות על גורמים בעלי השפעה סביבתית מהותית, והשני, יצירת מאגר סביבתי שיהפוך את המידע נגיש לציבור הרחב, אשר טרם נחשף אליו עד היום.


כפועל יוצא מהאמור, אושר בכנסת וביום 1.4.2012 פורסם חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), תשע"ב- 2012. החוק מחייב גורמים בעלי השפעה סביבתית משמעותית בישראל לדווח על הכמות השנתית של המזהמים הנפלטים לסביבה ועל הפסולת הנוצרת על ידם. המידע יפורסם באינטרנט באופן מלא ויהיה פתוח ונגיש לעיון הציבור ללא תשלום.


למה נועד החוק?


לחוק מספר מטרות עיקריות וחשובות:


1. לרכז מידע אשר שיעזור למקבלי ההחלטות לקבוע מדיניות סביבתית ברמה הלאומית וברמה האזורית.


2. להעמיד את המידע הסביבתי לרשות הציבור, כדי שיעזור לקבלת החלטות ברמת הפרט.


3. הפנמת שיקולים סביבתיים על ידי התעשייה עקב פרסום המידע אודות הפעילות המזהמת לציבור.


4. פרסום המידע יאפשר לזהות אזורים ואוכלוסיות במדינה אשר חשופים יותר למפגעים סביבתיים ובכך יתרום לקידום הצדק הסביבתי בישראל.


לגופים אשר החוק חל עליהם, מספר חובות מכוח החוק


1. חובת מסירת דיווח שנתי לגורם הנדרש בדיווח, כגון מפעל, מכון טיהור שפכים ועוד, אשר יתמקד בנושאים הבאים כהגדרתם בחוק:


- כמות שנתית של כל מזהם שנפלט או הועבר, לרבות שיטת חישוב הכמות והשינוי שחל ביחס לדיווח בשנה הקודמת.


- כמות שנתית של כל סוג פסולת שיצר או העביר, לרבות שיטת חישוב הכמות והשינוי שחל ביחס לדיווח בשנה הקודמת.


- לעניין פסולת או מזהם שהועברו, יש לדווח על יעד ההעברה ועל סוג הטיפול המבוצע ביעד.


- פירוט אם הפליטה, כולה או חלקה, מקורה בתקלה.


- פירוט צריכת המים והאנרגיה.


2. קביעת אופן החישוב מיטבי לפליטות ולהעברות לסביבה.


3. ניהול מרשם פליטות והעברות על ידי המשרד להגנת הסביבה והעמדתו לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד.


במסגרת מרשם הדיווח יפרסם המשרד להגנת הסביבה לכלל הציבור, ללא תשלום, את כלל הדיווחים שהועברו לו על ידי הגורמים המדווחים וכן ציון או דירוג היעילות הסביבתית של הגורמים המדווחים.


לחוק יש "שיניים"


במסגרת החוק נקבעו מנגנוני אכיפה מנהליים ופליליים שנועדו להבטיח את אכיפת החוק. במסגרת כלי האכיפה הפליליים קובע החוק כי הפרת הוראותיו, כגון אי מסירת דיווח שנתי או דיווחים נוספים הנדרשים בהתאם לחוק, חישוב שלא בהתאם לשיטת החישוב המיטבית שנקבעה על ידי המשרד להגנת הסביבה ועוד, יהוו עבירה פלילית שבגינה ייגזר על המפר מאסר שנה או יוטל קנס בגובה של 150,000 שקלים ליחיד ו-600,000 שקלים לתאגיד.


בדומה לחקיקה סביבתית אחרת, מטיל החוק אחריות על נושא משרה בתאגיד אשר לא פיקח ולא עשה כל שניתן לעשות כדי למנוע את ביצוע העבירה.


במסגרת כלי האכיפה המנהליים קובע החוק כי הפרת הוראותיו, כגון אי מסירת דיווח שנתי או דיווחים נוספים הנדרשים בהתאם לחוק, חישוב שלא בהתאם לשיטת החישוב המיטבית שנקבעה על ידי המשרד להגנת הסביבה ועוד, תאפשר לממונה כהגדרתו בחוק להטיל על המפר עיצום כספי בסכום של 10,000 שקלים ליחיד ו-100,000 שקלים לתאגיד.


מה חשוב לדעת?


אם אתם מפעל שפולט חומרים לסביבה, אין ספק כי עליכם להיערך ליישום החוק בדחיפות ובין היתר, לערוך מיפוי של התהליכים המתבצעים במפעל, לזהות את הפליטה לפי הרכב החומרים ולבחור בשיטת החישוב המיטבית, בהתאם להנחיות המקצועיות שגיבש המשרד להגנת הסביבה.


אם אתם תושבים שסובלים מפעילותו של מפעל עליכם לדעת כי החוק מעלה על נס את ערך שקיפות המידע הסביבתי לכלל הציבור על חשבון ערכים אחרים, כגון הזכות לפרטיות, הגנה על סודות מסחריים ועוד.


בעקבות החוק, יהיה הציבור חשוף אף למידע אודות תקלות ולכמות הפליטות המדויקת שנפלטה לסביבה עקב התקלה. חשיפה לסוג מידע זה עלולה להגדיל את הסיכון המשפטי של מפעלים, שכן אין ספק כי מידע מסוג זה עלול להיראות כחומר ראיות מועיל לתביעות עתידיות מצד אזרחים.


מובן כי האמור מובא כמידע כללי ובלתי ממצה ואין לראות בו משום מתן ייעוץ משפטי.
 

פניה ישירה אל: איל עופר, משרד עורכי דין

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים משפט מנהלי ועתירות

אכיפה מנהלית של רשות ניירות ערך - כל מה שחשוב לדעת משלב החקירה ועד סיום ההליך

מצנר גולדשטיין רבי עורכי דין (MGR), 30/06/2019

על הליך האכיפה המנהלי ברשות ניירות ערך

ועדות השמה: מהן זכויות ההורים והילדים?

נגה ויזל עו"ד, 17/06/2019

מה כוללת ועדת השמה אשר קובעת את מסגרת החינוך המתאימה לילד, איך מתכוננים וכיצד שומרים על הזכויות?

סיווג בטחוני בצה"ל - למה נועד ואיך מערערים במקרה של אי קבלת סיווג?

עורך דין אלדד פלד, 16/06/2019

למה עוברים סיווג בטחוני בצה"ל ואיך מערערים במקרה של אי קבלת סיווג?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

אסף-זלוואס-פן עורכי דין
053-7101882
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
עו"ד נדב גרינולד
053-6130161
פלילי, תעבורה
דוניץ ושות משרד עורכי דין
053-7101876
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון
053-9428361
משפט אזרחי , מדינות והגירה-דרכון זר
עו"ד נוטריון ומגשרת אורית לוי
053-7101175
משפט אזרחי , מקרקעין נדל"ן
ליפקין את ליפקין
053-9428824
דיני משפחה, משפט מנהלי ועתירות

הודעות אחרונות מהפורום

התקנת מצלמות בדיור משותף

גו׳רג׳יה יצחק | לפני 28 דקות | בתים משותפים

דרכון צרפתי בפעם הראשונה

יהודה | לפני 39 דקות | צרפת | דרכון צרפתי

העברת כסף מחו"ל לחשבון בנק

אורלי | לפני 50 דקות | הלבנת הון

תקיפה בגרמניה על ידי מוסלמים

נ | לפני 54 דקות | נפגעי עבירה

תביעת סיעוד לאור מחלה אונקולוגית

אושר | לפני 57 דקות | תביעת סיעוד

האם צריך לשלם מדור כאשר האם לא משלמת שכירות?

חזי | לפני 1 שעות, 1 דקות | מזונות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

דרור חייק סודות הנדל"ן - ערוץ 10 - מה לבדוק ברכישת דירה? ועדת ההשגה של משרד הפנים - איך מתמודדים?

פייסבוק

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורר

ליווי משפטי לעסקים וחברות, הסכמים מסחריים, קניין רוחני, דיני עבודה ומקרקעין

053-9428571

רועי ורשבסקי, משרד עורכי דין

ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל

053-7101880

סביר ושות` משרד עורכי דין

כ-20 שנות ניסיון במקרקעין, נזקי גוף ותאונות, דיני משפחה והסדרת מעמד בישראל

053-7933128

ד"ר דוד שרים, עורך דין ורופא

מעל 23 שנות ותק וניסיון משפטי ורפואי בתחום הרשלנות הרפואית.

053-9428497

עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון

דיני עבודה - עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי וכנוטריון צוואות והסכמים

053-9428386

עו"ד רון שוורץ

מספק שירותים משפטיים כוללים בתחומי המקרקעין, תמ"א 38 ודיני משפחה.

053-9377935

בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת

המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.

053-9370224

אוחיון-דבש, משרד עורכי דין

ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום המשפט הפלילי ובדיני תעבורה.

053-9428478

עו"ד נדב גרינולד

המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7

053-6130161

עו"ד שמעון צור

ניסיון רב בתחום המשפחה, משפט מסחרי עם דגש על ליווי חברות ופלילי

053-7105257

עו"ד יעל בועז

המשרד עוסק בתמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות מכר, חוזים והסכמים, ירושות וצוואות

053-9386035