עורך דין פלילי אלון ארז
עבירות מין
עו"ד אירית ינקוביץ
מיסוי מקרקעין
עו"ד עומר יעקובוביץ
תאונת אופנוע | אופניים
עו"ד דפנה זיס
דיני משפחה בארהב
עו"ד רונן בנדל
עבירות מחשב סייבר
עו"ד ירון בוכובזה ועו"ד אליאס סיילס
נהיגה בשכרות
עו"ד ומגשרת איריס טרומן
הסכם שלום בית
עו"ד אלעד רן
עבירות מס | מע"מ
טל שגב, עורך דין
דיני ספורט וספורטאים
עו"ד אורי בר-משה
סמים
עו"ד ורו"ח קובי צרפתי
מיסוי בינלאומי ורילוקיישן
עו"ד דורון ויינרייך
הטרדה מינית
עו"ד איריס ירון אונגר
גזזת | פוליו
עו"ד אילת בהרי
עמידר דיור ציבורי
עו"ד גיל באיער
מעצר

סמכות שלטונות המס לכפות דיבידנד או שכר בחברה

חברות יכולות להתנגד לקביעת דיבידנד או שכר כפויים על ידי רשות המסים, אם הם חורגים מהוראות חוק החברות ודיני חדלות פירעון

עורך דין ורואה חשבון יוסף מ. כהן, 01/02/2015
 

חברות מעטים נדרשות לעתים על ידי שלטונות המס לחלק דיבידנד לבעלי מניותיהן, המכונה דיבידנד כפוי, מסיבות שונות. אחת הסיבות הנפוצות היא קיום חוב של בעל המניות לחברה. בנסיבות שבהן בעל המניות הוא גם עובד בחברה, רשאי פקיד השומה לדרוש את גילום החוב כשכר, המכונה שכר כפוי. כפייה שכזו יוצרת חבות מס בחברה או אצל היחיד, לפי העניין.


קיימת פסיקה רבה התומכת עקרונית בעמדה זו של שלטונות המס בנסיבות הרלוונטיות, המצדיקות זאת מהיבט דיני המס והרציונל שלהם. עם זאת, מן הראוי לתת את הדעת למקרים שבהם דרישה זו של רשויות המס עומדת בניגוד להוראות דינים אחרים, כגון חוק החברות או דיני חדלות פירעון, כפי שיובהר בהמשך. במקרים אלו ראוי לבחון את השאלה האם על דיני המס ודרישת רשויות המס לדיבידנד או לשכר כפוי לסגת מפני הדינים האחרים, או לא.


מטבע הדברים, בדרך כלל ייטו רשויות המס לראות את הסוגיה בהיבט הצר של דיני המס והרציונל שלהם בלבד, ולהתעלם מהוראות נוגדות של דינים אחרים שיש בהם כדי לאיין לעתים את הדרישה לדיבידנד או לשכר כפוי.


נסביר בקצרה את הבעייתיות שיכולה להתעורר בהקשר זה לדיבידנד כפוי מחד גיסא, או לשכר כפוי מאידך גיסא, בשל הוראות נוגדות של דינים אחרים.


דיבידנד כפוי


פקודת מס הכנסה מציינת את המילה דיבידנד פעמים רבות, אך אינה מגדירה מהו. עם זאת, סעיף 1 לחוק החברות מגדיר מהו דיבידנד. משכך, הוראות המס החלות על הדיבידנד, לרבות סמכותו של פקיד השומה לדיבידנד כפוי, כפופות להוראות חוק החברות באשר לדיבידנד.


סעיף 302(א) לחוק החברות קובע שני מבחנים מצטברים לחלוקה מותרת של דיבידנד: "מבחן הרווח" ו"מבחן יכולת הפירעון". מבחנים אלו מקובלים גם במרבית מדינות העולם המערבי, למשל במדינת דלאוור בארצות הברית, שנחשבת למובילה בדיני החברות המודרניים.


לפי מבחן הרווח, הדיבידנד מוגבל לגבוה מבין יתרת העודפים או העודפים שנצברו בשנתיים האחרונות בלבד, בניכוי חלוקות קודמות, וזאת מבלי להיכנס לשאלות נוספות כגון מידת ההתחשבות ברווחי שיערוך או ברווחי התאמה לשווי ההוגן לפי כללי ה-IFRS, ועוד.


מבחן יכולת הפירעון הוא מבחן הצופה פני עתיד, ולפיו חלוקת דיבידנד אסורה אם היא עלולה לגרום בעתיד להיעדר יכולת של החברה לפרוע חובותיה או חלק מהם. משכך, בנסיבות שבהן לא מתקיימים שני התנאים המצטברים הללו, פקיד השומה אינו רשאי לקבוע דיבידנד כפוי ולמסות אותו. בפועל, בבואו לקבוע דיבידנד כפוי לשם מיסויו, במקרה הטוב פקיד השומה בוחן את יתרת העודפים בלבד וברוב המקרים הוא מתעלם ממבחן יכולת הפירעון.


הגורם המוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד בחברה הוא הדירקטוריון, שנושא בחובות הזהירות והאמונים לפי סעיפים 252 ו-254 לחוק החברות. משעה שמבקש פקיד השומה לאכוף דיבידנד כפוי לצורכי שומה, לא רק שהוא חייב לטעמנו להיות כפוף לכללי החלוקה שבחוק החברות, אלא גם להפעיל את שיקול הדעת שצריך היה להפעיל דירקטוריון החברה בנסיבות החלטה על חלוקת דיבידנד, ובהתחשב בחובות הזהירות והאמונים שלו, והכול בראי של טובת החברה כפי שמחייבים חוק החברות והפסיקה בדיני חברות.


ראוי להסב את תשומת הלב ל"כלל שיקול הדעת העסקי", Business Judgment Rule, שאומנם טרם אומץ במלואו בישראל, אך מניתוח מגמות הפסיקה של בית המשפט הכלכלי בישראל מאז הקמתו, מסתמן אימוצו בהחלט. באימוצו של כלל זה יש כדי להעמיד משוכה נוספת בפני פקיד השומה, לאכוף על חברה פעולות דוגמת דיבידנד או שכר כפויים.


שכר כפוי


באופן דומה, לטעמנו פקיד השומה חייב להכפיף עצמו לדיני חדלות פירעון בנסיבות הרלוונטיות, בשעה שהוא מבקש לשום שכר כפוי שאותו הוא מבקש לקבוע, שהרי על ידי כפיית שכר לצורכי מיסוי הוא מתערב למעשה גם ביחסים שבין החברה לבין הנושים שלה, שכן בדרך זו נפרע החוב לחברה, חוב שבנסיבות כניסת החברה למצב של חדלות פירעון, יכול היה מפרק החברה לגבות אותו מבעל המניות לטובת קופת הפירוק, ולפרוע באמצעותו חובות לנושי החברה בהתאם לדיני חדלות הפירעון. יתרה מכך, כפיית השכר בנסיבות מסוימות עלולה לסכן את יכולת פירעון חובות החברה לנושים שלה.


משכך, בבואו של פקיד השומה לשום שכר כפוי בנסיבות חוב שחייב בעל המניות לחברה, חובה עליו להכפיף עצמו לדיני חדלות הפירעון, כגון הוראות פקודת החברות הרלוונטיות וההוראות בפקודת פשיטת הרגל שחלות גם על חברות. הדברים תקפים במיוחד בחברות המצויות בקשיים גם אם טרם הוכרזו כחדלות פירעון.


הוצאת שומה בנסיבות המתנגשות עם דיני חדלות הפירעון, מקימה לנישום עילות להתנגד לה על בסיס דיני חדלות הפירעון, מאחר שדיני המס אינם עומדים בפני עצמם וראוי כי יהיו משולבים עם דינים רלוונטיים אחרים, מתוך הקפדה לקיומה של הרמוניה חקיקתית בין הדינים.
כלומר, לטעמנו קביעת דיבידנד או שכר כפויים לצורכי מס החורגים מהוראות חוק החברות ודיני חדלות פירעון, ניתנות לאיון בשל כך.

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני מיסים

פטור ייחודי מארנונה חרף קיומה של החזקה משפטית בנכס

טל קדש - משרד עורכי דין, 12/09/2019

הפחתה או ביטול ארנונה והתנהלות נכונה מול הרשויות המקומיות

שומות כלכליות של רשות המיסים: איך ניתן להקטין את חבות המס?

גילה בן זאב - משרד עו"ד ונוטריון, 22/08/2018

חוות הדעת הכלכליות שעורכת רשות המסים בתחום המסעדות לא עודכנו או השתנו מזה עשרות שנים. כיצד ניתן לתקוף את חוות הדעת הללו באמצעות הצגת ראיות הסותרות אותן?

הלבנת הון: מדוע חשוב לדווח על כל הכנסת והוצאת כספים?

פרופסור זיו רייך, רו"ח, 29/07/2018

הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית חמורה המשפיעה על כלכלת ישראל ואפילו על האזרח הפשוט, איך הטכנולוגיה משפיעה וגורמת לפיתוח שיטות שונות להלבנת הון? למה חשוב לדווח על כספים? ומה מדינת ישראל עושה בכדי להפחית את התופעה?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

שחר & שחר - משרד עו"ד
053-9377930
משפט מסחרי ועסקים, הוצאה לפועל
משה רבי משרד עורכי דין
053-6112860
תעבורה
עו"ד רון שוורץ
053-9377935
מקרקעין נדל"ן, דיני משפחה
אולניק לינוי משרד עו"ד
053-9386726
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דין
053-9370268
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
משרד עו"ד רן קוסטיצקי
053-8007676
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים

הודעות אחרונות מהפורום

קבלת אזרחות פורטוגלית וכניסה לארה״ב לאחר סירוב

רוני כהן | לפני 1 ימים, 7 שעות, 16 דקות | דרכון פורטוגלי ספרדי

מניעת שימוש בשירות חינמי על ידי חברה

אילן | לפני 1 ימים, 7 שעות, 45 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

קבלת פיצויי פיטורין לאחר התפטרות וחתימה על כתב ויתור

חגית | לפני 1 ימים, 7 שעות, 57 דקות | פיצויי פיטורין

הודעה על הגבלת חשבון בנק ושיקים שחזרו

ענבל שבת | לפני 1 ימים, 8 שעות, 1 דקות | גביית חובות שיקים חוזרים

מקום עבודה עיקרי וניכויים של מס הכנסה וביטוח לאומי

רועי | לפני 1 ימים, 8 שעות, 21 דקות | זכויות עובדים

אוטובוס המשיך בנסיעה ולא עצר בתחנה

ניצן קדמי | לפני 1 ימים, 8 שעות, 25 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

הכרה בפגיעה בשורש כף היד כפגיעת עבודה (CTS) הרשעה או אי הרשעה בבית המשפט- מה זה אומר?

פייסבוק

עו"ד ומגשרת רבקה ניר

עוסקת בדיני משפחה וגישור, ייפוי כוח מתמשך, מקרקעין, פשיטת רגל וכינוס נכסים

053-7105254

ליאת פסטרנק-אלקיים, משרד עורכי דין

עוסקת בדיני משפחה, גירושין, מעמד אישי, ירושות וצוואות

053-7105244

פינקלמן עוזרי – משרד עורכי דין

מתמחה במימוש זכויות עובדים ומיצוי זכויות רפואויות בנזיקין ותביעות ביטוח

053-9370268

משרד עורכי דין דניאלה יובנוביץ-טויטו

עוסקת בדיני משפחה וירושה, גירושין, מזונות, צוואות, הסכמי ממון ואפוטרופוס

0524550395

עו"ד שמעון האן

המשרד עוסק בתחום האזרחי-מסחרי לרבות ממקרקעין והוצאה לפועל

053-7105222

גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורר

ליווי משפטי לעסקים וחברות, הסכמים מסחריים, קניין רוחני, דיני עבודה ומקרקעין

053-9428571

דינה וולפרט משרד עורכי דין

התמחות בייצוג מול משרד הפנים- הגירה, אזרחות, בן זוג זר, איחוד משפחות

053-7101865

שטובר & טולדנו

מעל ל-97% הצלחה בתביעות בתחום הרשלנות רפואית ונזקי גוף

053-9428385

שי סבג, משרד עורכי דין

עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, תביעות ביטוח, תאונות עבודה וסיעוד בכל הארץ.

053-9428828

עורך דין פלילי אלון ארז

בעל נסיון רב שנים בייצוג בכל תחומי המשפט הפלילי – יוצא פרקליטות

053-7101850

סביר ושות` משרד עורכי דין

כ-20 שנות ניסיון במקרקעין, נזקי גוף ותאונות, דיני משפחה והסדרת מעמד בישראל

053-7933128

מירי נחשונוב משרד עו"ד ומגשרת

עו"ד משרד הפנים ובית הדין לעררים, הסדרת מעמד בישראל לבני זוג

053-8007664