טו"ר אביחיל צדוק
כתובה | סרבנות גט
משרד עורכי דין רנרט סלומון
אובדן כושר עבודה
עו"ד איווה אשכנזי
גרמניה | דרכון גרמני
הילה צאירי, עורכת דין ומגשרת
חלוקת רכוש
עו"ד יעקב האודייק
אזרחות הולנדית
ליאת מנשקו עורכת דין מגשרת ונוטריון
כינוס נכסים
עו"ד ג'ני חבשי
BDI
משרד עו"ד פינקו - ברקן
אזרחות רומנית | רומניה
עו"ד דותן לינדנברג
רשלנות רפואית בלידה
עו"ד ליאור לוי
מחיר למשתכן

מתי תכניות התחקיר חוצות את הגבול ומפרות פרטיות?

האם כל חומר שתועד במצלמה נסתרת בתחקירי חדשות ואקטואליה הוא לגטימי? היכן עובר הגבול בין החופש לפרטיות לבין זכות הציבור לדעת?

ברק הלוי, משרד עו"ד, 11/04/2014
 

מהם ה"קווים האדומים" לשידור קטעים שהוקלטו במצלמה נסתרת בחדשות בטלוויזיה או באינטרנט? האם ההגנה הניתנת בסעיף 18(3) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין") חלה או ראויה להתפרש גם על צילומי מצלמה נסתרת שנעשו בין דלת אמותיה של רשות היחיד?


סיפוק יצר המציצנות של הקהל הוא המתכון להצלחתן של תכניות ריאליטי כגון: האח הגדול או הישרדות והוא גם המנוע לכל תעשיית תכניות ומדורי הרכילות והפפראצי. בריאליטי המצולמים והמוקלטים הסכימו וביקשו להצטלם ולהיות מתועדים, ואף התחייבו מראש לאפשר עריכה ושידור של התכנים, לפי שיקול דעת ההפקה, גם כאשר בדיעבד מדובר בקטעים מביכים או בלתי נעימים (סובייקטיבית) לצפייה.


כך גם בתעשיית הרכילות מפורסמים צילומים והקלטות שנעשו כמעט תמיד ברשות הרבים, ותוך מזעור הפגיעה הפוטנציאלית בצנעת הפרט.
בעיתונות ה"רגילה והרצינית", ובערוצי החדשות השונים, הדגש בדרך כלל איננו סיפוק יצר המציצנות של הציבור אלא מסירת מידע בדוק, מאומת ואמין, או לחילופין מתן במה לדעות, בנושאים שיש בהם עניין ציבורי מובהק.


למרות הוראות חוק ברורות (חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981), שלצדן כללי האתיקה העיתונאית, לא אחת מיטשטשים הגבולות בין מותר ואסור בתחום העיתונאות המצולמת והמשודרת, ולעתים גם לסיקור עיתונאי "יבש" משתרבבים מאפיינים "צהובים" או מציצניים.


כתבת תחקיר מוצדקת או סיפוק יצר המציצנות? 


חדשות 10 ותוכנית התחקירים "המקור" חשפו ביום ג' האחרון, בתאריך 8/4/2014 כי כיום, לאחר חלוף כעשור שנים מעסקת שחרור אלחנן טננבאום משבי ארגון חיזבאללה וחקירתו בידי השב"כ והמשטרה בחשדות לעבירות חמורות, ולפגיעה באינטרסים ביטחוניים של המדינה, עולים סימני שאלה סביב דרך ניהול החקירה וקבלת ההחלטות בעניינו על ידי ראשי המערכת דאז.


בתכנית "המקור" מצאה ההפקה לנכון לעשות שימוש במשרד חקירות כד להסריט ולהקליט את אלחנן טננבאום במצלמה נסתרת, ללא ידיעתו, כאשר החוקרת התחזתה לנוסעת ששכרה אותו כנהג מונית לנסיעה בין עירונית.


בסוף התחקיר לא הוצגה תגובתו של טננבאום לדברים, גם לא למה שהוקלט והוסרט במצלמה הנסתרת, שהופעלה בזמן שהוא נהג ברכב כשהחוקרת ישבה במושב הנוסע לצדו.


גם בכתבת תחקיר אחרת ששודרה במהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 10 בתאריך 27.3.2014, בנושא "מרכזי לידה טבעית", נעשה שימוש במצלמה נסתרת, בתוך בתיהם של מצולמים ללא ידיעתם והסכמתם. בכתבה זו צולמו והוקלטו בנפרד רופא ומיילדת, בבתיהם, כלומר: ברשות היחיד שלהם.


הן הרופא והן המיילדת הוצגו בכתבה כמפעילים של מרכזים פרטיים ובלתי מפוקחים ללידות, בהם מוענק שירות של סיוע וליווי רפואי ליולדות המעוניינות לעבור את תהליך הלידה מבלי להתאשפז בבתי החולים, במינימום התערבות רפואית ובמסגרת ביתית.


הן במקרהו של הרופא והן במקרה של המיילדת צילומי המצלמה הנסתרת התבצעו בתוך בתיהם במהלך פגישות שנעשו תחת סיפורי כיסוי, מבלי ליידע את המצולמים על דבר "כיכובם" המיועד בכתבה שתשודר בטלוויזיה (לפני או לאחר מעשה), ומבלי להעניק להם הזדמנות להגיב או לבחור להיחשף, אם רצונם בכך.


בכתבה על מרכזי הלידה הטבעית טושטשו פניהם של הרופא והמיילדת המצולמים ולא נחשפו שמותיהם או פרטים מזהים אחרים, למעט קולותיהם – שלא עוותו בשידור.


מהי משמעותה של פגיעה בפרטיות לפי החוק? 


הזכות לפרטיות נהנית לאחר חקיקתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ממעמד של זכות חוקתית. סעיף 7 (א') לחוק היסוד קובע כי 'כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו' וסעיף 7 (ב') קובע כי 'אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו'.


לצורך הקמתה של עילה פלילית או אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות יש לבחון האם נפגעה פרטיותו של אדם ללא הסכמתו.


סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות מונה רשימה של פעולות הנחשבות כפגיעה בפרטיות, ובהן:


(3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;
(4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
(6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם רווח;
(9) שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;
(10) פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) או (9);


החוק והפסיקה קבעו מבחנים למצבים שבהם למרות שנעשתה פגיעה בפרטיות לא יעמיד הדבר עילה לתביעה פלילית או אזרחית כנגד הפוגע, כך למשל כאשר לא הייתה פגיעה של ממש.


נראה אפוא, כי מפעם בפעם חוטאים אמצעי התקשורת המשודרים ועוברים על איסורים אתיים וחוקיים, בהבאה לשידור של תכנים שהושגו תוך פגיעה בפרטיות – מבלי שהעניין הציבורי הגלום באייטם החדשותי יצדיק פגיעה זו.


האם ניתן להעביר לקהל מידע גם מבלי להפר את פרטיותם של המצולמים בסתר?


הפגיעה בפרטיותו של אלחנן טננבאום בעצם צילומו במצלמה נסתרת ללא ידיעתו לצורך השידור בתוכנית "המקור" על ידי חוקרת שהתחזתה לנוסעת במוניתו נעשתה ללא קשר למידע חדשותי רלוונטי, ולמעשה לא היה נגרע דבר מאיכותה של תוכנית "המקור" ומהעניין שעוררה, אילו היו נמנעים מלשלב בה צילומי מצלמה נסתרת של טננבאום שנעשו בעת שלא היה מוכן לכך.


כך גם הפגיעות בפרטיותם של הרופא המיילד והמיילדת ממרכזי הלידה הטבעית, שנעשתה בלי שום קשר להצגתם המרומזת כשרלטנים הפועלים בניגוד לדין ולאתיקה הרפואית.


עמדת משרד הבריאות המתנגדת לקיומם ולניהולם של מרכזי לידה טבעית, הייתה יכולה להגיע במידה לא פחותה של בהירות וחדות לצופי ערוץ 10, גם אלמלא נשלחו תחקירניות מצוידות במצלמות נסתרות לפגישות עם הרופא והמיילדת במרכזי הלידה שלהם, והפרו את זכותם לפרטיות בשם "הסיקור העיתונאי".


הנכונות והתמריצים של עורכי תחקירים חדשותיים לעשות שימוש בתוצרי מצלמות נסתרות או ב"סוכנים מדיחים ומסיתים", המושכים את המצולמים והמוקלטים בלשונם, גם כאשר המידע והערך החדשותי מושגים וניתנים להצגה מבלי לנקוט באמצעים אלה המפרים את פרטיותם של המצולמים, נובעים מתת אכיפה וממערכת משפטית שאיננה קשובה דיה לדקויות.


למען הגילוי הנאות, כותב מאמר זה מייצג את הרופא המיילד בתביעה כספית שהוגשה לבית המשפט נגד חברת חדשות 10 בע"מ בעקבות כתבת התחקיר מיום 27.3.2014

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים קניין רוחני

גניבת עין - הלכה למעשה

גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורר, 29/08/2018

בשעה טובה הקמתם עסק חדש. הודות למאמצים והשקעה רבה העסק משגשג והמוניטין שלכם פורח. אלא שאז אתם מגלים לתדהמתכם שמישהו מוכר מוצרים מזויפים תוך שהוא עושה שימוש במותג המסחרי שלכם. האם ישנה דרך להגן על העסק שלכם?

חוק העיצובים: כך ניתן להגן על עיצוב תעשייתי ועיצוב גרפי מפני העתקות

LawGuide, 16/08/2018

לאחרונה נכנס לתוקפו חוק העיצובים החדש, אשר מעניק הגנה אוטומטית מפני זיופים או העתקות של עיצובים מקוריים בתחומי עיצוב המוצר, עיצוב תכשיטים, עיצוב גרפי, עיצוב אופנה ועוד, ומאפשר הגשת תביעה וקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שיכול להגיע עד ל-100 אלף שקלים

זכויות יוצרים בתוכנית אדריכלית: האם שרטוטים הם יצירה מקורית?

LawGuide, 24/10/2017

למי שייכות זכויות היוצרים ביצירה אדריכלית, והאם העתקת תוכניות בנייה אדריכליות מהווה הפרת זכויות יוצרים?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

מנשה - רון משרד עו"ד
053-8007619
פלילי, משפט אזרחי
עו"ד סעאתי עדנה - משרד עו"ד ונוטריון
053-9428386
דיני משפחה, דיני עבודה
משרד עו"ד ימין את יום טוב ושות`
053-9370240
נזקי גוף תאונות, דיני עבודה
משה רבי משרד עורכי דין
053-6112860
תעבורה
משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפון
053-9386720
נזקי גוף תאונות, הוצאה לפועל
עו"ד רות שטרנברג
053-9428582
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש

הודעות אחרונות מהפורום

התקנת מצלמות בדיור משותף

גו׳רג׳יה יצחק | לפני 30 דקות | בתים משותפים

דרכון צרפתי בפעם הראשונה

יהודה | לפני 41 דקות | צרפת | דרכון צרפתי

העברת כסף מחו"ל לחשבון בנק

אורלי | לפני 52 דקות | הלבנת הון

תקיפה בגרמניה על ידי מוסלמים

נ | לפני 56 דקות | נפגעי עבירה

תביעת סיעוד לאור מחלה אונקולוגית

אושר | לפני 59 דקות | תביעת סיעוד

האם צריך לשלם מדור כאשר האם לא משלמת שכירות?

חזי | לפני 1 שעות, 3 דקות | מזונות

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

אם נתקלתם בחובות יש פתרון לצאת לחופשי ואפשר להפוך את החלום למציאות ראיון בתוכנית "ברקוד" ומסביר על הבעיות בטרנד ביטוחי ה"לואו קוסט" לרכבים

פייסבוק

שטובר & טולדנו

מעל ל-97% הצלחה בתביעות בתחום הרשלנות רפואית ונזקי גוף

053-9428385

לנציאנו, פרייז ושות`

עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, ביטוח לאומי ועוד..

053-9428442

משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפון

עוסק בדיני עבודה בדגש על זכויות עובדים ובפשיטות רגל במחיקת חובות.

053-9386720

משרד עו"ד רן קוסטיצקי

המשרד מתמחה במתן ייצוג, ליווי ויעוץ בתחום החוזים, חברות נדל"ן ודיני עבודה

053-8007676

עו"ד אלעד רן

תובע בפרקליטות לשעבר, מייצג בתיקי צווארון לבן, מיסים ופשיעה כלכלית

053-6112814

רונן מעוז משרד עו"ד

נזקי גוף וביטוח לרבות ביטוח לאומי, רשלנות רפואית ותאונות

053-7359661

עו"ד ורו"ח אביסרור-שמעוני חיה

כ-25 שנות ניסיון בייעוץ ותכנוני מס המשלבים פתרונות מיסוי ייחודיים

053-9368604

נאוה סרף-הרשקוביץ עו"ד ומגשרת

23 שנה בתחום המשפחה, הצלחות מוכחות בתחום. שלוחות בחיפה הרצליה ות"א

053-9368606

כפיר דיין דובב ושות` עורכי דין

פעילותנו מתמקדת לדיני עבודה ותביעות ביטוח לרבות אובדן כושר עבודה וסיעוד.

053-8007609

שגית שאמי, משרד עו"ד נוטריון וגישור

משפחה ומקרקעין, משמורת, מזונות, הסכמי ממון, צוואות, יפוי כוח מתמשך והוצל"פ

053-7105249

בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת

המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.

053-9370224

דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון

וותק 15 שנים, סניפים במרכז ובצפון - עוסק בדרכון פורטוגלי, דיני עבודה ונזיקין.

053-9428361