עורך פטנטים, גד בנט
פטנטים
עו"ד דוד ידיד
זכויות ניצולי שואה
עו"ד דורון ויגלר
המכון הרפואי
עו"ד דור לוי
השבת רכוש ונכסים
עו"ד בתיה אשורי
התנגדות לצוואה
עורך דין אבינועם גואלמן
נדל"ן ביהודה ושומרון
עו"ד דליה סקלאר
דיני אנגליה
עו"ד ומגשרת רוית גונן
זכויות הגבר
ד"ר אלון קורן-מידן
רשלנות רפואית שיניים
עו"ד דרורית מלינרסקי
יחסי שוכר משכיר
משרד עורכי דין בר-זהר דגני
הסכם ממון
עו"ד גיל באיער
מעצר
עו"ד אורית פז
תאונות דרכים

מתי תכניות התחקיר חוצות את הגבול ומפרות פרטיות?

האם כל חומר שתועד במצלמה נסתרת בתחקירי חדשות ואקטואליה הוא לגטימי? היכן עובר הגבול בין החופש לפרטיות לבין זכות הציבור לדעת?

ברק הלוי, משרד עו"ד, 11/04/2014
 

מהם ה"קווים האדומים" לשידור קטעים שהוקלטו במצלמה נסתרת בחדשות בטלוויזיה או באינטרנט? האם ההגנה הניתנת בסעיף 18(3) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין") חלה או ראויה להתפרש גם על צילומי מצלמה נסתרת שנעשו בין דלת אמותיה של רשות היחיד?


סיפוק יצר המציצנות של הקהל הוא המתכון להצלחתן של תכניות ריאליטי כגון: האח הגדול או הישרדות והוא גם המנוע לכל תעשיית תכניות ומדורי הרכילות והפפראצי. בריאליטי המצולמים והמוקלטים הסכימו וביקשו להצטלם ולהיות מתועדים, ואף התחייבו מראש לאפשר עריכה ושידור של התכנים, לפי שיקול דעת ההפקה, גם כאשר בדיעבד מדובר בקטעים מביכים או בלתי נעימים (סובייקטיבית) לצפייה.


כך גם בתעשיית הרכילות מפורסמים צילומים והקלטות שנעשו כמעט תמיד ברשות הרבים, ותוך מזעור הפגיעה הפוטנציאלית בצנעת הפרט.
בעיתונות ה"רגילה והרצינית", ובערוצי החדשות השונים, הדגש בדרך כלל איננו סיפוק יצר המציצנות של הציבור אלא מסירת מידע בדוק, מאומת ואמין, או לחילופין מתן במה לדעות, בנושאים שיש בהם עניין ציבורי מובהק.


למרות הוראות חוק ברורות (חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981), שלצדן כללי האתיקה העיתונאית, לא אחת מיטשטשים הגבולות בין מותר ואסור בתחום העיתונאות המצולמת והמשודרת, ולעתים גם לסיקור עיתונאי "יבש" משתרבבים מאפיינים "צהובים" או מציצניים.


כתבת תחקיר מוצדקת או סיפוק יצר המציצנות? 


חדשות 10 ותוכנית התחקירים "המקור" חשפו ביום ג' האחרון, בתאריך 8/4/2014 כי כיום, לאחר חלוף כעשור שנים מעסקת שחרור אלחנן טננבאום משבי ארגון חיזבאללה וחקירתו בידי השב"כ והמשטרה בחשדות לעבירות חמורות, ולפגיעה באינטרסים ביטחוניים של המדינה, עולים סימני שאלה סביב דרך ניהול החקירה וקבלת ההחלטות בעניינו על ידי ראשי המערכת דאז.


בתכנית "המקור" מצאה ההפקה לנכון לעשות שימוש במשרד חקירות כד להסריט ולהקליט את אלחנן טננבאום במצלמה נסתרת, ללא ידיעתו, כאשר החוקרת התחזתה לנוסעת ששכרה אותו כנהג מונית לנסיעה בין עירונית.


בסוף התחקיר לא הוצגה תגובתו של טננבאום לדברים, גם לא למה שהוקלט והוסרט במצלמה הנסתרת, שהופעלה בזמן שהוא נהג ברכב כשהחוקרת ישבה במושב הנוסע לצדו.


גם בכתבת תחקיר אחרת ששודרה במהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 10 בתאריך 27.3.2014, בנושא "מרכזי לידה טבעית", נעשה שימוש במצלמה נסתרת, בתוך בתיהם של מצולמים ללא ידיעתם והסכמתם. בכתבה זו צולמו והוקלטו בנפרד רופא ומיילדת, בבתיהם, כלומר: ברשות היחיד שלהם.


הן הרופא והן המיילדת הוצגו בכתבה כמפעילים של מרכזים פרטיים ובלתי מפוקחים ללידות, בהם מוענק שירות של סיוע וליווי רפואי ליולדות המעוניינות לעבור את תהליך הלידה מבלי להתאשפז בבתי החולים, במינימום התערבות רפואית ובמסגרת ביתית.


הן במקרהו של הרופא והן במקרה של המיילדת צילומי המצלמה הנסתרת התבצעו בתוך בתיהם במהלך פגישות שנעשו תחת סיפורי כיסוי, מבלי ליידע את המצולמים על דבר "כיכובם" המיועד בכתבה שתשודר בטלוויזיה (לפני או לאחר מעשה), ומבלי להעניק להם הזדמנות להגיב או לבחור להיחשף, אם רצונם בכך.


בכתבה על מרכזי הלידה הטבעית טושטשו פניהם של הרופא והמיילדת המצולמים ולא נחשפו שמותיהם או פרטים מזהים אחרים, למעט קולותיהם – שלא עוותו בשידור.


מהי משמעותה של פגיעה בפרטיות לפי החוק? 


הזכות לפרטיות נהנית לאחר חקיקתו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ממעמד של זכות חוקתית. סעיף 7 (א') לחוק היסוד קובע כי 'כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו' וסעיף 7 (ב') קובע כי 'אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו'.


לצורך הקמתה של עילה פלילית או אזרחית לפי חוק הגנת הפרטיות יש לבחון האם נפגעה פרטיותו של אדם ללא הסכמתו.


סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות מונה רשימה של פעולות הנחשבות כפגיעה בפרטיות, ובהן:


(3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;
(4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
(6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם רווח;
(9) שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;
(10) פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) או (9);


החוק והפסיקה קבעו מבחנים למצבים שבהם למרות שנעשתה פגיעה בפרטיות לא יעמיד הדבר עילה לתביעה פלילית או אזרחית כנגד הפוגע, כך למשל כאשר לא הייתה פגיעה של ממש.


נראה אפוא, כי מפעם בפעם חוטאים אמצעי התקשורת המשודרים ועוברים על איסורים אתיים וחוקיים, בהבאה לשידור של תכנים שהושגו תוך פגיעה בפרטיות – מבלי שהעניין הציבורי הגלום באייטם החדשותי יצדיק פגיעה זו.


האם ניתן להעביר לקהל מידע גם מבלי להפר את פרטיותם של המצולמים בסתר?


הפגיעה בפרטיותו של אלחנן טננבאום בעצם צילומו במצלמה נסתרת ללא ידיעתו לצורך השידור בתוכנית "המקור" על ידי חוקרת שהתחזתה לנוסעת במוניתו נעשתה ללא קשר למידע חדשותי רלוונטי, ולמעשה לא היה נגרע דבר מאיכותה של תוכנית "המקור" ומהעניין שעוררה, אילו היו נמנעים מלשלב בה צילומי מצלמה נסתרת של טננבאום שנעשו בעת שלא היה מוכן לכך.


כך גם הפגיעות בפרטיותם של הרופא המיילד והמיילדת ממרכזי הלידה הטבעית, שנעשתה בלי שום קשר להצגתם המרומזת כשרלטנים הפועלים בניגוד לדין ולאתיקה הרפואית.


עמדת משרד הבריאות המתנגדת לקיומם ולניהולם של מרכזי לידה טבעית, הייתה יכולה להגיע במידה לא פחותה של בהירות וחדות לצופי ערוץ 10, גם אלמלא נשלחו תחקירניות מצוידות במצלמות נסתרות לפגישות עם הרופא והמיילדת במרכזי הלידה שלהם, והפרו את זכותם לפרטיות בשם "הסיקור העיתונאי".


הנכונות והתמריצים של עורכי תחקירים חדשותיים לעשות שימוש בתוצרי מצלמות נסתרות או ב"סוכנים מדיחים ומסיתים", המושכים את המצולמים והמוקלטים בלשונם, גם כאשר המידע והערך החדשותי מושגים וניתנים להצגה מבלי לנקוט באמצעים אלה המפרים את פרטיותם של המצולמים, נובעים מתת אכיפה וממערכת משפטית שאיננה קשובה דיה לדקויות.


למען הגילוי הנאות, כותב מאמר זה מייצג את הרופא המיילד בתביעה כספית שהוגשה לבית המשפט נגד חברת חדשות 10 בע"מ בעקבות כתבת התחקיר מיום 27.3.2014

 


הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים קניין רוחני

גניבת עין - הלכה למעשה

גיא הרשקוביץ, עו"ד מגשר ובורר, 29/08/2018

בשעה טובה הקמתם עסק חדש. הודות למאמצים והשקעה רבה העסק משגשג והמוניטין שלכם פורח. אלא שאז אתם מגלים לתדהמתכם שמישהו מוכר מוצרים מזויפים תוך שהוא עושה שימוש במותג המסחרי שלכם. האם ישנה דרך להגן על העסק שלכם?

חוק העיצובים: כך ניתן להגן על עיצוב תעשייתי ועיצוב גרפי מפני העתקות

LawGuide, 16/08/2018

לאחרונה נכנס לתוקפו חוק העיצובים החדש, אשר מעניק הגנה אוטומטית מפני זיופים או העתקות של עיצובים מקוריים בתחומי עיצוב המוצר, עיצוב תכשיטים, עיצוב גרפי, עיצוב אופנה ועוד, ומאפשר הגשת תביעה וקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שיכול להגיע עד ל-100 אלף שקלים

זכויות יוצרים בתוכנית אדריכלית: האם שרטוטים הם יצירה מקורית?

LawGuide, 24/10/2017

למי שייכות זכויות היוצרים ביצירה אדריכלית, והאם העתקת תוכניות בנייה אדריכליות מהווה הפרת זכויות יוצרים?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

דניאל קליין, משרד עורכי דין
053-9370267
דיני עבודה
עודד פרץ ושות`
053-9429004
משפט אזרחי , נזקי גוף תאונות
אולניק לינוי משרד עו"ד
053-9386726
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
עו"ד רוני יאיר
053-9428370
פלילי
רות רפאלי, משרד עו"ד
דיני עבודה
משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפון
053-9386720
נזקי גוף תאונות, הוצאה לפועל

הודעות אחרונות מהפורום

תאונה קשה שגרמה לקטיעת זרת

יהונתן | לפני 10 דקות | תאונות קשות ונכויות

רכישת דירה ורישומה רק על שם האישה - נישול זכויות מהבעל?

שימי | לפני 11 דקות | רכישת/מכירת דירה

שלילת רישיון לנהגת חדשה

אפרת | לפני 14 דקות | פסילת רישיון | שלילת רישיון

צריכת LSD במסיבה ועונש מקסימלי

מירב | לפני 15 דקות | סמים

נהיגה ללא רישיון בגלל מקרה חירום ועונש מקסימלי

צופית | לפני 18 דקות | נהיגה ללא רישיון או ביטוח

רישיון על מונית ובדיקות במרב"ד

אילן | לפני 22 דקות | המכון הרפואי

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

איך להתנהג בחקירה משטרתית? ועדת ההשגה של משרד הפנים - איך מתמודדים?

פייסבוק

אהרון מלכה, עו"ד

תובע לשעבר בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) מייצג חשודים ונאשמים בכל הארץ 24/7,

053-7325962

דוניץ ושות משרד עורכי דין

משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי, נזיקין ורכוש, ליקויי בניה ומסחר נדל"ני

053-7101876

עו"ד עדי מלאכי

עוסקת בתחומים מקרקעין נדל"ן, חוזים, מסחרי ועסקים, צוואות וירושות.

053-7293465

עו"ד גילה עיני

עוסקת בייפוי כח מתמשך, גירושין, ממון, משמורת, רכוש, צוואות וירושות ואבהות

053-9428406

עו"ד הלן דופרמן

המשרד עוסק בליטיגציה, מקרקעין, חובות, ירושות צוואות וגישור

053-7341970

רועי ורשבסקי, משרד עורכי דין

ניסיון רב ועשיר במשפט אזרחי, מסחרי, מקרקעין ונדל"ן הוצאה לפועל ופשיטת רגל

053-7101880

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

עו"ד אריק ריביצקי

המשרד עוסק התחום הנזיקין והביטוח הלאומי, שלוחות באשקלון ובאר שבע

053-9386727

עורכת דין סופי אביב

עוסקת במקרקעין ונדל"ן ליטיגציה צוואות וירושות אזור חיפה והצפון

053-7101180

גלית לוי משרד עורכי דין וגישור

עוסקת בדיני משפחה, צוואות וירושות, עריכת ייפוי כח מתמשך.

053-6112864

עו"ד אלון שליכטר

עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה, ייעוץ מיידי 24 שעות ביממה

053-8007600

משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפון

עוסק בדיני עבודה בדגש על זכויות עובדים ובפשיטות רגל במחיקת חובות.

053-9386720