עו"ד דורון ויגלר
המכון הרפואי
עו"ד אירית ינקוביץ
מיסוי מקרקעין
עו"ד איריס גרבר ועו"ד מוטי גרטל
מזונות
עו"ד נעמי אסיא
סימני מסחר | מדגמים
עו"ד זאב גולדווין
ייפוי כוח מתמשך
יעל קוזמנקו & מיכל כחלון עורכות דין
נגישות לנכים
עו"ד יוסי גנון
דיני מכרזים
עו"ד אסף אלקוני
רכישת/מכירת דירה
עו"ד ליאן קהת
משפחה וירושה לצרפתים
עו"ד גרבובסקי נתנאל נועה
כינוס נכסים
עו"ד רוני יאיר
צווארון לבן
עו"ד נריה כהן
פינוי בינוי
עו"ד גיא הרשקוביץ
חוזים / הסכמים

זכויות חתימה וזיופי חתימות

החתימה של כל אחד מאיתנו על מסמך כל שהוא, היא חתימה מחייבת שיש להתייחס אליה בכובד ראש ולאחר שיקול דעת מעמיק.

עו"ד דורון ניכטברגר, 09/10/2011
 

 

רבות נכתב על מערכת היחסים המיוחדת המאפיינת את היחסים שבין הבנק ללקוחותיו. בתחום האזרחי חלות על יחסי בנק-לקוח מערכות דינים החופפות ומשלימות זו את זו, והמטילות איסורים וחובות החלים על בנק ביחסיו עם הלקוח. מאמר זה מטרתו להפנות זרקור אל אחת הסוגיות הפרקטיות המעמידות את הבנק במבחן יום יומי – סוגיית זכויות החתימה בחשבון הבנק וזיופי החתימות.

 

החתימה שלכל אחד מאיתנו על מסמך כל שהוא, היא חתימה מחייבת שיש להתייחס אליה בכובד ראש ולאחר שיקול דעת מעמיק. בדרך כלל בית המשפט יצא מתוך הנחה כי החותם יודע על מה חתם וכי חתימתו מחייבת אותו.

 

אולם אין בחתימה של לקוח בבנק, הכרה אוטומטית בחוב מלא או חלקי באותו בחשבון בנק משותף עם בן זוגו או בחובו של ערב בחשבון.
לדוגמה חתימת בן זוג בחשבון משותף לא מחייבת אוטומטית את החותם, בחוב של בן זוגו.


בפס"ד רע"א 2835/09 , עו"ד זידאן נ' ג'וני ורולא פרח.

 

אומר כבוד ביהמ"ש :"כדי להוכיח חזקת שיתוף בחובות נדרשת תשתית עובדתית"."בית המשפט דחה את המשאלה לחייב את המשיבה 2(רולא פרח) בחובות בעלה,משיב 1, בשל היותה נשואה אליו, במועדים בו ניתנו נגדו שני פסקי דין".


זכויות חתימה

 

החלטה למי קיימות זכויות חתימה נועדה להבטיח שלא יהא תוקף לכל פעולה של חיוב חשבון הבנק או כל התחייבות אחרת, כלפי כל גורם שהוא, שלא ע"פ זכויות החתימה כפי שנקבעו ע"י הגוף המוסמך. בתאגיד – מועצת המנהלים, בחשבון פרטי-בעלי זכות החתימה.

 

ההוראה של הלקוח הפרטי, התאגיד, החברה, השותפות או כל ישות משפטית אחרת, בדבר זכויות החתימה בשמו,מהווה חלק מתנאי החשבון המחייבים את הבנק לפעול על פיה. חובה זו של הבנק היא חובה חוזית מכוח הסכם התנאים בחשבון בין הצדדים. בנוסף מוטלות על הבנק חובות נוספות : חובת הנאמנות , חובת הזהירות המוגברת, חובת תום הלב. מכוח חובות אלה,על הבנק,( יותר מגופים מסחריים אחרים), לעמוד על המשמר ולא לאפשר ביצוע פעולות בחשבון בניגוד לזכויות החתימה בו.

 

בתי המשפט פוסקים בדר"כ נגד הבנקים, במצבים בהם אפשרו הבנקים ביצוע פעולות שלחיוב חשבון בניגוד לזכויות החתימה שנקבעו בחשבון.

 

בפס"ד בע"א 2116/02 , בנק דיסקונט בע"מ נ´ חמד זאב ואח´,


"ביהמ"ש קבע כי הסכמת הבנק למשיכת שקים בחתימה אחת, בניגוד לתנאים שהיו ביסוד לפתיחת החשבון...כמוה כשינוי בחיוב המקנה למשיב זכות לבטל את ערבותו".


זיופי חתימות

 

זיופי חתימות הפכו למכת מדינה: זיופי צ'קים , זיופי הסכמים, זיופי מסמכים ועוד.


כאמור לבנק יש אחריות מוגברת, הכוללת גם בדיקה השוואתית של חתימות על צ'קים. אולם כדאי לדעת כי בצ'קים בסכומים קטנים ,קיימת בדיקה מדגמית עם בכלל.

 

התברר כי גם בתוך הבנק קרו מקרים שעובדי הבנק זייפו חתימות של לקוחות על מסמכי הבנק. כך בתביעה שהוגשה נ' בנק דיסקונט, התברר כי פקידת הבנק זייפה את חתימת הלקוח על מסמכי תוכנית חיסכון. וכך במקרים של פקודות בניירות ערך, במיוחד כאשר התברר כי היו הפסדים כבדים כתוצאה מפעולות אלו.

 

כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט שאחת העילות היא זיוף חתימה,יש צורך בחוות דעת מקצועית של גרפולוג/ית.
בהרצאה ששמעתי בנושא, מהגרפולוגית המשפטית קרן רווה (בעלת תואר במשפטים),התברר עד כמה המקצועיות של הגרפולוג/ית חשובה וקריטית להצלחת התביעה.

 

להלן פס"ד של בית המשפט המחוזי בחיפה, בפס"ד 1382/95- בנק לאומי נ' יורם הורוביץ ואחרים. בית המשפט דחה את התביעה ואת חוות הדעת הגרפולוגית מטעם הבנק:

 

"בית המשפט המחוזי קבע שהמשיב איננו ערב לחובות החברה.בית המשפט מצא כי על פי הראיות שבפניו לא עמד המערער בנטל השכנוע המוטל עליו להוכיח כי החתימה על כתב הערבות הייתה של המנוח או נעשתה באישורו ובהסכמתו. זאת,לאחר שבית המשפט דחה את חוות הדעת הגרפולוגית שהוגשה על-ידי המשיב, וביסס את החלטתו בעיקר על מספר פרטים "מיוחדים",אשר נמצאו בכתב הערבות עליו חתם לכאורה המנוח אולם נעדרו מכתבי הערבות של המשיבים2-5 (להלן: כתבי הערבות האחרים).

 

כך, למשל, כתב הערבות עליו חתום לכאורה המנוח היה היחידי אשר הופיעו בו סימונים של האות X ליד כל מקום שבו נחזית חתימת המנוח. בנוסף, בניגוד לכתבי הערבות האחרים, בכתב הערבות עליו חתם לכאורה המנוח הופיעו מתחת לכותרת "ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום" שתי חתימות לכאורה של המנוח ולא אחת כביתר כתבי הערבות.שוני נוסף הוא כי בכתבי הערבות האחרים מולא התאריך על ידי הפקיד שערך את המסמך, מה שאין כן בכתב הערבות עליו חתם לכאורה המנוח.

 

מאפיין מיוחד נוסף מצא בית המשפט בכך שכתובת המנוח אשר הופיעה על כתב הערבות הייתה ברחוב "קרן", ציון שאינו תואם באופן מלא את כתובתו של המנוח ברחוב "מנדל קרן" כפי שמופיע בתעודת הזהות שלו. בית המשפט קבע כי פקידי המערער שהובאו לעדות לא סיפקו הסברים מספקים לסימנים הייחודיים האמורים בכתב הערבות. משכך העריך בית המשפט כי כתב הערבות שמיוחס למנוח הוצא מסניף המערער בשעת החתימה עליו, וקבע כי המערער לא הוכיח שהמנוח הוא שחתם על כתב ערבות זה."

 

ככל שחוות הדעת הגרפולוגית מפורטת ומקצועית יותר, כך הסיכוי להצליח בבית המשפט גדול יותר. אין ספק שהשכלה משפטית של הגרפולוג/ית, תורמת רבות להכנה נכונה של חו"ד.

 

כדי לא להעמיס על הלקוח הוצאות מיותרות, ממליצה הגרפולוגית קרן רווה, לבצע בדיקה ראשונית, כדי לבחון אם יש טעם להכין חוות דעת מקיפה.

 

הכותב עו"ד ניכטברגר דורון בעל תואר ראשון (B.A)בכלכלה מהאוניברסיטה העברית. עו"ד ניכטברגר היה עובד בכיר בבנק הפועלים ובמסגרת הכשרה למנהלים של כשנתיים בבנק, עבר לימודים והשתלמויות רבות, בנושאי ניירות ערך ואשראי. עו"ד ניכטברגר מתמחה בתביעות נגד הבנקים, משפט מינהלי ובהקמת קרנות גידור .

 

פניה ישירה אל: עו"ד דורון ניכטברגר

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני בנקאות

מה הסיכוי בניהול הגנה בתביעת חוב של הבנק?

עו"ד משה דואק , 09/09/2015

אמנם בדרך כלל תביעות חוב של בנקים נגד לקוחות מתקבלות בבתי המשפט, אך גם ללקוחות ניתנת ההזדמנות להתגונן ולהצביע על רשלנות של הבנק ובכך לצמצם את חובם

מסגרת האשראי נסגרה בידי הבנק? לא סוף פסוק!

עו"ד שמואל גייער, 03/05/2015

מהי מסגרת אשראי, כיצד מנהלים משא ומתן עם הבנק ומה עושים אם הבנק החליט לסגור את מסגרת האשראי?

מהן עילות הבנק לסימון לקוח אחרי בדיקת נתוני אשראי - B.D.Iׂׂ?

LawGuide, 20/11/2014

כיצד רישום B.D.I משפיע על האפשרות לקבל הלוואה מהבנק או מחברת האשראי או להיות מסומן כלקוח מוגבל?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון
053-9428361
משפט אזרחי , מדינות והגירה-דרכון זר
עורך דין פלילי אלון ארז
053-7101850
פלילי
שי סבג, משרד עורכי דין
053-9428828
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
ענת אשכנזי, משרד עורכי דין
053-9386724
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
דניאל קליין, משרד עורכי דין
053-9370267
דיני עבודה
אריק שלו ושות`, עורכי דין
053-9377919
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית

הודעות אחרונות מהפורום

לא משלמים לי ימי חופשה

אורית עבו | לפני 1 ימים, 13 שעות, 49 דקות | התפטרות

היתר לסגירת מרפסת פתוחה במבנה קל

יוסי טורי | לפני 1 ימים, 13 שעות, 52 דקות | תכנון ובניה

סוכנות דוגמנות לקחה ממני כסף ולא נותנת כלום חזרה

אלינה | לפני 1 ימים, 14 שעות, 52 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

ניתוח קיסרי וכריתת רחם

תקווה | לפני 1 ימים, 15 שעות, 7 דקות | רשלנות רפואית בלידה

צילומי עיצוב אופנה, למי שייכות הזכויות?

עינת | לפני 1 ימים, 15 שעות, 10 דקות | זכויות יוצרים במוזיקה ואמנות

התנגדות לצוואה שנחתמה על ידי אבי הסיעודי

נירית | לפני 1 ימים, 15 שעות, 12 דקות | התנגדות לצוואה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

יפעת כהן עורכת דין פלילית בקרית מוצקין סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור

פייסבוק

עורך דין פלילי אלון ארז

בעל נסיון רב שנים בייצוג בכל תחומי המשפט הפלילי – יוצא פרקליטות

053-7101850

ענת אשכנזי, משרד עורכי דין

עוסקת בנזקי גוף ותביעות עבודה, רשלנות רפואית, ותביעות רכוש וביטוח.

053-9386724

עו"ד עמית כהן

מייצג נאשמים בעבירות תעבורה בכל בתי המשפט בארץ

053-9428869

עודד פרץ ושות`

עוסק בלשון הרע והוצאת דיבה, סכסוכי שכנים, פינוי שוכר, דיני עבודה ומשפחה

053-9428566

עו"ד רוני יאיר

ר"צ חקירות לשעבר במשטרת, משרדו פועל בתחום הפלילי וצווארון לבן.

053-9428370

מור כרמי עורכת דין ומגשרת

מתמחה בהליכי גירושין הסכם ממון, צוואות, גביית מזונות וייפוי כח מתמשך

053-6112829

עו"ד שי הראל

עוסק במקרקעין, תמ"א 38, צוואת ירושות ואזרחות רומנית.

053-9370222

רות רפאלי, משרד עו"ד

משרד בוטיק העוסק בדיני עבודה על כל רבדיו, לרבות ייצוג בתביעות אזרחיות.

053-8007615

עו"ד רות שטרנברג

25 שנות ניסיון בתחום הנזיקין, תאונות והרשלנות הרפואית

053-9428582

אופיר בן משה, עורכי דין

המשרד עוסק בתחום הנזיקין תוך התמקדות בתחום הרשלנות הרפואית

053-9428924

משרד עו"ד יפעת כהן

עוסק בתחום הפלילי ובעבירות רגישות כגון: אלימות במשפחה ועבירות מין.

053-7931310

דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון

וותק 15 שנים, סניפים במרכז ובצפון - עוסק בדרכון פורטוגלי, דיני עבודה ונזיקין.

053-9428361