עו"ד יואב קליין
ליווי סטארט אפ
עו"ד גיל באיער
מעצר
עו"ד ונוטריון עידו לשם
אפוטרופסות וקשישים
עו"ד איריס גרבר ועו"ד מוטי גרטל
מזונות
עו"ד דוד ידיד
זכויות ניצולי שואה
עו"ד אמיר לנטון
תכנון ובניה
עו"ד אורי טשקורי
העברה ללא תמורה
עו"ד קליה ליפקין
חשבון מוגבל
עו"ד יהונתן גולדברג
נדל"ן בארה"ב
עו"ד גל גורודיסקי
זכויות עובדים
עו"ד ירון בוכובזה ועו"ד אליאס סיילס
נהיגה בשכרות
עו"ד ליזה דמרי-בן שחר
הרעת תנאים

זכויות חתימה וזיופי חתימות

החתימה של כל אחד מאיתנו על מסמך כל שהוא, היא חתימה מחייבת שיש להתייחס אליה בכובד ראש ולאחר שיקול דעת מעמיק.

עו"ד דורון ניכטברגר, 09/10/2011
 

 

רבות נכתב על מערכת היחסים המיוחדת המאפיינת את היחסים שבין הבנק ללקוחותיו. בתחום האזרחי חלות על יחסי בנק-לקוח מערכות דינים החופפות ומשלימות זו את זו, והמטילות איסורים וחובות החלים על בנק ביחסיו עם הלקוח. מאמר זה מטרתו להפנות זרקור אל אחת הסוגיות הפרקטיות המעמידות את הבנק במבחן יום יומי – סוגיית זכויות החתימה בחשבון הבנק וזיופי החתימות.

 

החתימה שלכל אחד מאיתנו על מסמך כל שהוא, היא חתימה מחייבת שיש להתייחס אליה בכובד ראש ולאחר שיקול דעת מעמיק. בדרך כלל בית המשפט יצא מתוך הנחה כי החותם יודע על מה חתם וכי חתימתו מחייבת אותו.

 

אולם אין בחתימה של לקוח בבנק, הכרה אוטומטית בחוב מלא או חלקי באותו בחשבון בנק משותף עם בן זוגו או בחובו של ערב בחשבון.
לדוגמה חתימת בן זוג בחשבון משותף לא מחייבת אוטומטית את החותם, בחוב של בן זוגו.


בפס"ד רע"א 2835/09 , עו"ד זידאן נ' ג'וני ורולא פרח.

 

אומר כבוד ביהמ"ש :"כדי להוכיח חזקת שיתוף בחובות נדרשת תשתית עובדתית"."בית המשפט דחה את המשאלה לחייב את המשיבה 2(רולא פרח) בחובות בעלה,משיב 1, בשל היותה נשואה אליו, במועדים בו ניתנו נגדו שני פסקי דין".


זכויות חתימה

 

החלטה למי קיימות זכויות חתימה נועדה להבטיח שלא יהא תוקף לכל פעולה של חיוב חשבון הבנק או כל התחייבות אחרת, כלפי כל גורם שהוא, שלא ע"פ זכויות החתימה כפי שנקבעו ע"י הגוף המוסמך. בתאגיד – מועצת המנהלים, בחשבון פרטי-בעלי זכות החתימה.

 

ההוראה של הלקוח הפרטי, התאגיד, החברה, השותפות או כל ישות משפטית אחרת, בדבר זכויות החתימה בשמו,מהווה חלק מתנאי החשבון המחייבים את הבנק לפעול על פיה. חובה זו של הבנק היא חובה חוזית מכוח הסכם התנאים בחשבון בין הצדדים. בנוסף מוטלות על הבנק חובות נוספות : חובת הנאמנות , חובת הזהירות המוגברת, חובת תום הלב. מכוח חובות אלה,על הבנק,( יותר מגופים מסחריים אחרים), לעמוד על המשמר ולא לאפשר ביצוע פעולות בחשבון בניגוד לזכויות החתימה בו.

 

בתי המשפט פוסקים בדר"כ נגד הבנקים, במצבים בהם אפשרו הבנקים ביצוע פעולות שלחיוב חשבון בניגוד לזכויות החתימה שנקבעו בחשבון.

 

בפס"ד בע"א 2116/02 , בנק דיסקונט בע"מ נ´ חמד זאב ואח´,


"ביהמ"ש קבע כי הסכמת הבנק למשיכת שקים בחתימה אחת, בניגוד לתנאים שהיו ביסוד לפתיחת החשבון...כמוה כשינוי בחיוב המקנה למשיב זכות לבטל את ערבותו".


זיופי חתימות

 

זיופי חתימות הפכו למכת מדינה: זיופי צ'קים , זיופי הסכמים, זיופי מסמכים ועוד.


כאמור לבנק יש אחריות מוגברת, הכוללת גם בדיקה השוואתית של חתימות על צ'קים. אולם כדאי לדעת כי בצ'קים בסכומים קטנים ,קיימת בדיקה מדגמית עם בכלל.

 

התברר כי גם בתוך הבנק קרו מקרים שעובדי הבנק זייפו חתימות של לקוחות על מסמכי הבנק. כך בתביעה שהוגשה נ' בנק דיסקונט, התברר כי פקידת הבנק זייפה את חתימת הלקוח על מסמכי תוכנית חיסכון. וכך במקרים של פקודות בניירות ערך, במיוחד כאשר התברר כי היו הפסדים כבדים כתוצאה מפעולות אלו.

 

כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט שאחת העילות היא זיוף חתימה,יש צורך בחוות דעת מקצועית של גרפולוג/ית.
בהרצאה ששמעתי בנושא, מהגרפולוגית המשפטית קרן רווה (בעלת תואר במשפטים),התברר עד כמה המקצועיות של הגרפולוג/ית חשובה וקריטית להצלחת התביעה.

 

להלן פס"ד של בית המשפט המחוזי בחיפה, בפס"ד 1382/95- בנק לאומי נ' יורם הורוביץ ואחרים. בית המשפט דחה את התביעה ואת חוות הדעת הגרפולוגית מטעם הבנק:

 

"בית המשפט המחוזי קבע שהמשיב איננו ערב לחובות החברה.בית המשפט מצא כי על פי הראיות שבפניו לא עמד המערער בנטל השכנוע המוטל עליו להוכיח כי החתימה על כתב הערבות הייתה של המנוח או נעשתה באישורו ובהסכמתו. זאת,לאחר שבית המשפט דחה את חוות הדעת הגרפולוגית שהוגשה על-ידי המשיב, וביסס את החלטתו בעיקר על מספר פרטים "מיוחדים",אשר נמצאו בכתב הערבות עליו חתם לכאורה המנוח אולם נעדרו מכתבי הערבות של המשיבים2-5 (להלן: כתבי הערבות האחרים).

 

כך, למשל, כתב הערבות עליו חתום לכאורה המנוח היה היחידי אשר הופיעו בו סימונים של האות X ליד כל מקום שבו נחזית חתימת המנוח. בנוסף, בניגוד לכתבי הערבות האחרים, בכתב הערבות עליו חתם לכאורה המנוח הופיעו מתחת לכותרת "ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום" שתי חתימות לכאורה של המנוח ולא אחת כביתר כתבי הערבות.שוני נוסף הוא כי בכתבי הערבות האחרים מולא התאריך על ידי הפקיד שערך את המסמך, מה שאין כן בכתב הערבות עליו חתם לכאורה המנוח.

 

מאפיין מיוחד נוסף מצא בית המשפט בכך שכתובת המנוח אשר הופיעה על כתב הערבות הייתה ברחוב "קרן", ציון שאינו תואם באופן מלא את כתובתו של המנוח ברחוב "מנדל קרן" כפי שמופיע בתעודת הזהות שלו. בית המשפט קבע כי פקידי המערער שהובאו לעדות לא סיפקו הסברים מספקים לסימנים הייחודיים האמורים בכתב הערבות. משכך העריך בית המשפט כי כתב הערבות שמיוחס למנוח הוצא מסניף המערער בשעת החתימה עליו, וקבע כי המערער לא הוכיח שהמנוח הוא שחתם על כתב ערבות זה."

 

ככל שחוות הדעת הגרפולוגית מפורטת ומקצועית יותר, כך הסיכוי להצליח בבית המשפט גדול יותר. אין ספק שהשכלה משפטית של הגרפולוג/ית, תורמת רבות להכנה נכונה של חו"ד.

 

כדי לא להעמיס על הלקוח הוצאות מיותרות, ממליצה הגרפולוגית קרן רווה, לבצע בדיקה ראשונית, כדי לבחון אם יש טעם להכין חוות דעת מקיפה.

 

הכותב עו"ד ניכטברגר דורון בעל תואר ראשון (B.A)בכלכלה מהאוניברסיטה העברית. עו"ד ניכטברגר היה עובד בכיר בבנק הפועלים ובמסגרת הכשרה למנהלים של כשנתיים בבנק, עבר לימודים והשתלמויות רבות, בנושאי ניירות ערך ואשראי. עו"ד ניכטברגר מתמחה בתביעות נגד הבנקים, משפט מינהלי ובהקמת קרנות גידור .

 

פניה ישירה אל: עו"ד דורון ניכטברגר

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני בנקאות

מה הסיכוי בניהול הגנה בתביעת חוב של הבנק?

עו"ד משה דואק , 09/09/2015

אמנם בדרך כלל תביעות חוב של בנקים נגד לקוחות מתקבלות בבתי המשפט, אך גם ללקוחות ניתנת ההזדמנות להתגונן ולהצביע על רשלנות של הבנק ובכך לצמצם את חובם

מסגרת האשראי נסגרה בידי הבנק? לא סוף פסוק!

עו"ד שמואל גייער, 03/05/2015

מהי מסגרת אשראי, כיצד מנהלים משא ומתן עם הבנק ומה עושים אם הבנק החליט לסגור את מסגרת האשראי?

מהן עילות הבנק לסימון לקוח אחרי בדיקת נתוני אשראי - B.D.Iׂׂ?

LawGuide, 20/11/2014

כיצד רישום B.D.I משפיע על האפשרות לקבל הלוואה מהבנק או מחברת האשראי או להיות מסומן כלקוח מוגבל?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד אריה כהנא
053-9428511
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
משרד עו"ד רן קוסטיצקי
053-8007676
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
אופיר בן משה, עורכי דין
053-9428924
רשלנות רפואית, נזקי גוף תאונות
עורך דין מוריס סידי
053-9370255
תעבורה , פלילי
רות רפאלי, משרד עו"ד
דיני עבודה
משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפון
053-9386720
נזקי גוף תאונות, הוצאה לפועל

הודעות אחרונות מהפורום

ביטול צ'ק ביטחון והגנה בהוצאה לפועל

מאור דקל | לפני 10 דקות | התנגדות לביצוע שטר

ארנונה עבור שטח משותף

דני | לפני 36 דקות | ארנונה

התנהגות משפילה כלפי עובדת והטרדה מינית

שיר | לפני 1 שעות, 0 דקות | הטרדה מינית

חברת ניהול סרבנית ניקיון גינה

ניצה בן נחום | לפני 1 שעות, 0 דקות | בתים משותפים

תשלומי בית הספר וחלוקת רכוש

יוסי | לפני 1 שעות, 25 דקות | גירושין

נהיגה ברכב שלא תואם את סוג הרישיון

שמואל | לפני 3 שעות, 17 דקות | נהיגה ללא רישיון או ביטוח

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור הסדרת מעמד לבני זוג מעורבים - הכיצד?

פייסבוק

שטובר & טולדנו

מעל ל-97% הצלחה בתביעות בתחום הרשלנות רפואית ונזקי גוף

053-9428385

עו״ד קליה טאוזר ליפקין

דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב

053-7101875

משרד עורכי דין שרון סגל ושות`

עוסק בדיני גירושין, משפחה וירושה ובמעמד אישי. שלוחות בתל אביב ובנתניה.

053-9374376

עורך דין מוריס סידי

עוסק מזה שנים בתעבורה ופלילי ומייצג בבתי המשפט בכל הארץ.

053-9370255

אייל בן ישי משרד עורכי דין

למעלה שנות מ-15 ניסיון ברשלנות רפואית, תביעות ביטוח ותאונות.

053-9377900

מזל רבה משרד עו"ד

כל דיני העבודה, תביעות נזיקין יעוץ לפני חקירה במשטרה אזור המרכז והשפלה

053-7298217

משרד עורכי דין אמיר סטרול & שי חלפון

עוסק בדיני עבודה בדגש על זכויות עובדים ובפשיטות רגל במחיקת חובות.

053-9386720

עו"ד אלעד רן

תובע בפרקליטות לשעבר, מייצג בתיקי צווארון לבן, מיסים ופשיעה כלכלית

053-6112814

עו"ד עדי מלאכי

עוסקת בתחומים מקרקעין נדל"ן, חוזים, מסחרי ועסקים, צוואות וירושות.

053-7293465

מנשה - רון משרד עו"ד

יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים

053-8007619

משה רבי משרד עורכי דין

מהמשרדים המובילים בתחום דיני התעבורה, בעל ותק של 20 שנה בתחום.

053-6112860

ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד

ליווי וייצוג בתביעות: דיני עבודה, דיני משפחה, משפט מסחרי, לשון הרע ומקרקעין.

053-8007701