עו"ד אורנה שמריהו
פיצויי פיטורין
עו"ד אופיר בן משה
רשלנות ברפואת משפחה וילדים
עורך דין פלילי אלון ארז
עבירות מין
רונן מורנו, עורך דין
אובדן כושר עבודה
עו"ד ירון בוכובזה ועו"ד אליאס סיילס
נהיגה בשכרות
עו"ד אוריאל זעירא
פשיטת רגל
עו"ד ליאור לוי
מחיר למשתכן
עו"ד אייל בן ישי
רשלנות עיניים
משרד עו"ד פינקו - ברקן
אזרחות רומנית | רומניה
עו"ד ליזה דמרי-בן שחר
הרעת תנאים
עו"ד ומגשרת גילה עיני
גישור משפחתי
עו"ד ומגשר שמואל גייער
ליקויי בניה
עו"ד דרורית מלינרסקי
יחסי שוכר משכיר
ד"ר אברהם תורגמן, עו"ד ומגשר
פינוי שוכר ומקרקעין
עו"ד נריה כהן
פינוי בינוי

מתן אשראי בנקאי - זכויות לקוח הבנק

הבנק רשאי להפסיק את מתן האשראי, בהתאם לשיקוליו העסקיים, אך זכות זו אינה שרירותית, והיא כפופה , בעיקר, לחובת תום הלב המוטלת עליו.

עו"ד דורון ניכטברגר, 23/05/2011
 

כללי

 

מעצם הקביעה כי עצם מתן האשראי נתון לשיקול דעת הבנק נגזרת המסקנה כי "ברצותו מחיה וברצותו ממית", מסקנה אליה נחשפים כל יום יותר ויותר לקוחות.


ובכן, אמת כי הבנק רשאי להפסיק את מתן האשראי, בהתאם לשיקוליו העסקיים, אך זכות זו אינה שרירותית, והיא כפופה , בעיקר, לחובת תום הלב המוטלת עליו.


כך, לדוגמא, הפסקת האשראי אינה יכולה להיעשות עקב גחמה אישית של מי מפקידי הבנק כנגד הלקוח, היא אינה יכולה להיעשות ללא סיבה סבירה (הרעה במצב הביטחונות/תזרים מזומנים, יציבות הלקוח וכדו'), והחשוב מכל – ככלל, היא אינה יכולה להיעשות "מהיום למחר": חובת תום הלב מחייבת את הבנק לאפשר ללקוח לתקן את המחדל בגינו ראה הבנק לנכון להפסיק את האשראי, ובכל מקרה חייב הבנק ליתן ללקוח התראה מראש שתאפשר התארגנות בזמן סביר.

 

הבנק חייב לגלות אחריות ואכפתיות לארק לכספו, כי אם גם למצבו של הלקוח, ולתוצאות הקשות העלולות להיגרם לו (או לעסקו) עם הפסקה מיידית של ברז האשראי. הפרת חובה זו של הבנק, תאפשר ללקוח לתבוע נזקיו מהבנק.

 

 

פסקי דין

 

1. הלכת בית-משפט העליון בעניין זה נקבעה בפסק דין, אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ.

 

וכך נפסק:

 

"...התנאי הנדון הינו תנאי סביר ביחסים בין בנק ללקוחו, על פיו שומר לעצמו הבנק את הזכות להחליט, אם ומתי ליתן הלוואה נוספת ללקוחו.

 

ללקוח אין כל חזקה על כספי הבנק, ואין לו כל זכות קנויה לקבל הלוואות עד סכום מסויים. לפיכך, כשהוא מתקשר עם הבנק, וזה ניאות להלוות לו כספים עד גבול מסויים, ובלבד שיוכל בכל פעם שיתבקש ליתן הלוואה או אשראי ללקוח לשקול את עמדתו מחדש, לאור הנסיבות אותה שעה (מצבו הכלכלי של הלקוח, מטרות ההלוואה וסיכויי החזרתה) - אין בכך כל קיפוח של הלקוח או מתן יתרון בלתי-הוגן לבנק.

 

"יתרון" זה של הבנק ליתן או לא ליתן הלוואה ללקוחו היה לו אף קודם כריתת החוזה בין הצדדים". ...." אין להבין קביעה זו בצורה המקשה על הלקוח, כאילו מתן האשראי כמוהו כ"מחווה" אשר עושה הבנק. יש לפרשה כך, כי בכל פעם בו הבנק שוקל מחדש אם להפסיק את מסגרת האשראי אם לאו - עליו לעשות זאת בצורה סבירה ולא באופן שרירותי. כלומר יש להחיל את עקרונות תום-הלב בבדיקת מעשיו של הבנק".

 

2. בפס"ד של ביהמ"ש המחוזי בת"א 1320/99 בנק מזרחי נ' מחסני חשמל בע"מ:

 

"הודעת הבנק לחברה בדבר סגירה מיידית של מסגרת האשראי ניתנה ללא התראה מוקדמת, או למצער,ללא התראה מספקת לחברה (עמ' 18). כן נקבע כי הודעת הבנק מיום 8.3.92 על ביטול מיידי של מסגרת האשראי לא הייתה הכרחית, ולא הייתה מידתית, וכי במועד זה עלה ערך הביטחונות שבידי הבנק על האובליגו שבידי החברה.

 

בית המשפט קבע כי לחברה נגרם נזק ממשי כתוצאה מהסגירה המיידית של מסגרת האשראי, ואילו נתן הבנק לחברה זמן להתארגן לפני שהפסיק את מסגרת האשראי, ניתן היה לצמצם את הנזק, אך דבר זה לא נעשה. הבנק לא קיים את חובות הזהירות שחב בהן כלפי לקוחותיו, והוא אחראי, על כן, לנזקיה של החברה שנגרמו בשל אופן התנהלותו."

 

בערעור לביהמ"ש העליון, פס"ד אומץ בערעור ע"י כב' השופטת פרוקצה ע"א 5071/09.

 

 

3. בפס"ד של ביהמ"ש השלום בת"א 40041/96, בנק מזרחי נ' סילביו הכט.

 

" ביהמ"ש פסק כי לא חל שינוי במצבו הכלכלי של הנתבע ולא ארע כל אירוע חריג שהיה בו כדי להצביע על קשיים כספיים שלהלקוח. הנימוק היחידי להעמדת הלוואות לפירעון מיידי היה המשבר בשוק ההון.

 

בנסיבות אלו נקבע כי האמצעים בהם נקט הבנק בניסיונותיו לצמצם את היקף האשראי, לא עלו בקנה אחד עם חובת תום הלב של הבנק".

 

 

סיכום

 

הכלל הבסיסי הוא שהבנק אינו מחויב לתת ללקוח מסגרת אשראי וגם אם נתן הבנק מסגרת אשראי ללקוח, הבנק רשאי לשנות אותה.

 

עקב כוחם הרב של הבנקים, בתי המשפט קבעו מגבלות מהותיות על כוחם ושיקול דעתם של הבנקים, בכלהאמור במסגרות האשראי.

 

מגבלות אלה הם חלק מהמגמה הכללית של בתי המשפט בשנים האחרונות להרחיב את החובות שמוטלות על הבנק כלפי הלקוחות.

 

כאשר הבנק מאיים או פועל לבטל או להפחית את מסגרת האשראי, לבקש שינוי של מסגרת הביטחונות או מעמיד אשראי לפירעון מוקדם, יתכן שהבנק אינו פועל בהתאם לחובות המוגברות המוטלות עליו והלקוח יכול להתנגד לכך.

 

במקרים שבהם הבנק פעל ללא הצדקה מספקת, או שביצע זאת שלא בדרכים הראויות, וגרם ללקוח נזק, התקדימים המשפטים מראים כי הבנק יחויב לפצות את הלקוח בגין הנזקים שנגרמו לו.

 

הבנק מחויב לכבד את הסכמיו עם הלקוח לגבי מתן מסגרת אשראי. לכן, אם סוכם בין הבנק ללקוח כי תינתן לו מסגרת אשראי בגובה מסוים, הבנק אינו רשאי לשנות את מסגרת האשראי בצורה שרירותית, אלא אם יש הצדקה לכך בגין שינויים משמעותיים שחלו אצל הלקוח, כגון: שינוי מהותי בעסק, התנהגות לא אמינה וראויה של הלקוח , שינויים שיכול להיות ויעמידו את הבנק בסיכון גבוה, עד כי הלקוח לא יחזיר את האשראים שקיבל מהבנק.

 

ביהמ"ש מתייחס להסכמי פתיחת החשבון שנהוגים בבנקים, כולל סעיפים שמאפשרים לבנק להפחית או לבטל את מסגרת האשראי לפי שיקול דעתו , כמו לחוזים אחידים אחרים.

 

ביהמ"ש קבע בפסיקות רבות כי סעיפים כאלה שמקפחים את הלקוחות, הם אינם לגיטימיים, במיוחד כאשר הבנק פועל בשרירות לב וללא הצדקה הנובעת משינוים מהותיים אמיתיים, העלולים לסכן את האשראי שנתן הבנק ללקוח.

 

הבנק אינו רשאי לשנות באופן פתאומי נוהגים שנוצרו אצלו לגבי לקוח מסוים, נוהגים שחרגו ממסגרות האשראי הפורמאליות ע"פ ההסכמים.

 

כך למשל, אם הלקוח נהג לחרוג ממסגרת האשראי והבנק לא הגיב על כך בהתראות על ביטול המסגרת והחזרת צ'קים, או שהוא אף הגדיל את המסגרת בעקבות החריגות, הבנק לא רשאי לחרוג מהנוהג שהיה מקובל ולבטל באופן פתאומי את מסגרת האשראי הפורמאלית והלא פורמאלית שהייתה נהוגה בפועל.

 


 

פניה ישירה אל: עו"ד דורון ניכטברגר

הוספת תגובהתגובות לכתבה

עוד...עוד מאמרים דיני בנקאות

מה הסיכוי בניהול הגנה בתביעת חוב של הבנק?

עו"ד משה דואק , 09/09/2015

אמנם בדרך כלל תביעות חוב של בנקים נגד לקוחות מתקבלות בבתי המשפט, אך גם ללקוחות ניתנת ההזדמנות להתגונן ולהצביע על רשלנות של הבנק ובכך לצמצם את חובם

מסגרת האשראי נסגרה בידי הבנק? לא סוף פסוק!

עו"ד שמואל גייער, 03/05/2015

מהי מסגרת אשראי, כיצד מנהלים משא ומתן עם הבנק ומה עושים אם הבנק החליט לסגור את מסגרת האשראי?

מהן עילות הבנק לסימון לקוח אחרי בדיקת נתוני אשראי - B.D.Iׂׂ?

LawGuide, 20/11/2014

כיצד רישום B.D.I משפיע על האפשרות לקבל הלוואה מהבנק או מחברת האשראי או להיות מסומן כלקוח מוגבל?

לדוגמה: דיני עבודה, נזקי גוף ותאונות
לדוגמה: מרכז, דרום

ייעוץ משפטי ללא התחייבות

   

נעים להכיר

עו"ד יעל בועז
053-9386035
מקרקעין נדל"ן, משפט מסחרי ועסקים
עורכת דין, מגשרת ונוטריונית - סמדר קשת בר-און
053-9428592
דיני משפחה, משפט אזרחי
יהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"ד
053-9428843
נזקי גוף תאונות, רשלנות רפואית
רות רפאלי, משרד עו"ד
דיני עבודה
אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דין
053-6130164
נזקי גוף תאונות, תביעות ביטוח ונזקי רכוש
משרד עו"ד יפעת כהן
053-7931310
פלילי

הודעות אחרונות מהפורום

לא משלמים לי ימי חופשה

אורית עבו | לפני 2 ימים, 1 שעות, 38 דקות | התפטרות

היתר לסגירת מרפסת פתוחה במבנה קל

יוסי טורי | לפני 2 ימים, 1 שעות, 41 דקות | תכנון ובניה

סוכנות דוגמנות לקחה ממני כסף ולא נותנת כלום חזרה

אלינה | לפני 2 ימים, 2 שעות, 41 דקות | צרכנות ותביעות קטנות

ניתוח קיסרי וכריתת רחם

תקווה | לפני 2 ימים, 2 שעות, 56 דקות | רשלנות רפואית בלידה

צילומי עיצוב אופנה, למי שייכות הזכויות?

עינת | לפני 2 ימים, 2 שעות, 59 דקות | זכויות יוצרים במוזיקה ואמנות

התנגדות לצוואה שנחתמה על ידי אבי הסיעודי

נירית | לפני 2 ימים, 3 שעות, 1 דקות | התנגדות לצוואה

עורכי דין לפי תחום או עיר

apps iphone android

אנליסט עם עו"ד אוריאל זעירא על רישיון מעוקל בעקבות חוב שלילת רשיון נהיגה - מה עושים וכיצד ניתן להתמודד?

פייסבוק

עו"ד אלעד רן

תובע בפרקליטות לשעבר, מייצג בתיקי צווארון לבן, מיסים ופשיעה כלכלית

053-6112814

עו"ד ארנסט גדייב

המשרד עוסק בתחום דיני העבודה, המקרקעין, הוצאה לפועל ומשפט אזרחי-מסחרי

053-9428890

עו"ד שרון בירון מרקוביץ

עו"ד מזה 20 שנים ונוטריון העוסקת בנזיקין, רשלנות רפואית, עבודה וחדלות פירעון

053-9428863

משרד עו"ד יצחק קארו

עוסק בדיני המשפחה ומעמד אישי ובדיני תעבורה. שלוחות בתל אביב ובאר שבע

053-9428453

עו״ד קליה טאוזר ליפקין

דיני עבודה, חדלות פרעון, פשיטות רגל והסדרי חוב

053-7101875

עו"ד רות שטרנברג

25 שנות ניסיון בתחום הנזיקין, תאונות והרשלנות הרפואית

053-9428582

עו"ד נדב גרינולד

המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7

053-6130161

דניאל קליין, משרד עורכי דין

המשרד עוסק בתחום דיני עבודה כתחום עיקרי תוך מיצוי זכויות העובד

053-9370267

סביר ושות` משרד עורכי דין

כ-15 שנות ניסיון במקרקעין, נזיקי גוף ותאונות, דיני משפחה והסדרת מעמד בישראל

053-7933128

רונן לפיד משרד עורכי דין

עוסק בתחום ההכרה בנכי צה"ל, רשלנות רפואית, נפגעי עבודה ותאונות דרכים

053-9368608

ד"ר איריס טרומן , משרד עו"ד

ליווי וייצוג בתביעות: דיני עבודה, דיני משפחה, משפט מסחרי, לשון הרע ומקרקעין.

053-8007701

עו"ד אלון שליכטר

עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה, ייעוץ מיידי 24 שעות ביממה

053-8007600